ZZP’ers willen af van test arbeidsrelatie in 2020

Zelfstandigen zonder personeel willen af van  de test arbeidsrelatie waarmee werkgevers of opdrachtgevers kunnen toetsen of zzp’ers kunnen worden ingehuurd voor projecten. De toets arbeidsrelatie wordt in de vorm van een webmodule beschikbaar gesteld door de overheid. Gisteren heeft de organisatie ZZP Nederland aangegeven dat een dergelijke toets in de praktijk niet gaat functioneren.

ZZP en de overheid

De overheid zit met zzp’ers in hun maag. Een groot aantal van hen is niet of onvoldoende verzekerd. Daarnaast is er de afgelopen jaren ook regelmatig sprake geweest van zelfstandigen zonder personeel die in feite als werknemers werden behandeld en beschouwd door opdrachtgevers. In die gevallen is er sprake van zogenaamde schijnzelfstandigheid. Deze schijnzelfstandigheid is een frauduleuze manier waarmee werkgevers belastingen ontwijken. Werkgevers die zzp’ers in feite als werknemers in dienst nemen betalen daardoor niet de afdrachten die ze als werkgever zouden moeten betalen. De overheid probeert al jaren wat aan deze misstanden te doen maar dat is ze vooralsnog niet gelukt. De webmodule die in ontwikkeling moet die opdrachtgevers en zelfstandigen duidelijkheid moet geven over de status van hun arbeidsrelatie.

Coronacrisis en ZZP

ZZP’ers zijn bang voor: “Te veel administratieve rompslomp, te veel juridische onduidelijkheid en te weinig rechtszekerheid”. Dit schrijft ZZP Nederland over dat proces. “Het is een utopie om te denken dat deze webmodule aan opdrachtgevers en opdrachtnemers meer duidelijkheid zal geven, omdat de onderliggende zeer complexe regelgeving niet verandert.” Toch kunnen zzp’ers zelf niet hun eigen handelen reguleren en vinden er nog steeds misstanden plaats. Er wordt door ZZP Nederland wel geklaagd over de oplossingen die worden geboden door de overheid maar er worden geen alternatieven genoemd. ZZP’ers werden door de overheid bovendien geholpen tijdens de coronacrisis door hun salarissen onder bepaalde voorwaarden aan te vullen. Deze tegemoetkoming was wederom een stap van de overheid ten gunste van de zzp’ers. Terwijl deze groep bijvoorbeeld geen afdrachten betaald voor de werkloosheidswet kregen ze toch een soort uitkering die door de belastingbetaler werd betaald.