Grote steden willen verbod op loden waterleidingen in 2020

In Nederland willen vijf grote steden: een verbod op loden waterleidingen. Het gaat om de steden Amsterdam, Utrecht, Eindhoven, Den Haag en Rotterdam. Deze steden hebben in een brief aan minister Ollongren gepleit voor een totaalverbod op loden waterleidingen. Dit verbod zou moeten worden vastgelegd in de Nederlandse wet. Er liggen in Nederland nog duizenden loden leidingen in woningen. Als er drinkwater door deze leidingen wordt getransporteerd komen hier kleine deeltjes lood in en die zijn heel slecht voor de gezondheid aldus verschillende onderzoeken.

Toch weet niemand precies hoeveel loden leidingen in woningen aanwezig zijn. De schattingen lopen uiteen van 100.000 tot 200.000 panden. Het zou gaan om panden die voor 1960 zijn gebouwd. Tot die tijden werden nog loden leidingen aangebracht in woningen en andere gebouwen. In 1960 werd het gebruik van loden leidingen in drinkwaterinstallaties verboden bij nieuwbouw. In oudere gebouwen mochten de drinkwaterleidingen van lood wel blijven liggen.

Het grote probleem is waar de loden leidingen liggen en wie voor de kosten gaat opdraaien als deze worden vervangen voor bijvoorbeeld kunststof leidingen. De overheid heeft bepaald dat de eigenaar verantwoordelijk is voor de vervanging van deze leidingen. Veel mensen zijn bang voor hoge kosten als ze hun loden leidingen moeten vervangen. Daarom worden niet alle leidingen vervangen. In de brief wordt gepleit voor het verplicht vervangen van loden leidingen. Het is volgens de bief “niet langer verantwoord ons geheel te verlaten op eigen verantwoordelijkheid en vrijwilligheid van gebouweigenaren”.