Veel jongeren werkten in 2015 onder hun niveau

Veel jongeren die een HBO of WO opleiding hadden afgerond in 2015 namen een baan aan op een lager opleidingsniveau. In het derde kwartaal van 2015 nam ongeveer vijftig procent van de hoogopgeleide jongeren in Nederland een baan aan waarvoor over het algemeen een opleiding op middelbaar of lager niveau voldoende was. Deze informatie komt naar voren uit een onderzoek dat is gedaan door het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

Voor het onderzoek heeft het CBS jongeren tot 25 jaar die geen studie meer volgen benaderd. De tendens dat hoogopgeleiden verhoudingsgewijs lagere functies aannamen is in bijna elke opleidingsrichting merkbaar volgens het CBS. Een aantal opleidingsrichtingen vielen echter wel op. Jongeren met een hogere opleiding in de techniek, industrie, bouwkunde en dienstverlening namen verhoudingsgewijs het meest een lagere functie aan.

Er bestaan wel verschillen in leeftijdsgroepen als het gaat om het solliciteren naar functies met een bepaald opleidingsniveau. Naar mate werkzoekenden ouder worden nemen ze minder snel een baan aan onder hun niveau. Daarnaast ontstaat er ook een verschil tussen de seksen vanaf de leeftijd van ongeveer 35 jaar. Mannen boven die leeftijd werken minder vaak onder hun opleidingsniveau dan vrouwen volgens het CBS.

Reactie van Technisch Werken
Deze tendens heeft niet alleen te maken met de werkzoekenden. De tendens is ook een gevolg van de economische ontwikkelingen. Als de economie slecht is en de arbeidsmarkt heeft een groot aanbod van personeel dan kiezen bedrijven vaker voor hoger opgeleiden die jong zijn. Hierdoor hebben ze werknemers die een hoog niveau hebben en vanwege hun leeftijd nog niet een hoog salaris.

De kans bestaat echter wel dat deze hoog opgeleide werknemers ander werk gaan aannemen zodra de situatie op de arbeidsmarkt in hun voordeel is. Niet elk bedrijf kiest er voor om overgekwalificeerde personeelsleden aan te nemen. In 2016 trekt de economie in veel sectoren in Nederland weer aan. Dan kan er een nieuwe ontwikkeling plaatsvinden op de arbeidsmarkt.