Intellectueel eigendom zorgt voor 30% van de banen in Nederland in 2017-2019

Nieuwe studie toont de economische impact aan van sectoren die tussen 2017 en 2019 bovengemiddeld gebruik maakten van intellectuele eigendomsrechten (IER) – Nederlandse sectoren die bovengemiddeld gebruik maken van IER (octrooien, handelsmerken, auteursrechten) zorgen voor 2,2 miljoen banen en 41,9% van het bruto nationaal product– Nederland loopt samen met Zweden, Denemarken en Finland voorop bij … Read more