Intensief gebruik van octrooien, merken en auteursrechten door Nederlandse bedrijven goed voor 2.3 miljoen banen

Intellectuele eigendomsrechten in toenemende mate van belang voor het scheppen van banen
onderstaande tekst hebben we ontvangen van Marieke Klosters zij is het perscontact voor Nederland van Shepard Fox Communications en per mail bereikbaar marieke.klosters@shepard-fox. com. Het persbericht geeft een beschrijving van het gebruik van octrooien, merken en auteursrechten in Europa.
• Uit recente studie van het Europees Octrooibureau (EOB) en het Bureau voor Intellectuele Eigendom van de Europese Unie (EUIPO) blijkt dat Nederlandse bedrijven meer dan gemiddeld gebruik maken van intellectuele eigendomsrechten (IER) en daarmee bijna een derde van alle banen en 40% van het bruto binnenlands product (BBP) in Nederland genereren
• Octrooi-intensieve industrieën betalen de hoogste arbeidslonen
• Belang van kwekersrechten voor Nederlandse economie groter dan in enig ander land van de Europese Unie.

München/Alicante, 25 september 2019 – Industrieën die intensief (bovengemiddeld) gebruikmaken van intellectuele eigendomsrechten (IER) zoals octrooien, merken, industriële ontwerpen en auteursrechten genereren jaarlijks 39.3% van het Nederlandse BBP (271 miljard euro) en zijn goed voor 2.3 miljoen banen (29% van het Nederlandse totaal). Op EU- niveau is dat respectievelijk 6.6 biljoen euro en 63 miljoen banen. Deze bevindingen zijn vandaag gepubliceerd in een gezamenlijk rapport (noot: link 25-09 actief) van het Europees Octrooibureau (EPO) en het Bureau voor Intellectuele Eigendom van de Europese Unie (EUIPO), waarin een analyse wordt gemaakt van het belang van IER voor de EU-economie tussen 2014 en 2016.
Vergeleken met de periode 2011-2013 steeg het aantal banen in IER-intensieve industrieën in de EU met 1.3 miljoen, terwijl de totale werkgelegenheid in de EU licht daalde. De toegevoegde waarde per werknemer in deze industrieën is hoger dan in de rest van de economie. Dienovereenkomstig betalen IER-intensieve industrieën significant hogere lonen: gemiddeld 47% meer dan in andere sectoren, oplopend tot 72% meer waar het banen in octrooi-intensieve industrieën betreft.

EUIPO Directeur Christian Archambeau:
“Industrieën die intensief gebruik maken van intellectuele eigendomsrechten spelen een cruciale rol in het welvarender maken van Europa en het versterken van de economische toekomst. Deze industrieën zijn bij een naderende economische crisis veerkrachtiger en innovatiever. Onze uitdaging is ervoor te zorgen dat alle bedrijven en ondernemers hun intellectuele eigendomsrechten kunnen zekerstellen; in het bijzonder het midden-en kleinbedrijf.”

EOB Voorzitter António Campinos:
“Het belang van IER-intensieve industrieën weerspiegelt de kracht van de Europese kenniseconomie. Bedrijven in deze sector dienen vaak gecombineerde aanvragen in voor intellectuele eigendomsrechten om hun kennis te beschermen. Deze strategie creëert producten en diensten met een hogere toegevoegde waarde die het Europese en Nederlandse concurrentievermogen op de lange termijn helpen te versterken.”
Het vandaag gepubliceerde rapport is het derde in een reeks* van economische studies die de bijdrage meet van IER-intensieve industrieën aan de economische groei en werkgelegenheid in de EU en Nederland. Het betreft een breed scala van intellectuele eigendomsrechten zoals merken, octrooien, ontwerpen, auteursrechten, geografische aanduidingen en kwekersrechten en verschillende economische indicatoren in het bijzonder bruto binnenlands product (BBP), werkgelegenheid, buitenlandse handel en arbeidslonen.

