Hoogleraren willen kolencentrales voor 2020 gesloten hebben

In een open brief hebben meer dan zestig hoogleraren duidelijk gemaakt dat ze van mening zijn dat de kolencentrales in Nederland gesloten moeten worden. De klimaattop in Parijs is aanstaande en verschillende instanties grijpen nu het moment aan om hun visie op de klimaatverandering en de oorzaken daarvan te onderstrepen. De ruim zestig hoogleraren willen ook namens Nederland een duidelijk signaal afgeven voor de mondiale klimaattop. In de Tweede Kamer vinden ook debatten plaats over de inzet die Nederland zal hebben tijdens de klimaattop. Verschillende betrokken partijen zijn het er over eens dat er zo snel mogelijk maatregelen moeten worden genomen tegen de klimaatveranderingen in de wereld.

Kolencentrales
Kolencentrales zijn al vaker een punt van discussie geweest in Nederland. Deze centrales zijn zeer vervuilend maar zijn aan de andere kant ook nodig voor een stabiele elektriciteitsvoorziening. Het winnen van elektriciteit uit windkracht zorgt er voor dat de elektriciteitsvoorziening afhankelijk wordt van het weer. Dat is ook het geval bij het winnen van elektrische energie uit zonnepanelen. Alleen bij voldoende wind en voldoende zonkracht zal men voldoende elektrische energie kunnen opwekken om het elektriciteitsnet te kunnen voeden.

De kolencentrales zijn echter niet afhankelijk van weersinvloeden. In deze centrales worden kolen en biomassa verbrand om hitte te genereren voor de productie van stoom. Deze stoom zorgt vervolgens voor druk waarmee grote schoenraden in beweging worden gebracht. Hierdoor ontstaat ongeveer hetzelfde effect als een megawindmolen die met een super harde snelheid ronddraait. Dit effect en proces is echter volledig door de mens te controleren in tegenstelling tot de windmolens die afhankelijk zijn van de windkracht. Als kolencentrales dicht gaan verwacht men dat het elektriciteitsnet niet voortdurend gevoed wordt met opgewekte elektrische stroom uit natuurbronnen. Daardoor kunnen zogenoemde ‘black-outs’ ontstaan waardoor delen van het land zonder elektrische stroom komen te zitten.

Kolencentrales kunnen dicht
Bovengenoemde reden heeft altijd een belangrijke rol gespeeld bij de beslissing om kolencentrales in bedrijf te houden. Volgens de brief van de hoogleraren kunnen de kolencentrales voor 2020 al gesloten worden in Nederland zonder dat dit problemen oplevert voor de elektriciteitsvoorziening. Volgens de wetenschappers is het sluiten van kolencentrales de enige manier om er voor te zorgen dat de uitstoot van broeikasgassen structureel wordt gereduceerd. De hoogleraren geven aan dat er een onvermijdelijk einde gaat komen aan het kolentijdperk. Verder wijzen de hoogleraren op de gevaren die Nederland loopt als de klimaatveranderingen niet worden tegengegaan. In Nederland wordt nog gebruik gemaakt van elf kolencentrales. Deze centrales kunnen volgens de hoogleraren allemaal dicht. Hiermee zal Nederland ‘leiderschap’  tonen volgens hen.

Gasgestookte centrales
De hoogleraren noemen gasgestookte centrales als alternatief voor de huidige kolencentrales. De gasgestookte centrales zijn volgens de wetenschappers schoner. Gas is echter wel duurder dan kolen maar de kosten vallen volgens de wetenschappers wel mee. Een gezin zal in Nederland te maken krijgen met een prijsstijging van gemiddeld 10 euro per jaar.

Reactie van Technisch Werken
Er is al vaker gesproken over het sluiten van kolencentrales maar er is nog steeds niet duidelijk een alternatief ingevoerd. Nederland heeft duurzame energievoorziening wel op de agenda staan maar het lijkt er op dat niemand echt weet hoe dit onderwerp effectief kan worden aangepakt. Verschillende belanghebbenden oefenen druk uit op de Nederlandse overheid om dit onderwerp vanuit hun invalshoek te bekijken. Elk besluit dat de overheid neemt heeft gevolgen voor andere partijen en dat maakt de situatie erg lastig. Toch moeten er op een gegeven moment maatregelen genomen worden. De ‘slappe houding’ van overheden wereldwijd moet worden doorbroken want de ontwikkelingen in de opwarming van de aarde gaan gewoon door. Met het verstrijken van de tijd wordt het bieden van effectieve oplossingen alleen maar urgenter.