Werkgeversorganisaties willen loon en arbeidsvoorwaarden kunnen aanpassen tijdens de coronacrisis in 2020

Werkgeversorganisaties MKB-Nederland, VNO-NCW en AWVN hebben woensdag 17 juni 2020 een leidraad gepubliceerd voor organisaties tijdens de coronacrisis. Werkgevers zijn tijdens de coronacrisis onder druk komen te staan. De handelsbeperkingen hebben er voor gezorgd dat sommige werkgevers in de knel zijn gekomen. De omzetten lopen terug in de horeca maar ook in de transportsector en zelfs de bouw en de techniek hebben te maken gehad met belemmerende maatregelen waardoor de bouwproductie en de productie in de techniek terug is gelopen.

Werkgevers bekijken daarom naar mogelijkheden om kosten te besparen. De coronacrisis komt natuurlijk nooit op een gewenst moment maar voor bedrijven is de huidige situatie naar eigen zeggen extra lastig. Er zijn namelijk verschillende loonsverhogingen afgesproken. Deze loonsverhogingen zouden misschien van tafel moeten om de kosten voor de werkgevers te drukken. Daarnaast houden ook veel bedrijven hun reiskostenregeling tegen het licht. Vooral bij het thuiswerken van werknemers worden reiskostenvergoedingen dikwijls geschrapt. Op die manier worden kosten gedrukt. De werkgevers hebben het over andere oplossingen die nodig zijn in andere tijden. Ze willen een herziening van een eerdere arbeidsvoorwaardennota.

De werkgeversorganisaties pleiten voor veranderingen in de arbeidsvoorwaarden. Ze willen bijvoorbeeld dat eerder afgesproken loonsverhogingen niet worden doorgevoerd. De nieuwe werkelijkheid maakt het dringend gewenst” om de arbeidsvoorwaarden van bedrijven en bedrijfstakken te toetsen aan de nieuwe situatie die is ontstaan door de coronapandemie.