Geen discriminatie door technische uitzendorganisatie Technicum

Het uitzendbureau Technicum discrimineert niet in hun arbeidsbemiddeling. Deze professionele uitzendorganisatie weet dat de techniek draait om vaardigheden en comptenties en niet om ras, leeftijd of achtergrond. Technicum neemt mensen aan op basis van wat ze kunnen en dat zorgt voor een grote diversiteit in het personeelsbestand van Technicum, zowel intern als extern. Met het interne personeel wordt het personeel op kantoor bedoelt en met het externe personeel de flexwerkers en gedetacheerden.

Onderzoek naar discriminatie

Uit een onderzoek van het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) dat in 2008 werd gehouden zou naar voren zijn gekomen dat er wel uitzendorganisaties zijn die discrimineren. Dit onderzoek is natuurlijk is natuurlijk geruime tijd geleden gehouden. In ruim 12 jaar tijd is er veel veranderd. De arbeidsmarkt is divers geworden en bedrijven in de bouw en techniek hebben mensen aan het werk met verschillende achtergronden. Toch zijn er nog wel bedrijven die discriminerende verzoeken neerleggen bij uitzendbureaus.

In de praktijk blijken het vooral de onderzoekers te zijn die met dergelijke verzoeken uitzendbureaus benaderen om na te gaan of deze meegaan met discriminatie of niet. Uit deze onderzoeken komt Technicum echter goed naar voren. Deze uitzendorganisatie gaat niet mee met discriminerende verzoeken op de arbeidsmarkt. Dat zorgt er voor dat Technicum een groot personeelsbestand heeft en ook in deze complexe tijd in staat is om voor veel mensen een geschikte baan te vinden in de bouw en techniek.