Drinkwaterbedrijven gaan in 2020 laatste loden leidingen naar woningen toe opsporen en vervangen

Tien Nederlandse drinkwaterbedrijven gaan de komende het complete drinkwaterleidingnetwerk van Nederland controleren. Daarbij gaan ze beoordelen en onderzoeken of er ook nog loden leidingen aanwezig zijn die voor drinkwater worden gebruikt. Deze loden waterleidingen gaan deze bedrijven vervangen zodat het waterleidingnetwerk tot aan de woningen in ieder geval loodvrij is. Dit heeft brancheorganisatie Vewin aan de NOS bekend gemaakt.

Volgens een inschatting zullen er in Nederland ongeveer 1500 drinkwateraansluitingen aanwezig zijn die voor een deel bestaan uit loden leidingen. Daarop kunnen echter wel meerdere woningen zijn aangesloten. Het is echter onduidelijk hoeveel woningen precies zijn aangesloten op loden leidingen. Daarnaast is het ook niet geheel duidelijk waar deze woningen met loden leidingen zich bevinden. Onderzoek is daarom nodig. In totaal zijn de drinkwaterbedrijven gezamenlijk verantwoordelijk voor meer dan 8 miljoen drinkwateraansluitingen in Nederland.

Toch zullen loden waterleidingen nog niet geheel uit Nederland verdwijnen door de werkwijze van de drinkwaterbedrijven. Het probleem is namelijk dat veel woningen die loden leidingen bevatten nog niet worden gerenoveerd. Het vervangen van loden leidingen “achter de voordeur” is namelijk de verantwoordelijkheid van de huizenbezitters.