Tussen de 100.000 en 200.000 woningen hebben loden leidingen in 2019

Tot ongeveer 1945 werden de meeste woningen en andere gebouwen voorzien van loden leidingen voor de drinkwatervoorziening. Deze leidingen werden aangebracht door installatiemonteurs die toen nog toepasselijk loodgieters werden genoemd. Ook tussen 1945 en 1960 werden sommige woningen in Nederland nog wel voorzien van loden leidingen. Deze leidingen zijn in 2019 nog in ongeveer 100.000 tot 200.000 woningen aanwezig. De Gezondheidsraad heeft in november 2019 een advies aan het kabinet uitgebracht om huiseigenaren te stimuleren de laatste loden waterleidingen in oude woningen te saneren.

Daarvoor zou een subsidie moeten worden verstrekt. Daarnaast zou er ook een meldingsplicht moeten worden vastgelegd. Door deze meldingsplicht zouden huurders maar ook kopers op de hoogte worden gebracht van de aanwezigheid van loden leidingen in een woning. Het drinken van water uit loden leidingen is niet gezond. Met name ongeborenen, zuigelingen en kinderen tot zeven jaar oud zouden gezondheidsproblemen kunnen krijgen door langdurige loodinname. Volgens de gezondheidsraad zouden deze groepen door de langdurige loodinname een afname van het IQ met 2 tot 5 punten kunnen krijgen.

Zuigelingen die flesvoeding krijgen met door lood vervuild drinkwater zijn kwetsbaar. Ook zwangere vrouwen die met lood vervuild drinkwater binnen krijgen kunnen onbewust het gezondheidsrisico voor hun ongeboren kinderen vergroten. De Gezondheidsraad adviseert bewoners van woningen met loden leidingen die tot een risicogroepen behoren alleen nog flessenwater te gebruiken.