TNO: tienduizenden nieuwe banen in Nederland door klimaatplannen vanaf 2019

De komende tijd zal het aantal banen in de energietransitie aanzienlijk gaan toenemen volgens TNO. Dit onderzoeksbureaus heeft in opdracht van de Nederlandse Vereniging Duurzame Energie (NVDE) een onderzoeksrapport opgesteld over de effecten van de maatregelen uit het klimaatakkoord op de arbeidsmarkt. Uit dit onderzoeksrapport komt naar voren dat de klimaatplannen zorgen voor aanzienlijk meer werkgelegenheid in Nederland. In de conclusie heeft TNO geschreven dat er naar verwachting ongeveer tussen de 39.000 tot 72.000 voltijdsbanen bijkomen in Nederland.

Voor het onderzoek heeft TNO gekeken naar het klimaatakkoord op hoofdlijnen zoals dat bekend was in juli 2018. Daarbij is nog niet gekeken naar de gevolgen voor de werkgelegenheid door de CO2-heffing. In juli 2018 was er namelijk nog geen sprake van een dergelijke CO2 heffing. De CO2 heffing werd afgelopen woensdag aangekondigd door premier Rutte.

Werkgelegenheid neemt toe in bouw en techniek
De energietransitie ten gevolge van de klimaatplannen zorgt er voor dat de arbeidsmarkt in beweging komt. Energiebronnen worden duurzamer en er wordt ook meer geld besteed aan energiebesparing door isolatie en het kierdicht maken van woningen. Deze ontwikkelingen zorgen er voor dat installatiemonteurs, elektromonteurs de komende tijd hard nodig zijn. Er worden meer zonnepanelen geplaatst, warmtepompen, hybride ketels, windmolens en vergistingsinstallaties.
Ook worden op dit moment experimenten gedaan met de waterstofketel. Door het installeren van waterstofketels wil men in de toekomst Nederland van aardgas afhalen en waterstof door aardgasleidingen transporteren. Deze experimenten kunnen in de toekomst uitgroeien tot grootschalige projecten zoals windmolenparken en zonneparken. Hiervoor zijn echter tienduizenden extra werknemers nodig de komende jaren.

Aantal banen in de bouw en installatietechniek
De TNO verwacht dat, onder andere door de hierboven genoemde investeringen, een banengroei van 42.000 tot 78.000 voltijdsbanen zal worden gerealiseerd. Deze groei in het aantal banen zal vooral in de bouw en de installatiebranche plaatsvinden de komende tijd. Ook komen er 3000 tot 5600 banen bij in de bediening en onderhoud van de installaties. Veel bedrijven die in deze sectoren actief zijn hebben al maatregelen genomen om het personeelstekort zoveel mogelijk te beperken. Zo zijn installatiebedrijven samenwerkingen aangegaan met technische uitzendbureaus die VCU gecertificeerd zijn en ook actief zijn op het gebied van opleidingen zoals BBL (werken en leren).

Wil je aan de slag in de techniek?
Mocht je na het lezen van dit artikel ook interesse hebben in een baan in de techniek klik dan snel op de knop ‘vacatures Technicum’ in de menubalk. Ook als je geen ervaring hebt in de techniek maar wel graag in deze sector aan het werk wilt gaan zijn er mogelijkheden. Er worden namelijk ook leerlingen gezocht in BBL trajecten. Doormiddel van werken en leren kun je in de praktijk een vak leren in bijvoorbeeld de installatietechniek en elektrotechniek. Als je hier interesse in hebt kun je op de knop ‘BBL Technicum’ klikken. Binnen een paar dagen krijg je dan een bericht van een consultant die je ondersteund bij het zoeken van een geschikte BBL-opleiding en een erkend leerbedrijf.