Verdwijnen er vanaf 2016 vijf miljoen banen door robotica?

De automatisering gaat door in de industrie.  Dit houdt in dat steeds meer processen in de industrie worden overgenomen doir systemen die bestaan uit machines die worden aangestuurd door software zoals plc en SCADA. Robotisering en de toepassing van nanotechnologie zorgen voor veel technologische vooruitgang in de techniek evenals kunstmatige intelligentie en 3D-printers.

Toch zullen er waarschijnlijk ook banen gaan verdwijnen door deze ontwikkelingen. De nieuwe ontwikkelingen in de industrie worden ook wel de vierde industriële revolutie genoemd. Deze nieuwe industriële revolutie zal gevolgen hebben voor de wereldwijde arbeidsmarkt en bedrijfsmodellen volgens de denktank World Economic Forum op basis van een enquête.

Tijdens de enquêtes werden HR-directeuren en strategisch directeuren uit negen verschillende industrietakken benaderd in de vijftien grootste economieën in de wereld. Deze 15 grootste economieën zijn goed voor 65 procent van het wereldwijde personeelsbestand en vormen daardoor belangrijke spelers op de wereldwijde arbeidsmarkt.

Op basis van het onderzoek is de verwachting uitgesproken dat tot 2020 zo’n 7,1 miljoen banen geautomatiseerd of overbodig zullen worden. Verder zullen veel tussenhandelaren en tussenpersonen niet meer nodig zijn. Vooral bij kantoren zal de automatisering toenemen. Dit heeft gevolgen voor administratieve functies en kantoorbanen.

Naar verwachting zullen er de komende jaren ook 2,1 miljoen banen bij komen. Het gaat bij deze banen vooral om gespecialiseerde banen op het gebied van computers en wiskunde. Ook op het gebied van architectuur en bouwkunde worden meer banen verwacht. Verder zullen in de toekomst andere competenties nodig zijn dan de competenties die nu gevraagd worden. Personeel moet zich blijven ontwikkelen. Nieuwe technieken vereisen nieuwe vaardigheden. Monteurs moeten steeds meer kennis hebben van automatisering en softwaresystemen om hun werk goed te kunnen uitvoeren.  Dit is niet alleen het geval in de industrie.  Ook bij voertuigen komt steeds meer software aan de orde. Monteurs moeten niet alleen maar kunnen sleutelen, ze moeten ook systemen kennen om storingen op te sporen.

Reactie van Technisch Werken

Alles gaat sneller in de maatschappij.  Niet alleen wordt de productie sneller in de fabrieken ook op kantoren en in de financiële dienstverlening gaan processen sneller. Daarvoor is software nodig en dat wordt ontwikkeld door specialisten. Daar liggen mogelijkheden.  Voor productiekrachten ziet de toekomst er minder gunstig uit. Zij moeten zichzelf snel omscholen en bijscholen.  Anders komen ze in de toekomst moeilijk aan een baan. Ook de overheid zou voor veel laaggeschoold pepersoneel oplossingen moeten bieden die de kansen voor deze groep op de arbeidsmarkt vergroten.