*De eerste studie uit 2013 beslaat de periode 2008-2010. De bijgewerkte versie uit 2016 gaat over 2011-2013 en het huidige rapport betreft de periode 2014-2016. In deze laatste studie zijn ook gegevens voor IJsland, Noorwegen en Zwitserland opgenomen.

Gemiddeld gebruik IER
Het gemiddelde gebruik van industriële eigendomsrechten binnen de EU bedraagt 1 Europees octrooi per 1.000 werknemers, 4.7 Europese merken per 1.000 werknemers, 1.7 industriële ontwerpen per 1.000 werknemers en 0.2 kwekersrechten per 1.000 werknemers. In Nederland gevestigde buitenlandse bedrijven zijn goed voor 25% van alle IER-gerelateerde banen. De helft van deze bedrijven komt uit een andere EU-lidstaat, de andere helft is van buiten de EU afkomstig. De industriële sectoren die intensief gebruik maken van intellectuele eigendomsrechten en het sterkst presteren wat betreft de werkgelegenheid in Nederland zijn:
1. Zakelijke en andere management consultancies
2. Machinebouw en gerelateerde technische advisering
3. Computerprogrammering
4. Computer consultancy
5. Sport, amusement en recreatie

Nederland en kwekersrechten
De bijdrage van kwekersrechten aan het Nederlandse BBP en de Nederlandse werkgelegenheid (1.5% van alle banen) is, hoewel klein, bijna het dubbele van het EU-gemiddelde en het hoogste percentage van alle EU-lidstaten. Het illustreert het bovengemiddelde belang van land- en tuinbouw voor de Nederlandse economie.

Nederland en octrooirechten
Octrooi-intensieve industrieën nemen in Nederland 670.000 banen voor hun rekening. In 2018 werden er vanuit Nederland 7.140 octrooiaanvragen bij het Europees Octrooibureau (EOB) ingediend. Nederland staat daarmee op de 8ste plaats, na de VS, Duitsland, Japan, Frankrijk, Volksrepubliek China, Zwitserland en Zuid-Korea. De belangrijkste aanvragers uit Nederland waren Philips, Philips Lighting, Airbus en NXP Semiconductors. De meeste
aanvragen betroffen medische technologie, elektrische machines en energie, computers, meting en optica.

Nederland en merken
Merk-intensieve industrieën nemen in Nederland 1.8 miljoen banen voor hun rekening. In 2018 stond Nederland op het gebied van merkaanvragen ook op de 8e plaats, ditmaal bij het Bureau voor Intellectuele Eigendom van de Europese Unie (EUIPO) na Duitsland, de VS, Volksrepubliek China, Italië, het VK, Spanje en Frankrijk.

Over het EOB
Met bijna 7.000 medewerkers is het Europees Octrooibureau (EOB) een van de grootste Europese instellingen. Het hoofdkantoor bevindt zich in München, er zijn eveneens vestigingen in Den Haag, Berlijn, Wenen en Brussel. Het EOB werd opgericht met als doel de samenwerking op het gebied van octrooien in Europa te versterken. Dankzij de gecentraliseerde octrooiprocedure van het EUB kunnen uitvinders een kwalitatief hoogstaande octrooibescherming krijgen in 44 landen die een markt van ongeveer 700 miljoen mensen bestrijkt. Het EOB is bovendien ‘s werelds toonaangevende instantie op het gebied van octrooi-informatie en octrooi-onderzoek.

Over de EUIPO
Het bureau voor intellectuele eigendom van de Europese Unie is een agentschap van de Europese Unie, gevestigd in Alicante, Spanje. Het beheert de registratie van het uniemerken (EUTM) en gemeenschapsmodellen (RCD). Het Europees Waarnemingscentrum voor inbreuken op intellectuele-eigendomsrechten (European Observatory on Infringements of Intellectual Property Rights) is eveneens hier ondergebracht.