Drinkwaterbedrijven gaan in 2020 laatste loden leidingen naar woningen toe opsporen en vervangen

Tien Nederlandse drinkwaterbedrijven gaan de komende het complete drinkwaterleidingnetwerk van Nederland controleren. Daarbij gaan ze beoordelen en onderzoeken of er ook nog loden leidingen aanwezig zijn die voor drinkwater worden gebruikt. Deze loden waterleidingen gaan deze bedrijven vervangen zodat het waterleidingnetwerk tot aan de woningen in ieder geval loodvrij is. Dit heeft brancheorganisatie Vewin aan … Read more

Controleren of je loden leidingen in je huis hebt

Het is niet eenvoudig om te controleren of je loden waterleidingen in je woning hebt. Van veel woningen is niet precies bijgehouden of er loden leidingen zijn geplaatst of niet. In ieder geval is het aanbrengen van loden waterleidingen vanaf 1960 verboden in Nederland. Er zijn echter veel woningen die voor dat jaar gebouwd zijn. … Read more

Honderdduizenden Nederlanders drinken nog uit loden leidingen in 2020

Er zijn in Nederland nog vele woningen aanwezig met loden leidingen. Deze loden leidingen werden gebruikt tijdens de aanleg van drinkwatersystemen in woningen. De installatiemonteurs die zich bezighielden met het plaatsen van loden leidingen werden ook wel loodgieters genoemd. Daarom wordt de naam loodgieter vandaag de dag nog gebruikt voor installatiemonteurs die waterleidingen plaatsen. Alleen … Read more

Wat kost vervangen van loden waterleidingen?

Het vervangen van loden waterleidingen uit woningen moet worden gedaan door een erkend installateur. Gemiddeld kost het vervangen van loden leidingen ongeveer 1400 euro per woning. Deze kosten zijn voor de eigenaar van de woning. Ook wanneer de woning verhuurd wordt zal de eigenaar van de woning de kosten voor het verwijderen van de loden … Read more

Tussen de 100.000 en 200.000 woningen hebben loden leidingen in 2019

Tot ongeveer 1945 werden de meeste woningen en andere gebouwen voorzien van loden leidingen voor de drinkwatervoorziening. Deze leidingen werden aangebracht door installatiemonteurs die toen nog toepasselijk loodgieters werden genoemd. Ook tussen 1945 en 1960 werden sommige woningen in Nederland nog wel voorzien van loden leidingen. Deze leidingen zijn in 2019 nog in ongeveer 100.000 … Read more