Flexwet zorgt voor meer vaste banen in 2017?

De Wet werk en zekerheid is de benaming voor de nieuwe flewet. Deze wet is sinds de invoering in 2015 regelmatig onderwerp van discussie geweest. Op de arbeidsmarkt is grote kritiek geuit op de Wwz. Deze kritiek kwam zwel van werknemers als werkgevers. Ook advocaten in het arbeidsrecht zijn zeer kritisch over de Wet werk en zekerheid. Deze wet is bovendien voor uitzendbureau’s ook een lastige wet omdat ze hun bedrijfsvoering hierop compleet moeten aanpassen. Geen wonder dat op de website technisch werken regelmatig kritische artikelen zijn verschenen over de Wet werk en zekerheid.

Wwz en onderwijs

Vanuit het onderwijs was men altijd zeer ontevreden over de Wwz. Nu werd op vrijdag 14 april 2017 aangegeven dat deze nieuwe arbeidswet in het onderwijs tot gevolg dat er meer contracten voor bepaalde en onbepaalde tijd worden verstrekt aan invalkrachten. In de onderwijssectoren werden meer reguliere contracten verstrekt aan werknemers.

Sinds de invoering van de Wet werk en zekerheid (Wwz) in 2015 is het aantal reguliere contracten bij schoolbesturen met 230 procent gestegen vergeleken met de periode ervoor. Ook bij dienstverleners is er sprake van een toename in het aantal reguliere contracten. Deze kwam uit op ruim 150 procent. Dit is benoemd  in een zogenoemde quickscan van het onderzoeksbureau Penta Rho. Dit onderzoeksbureau heeft de gevolgen van de Wwz in het bijzonder onderwijs onderzocht. Dit gebeurde in opdracht van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW).

Wet werk en zekerheid

De Wwz is ingevoerd in 2015 door demissionair minister Lodewijk Asscher van Sociale Zaken. De doelstelling van de wet was de zekerheid van werknemers op de arbeidsmarkt te bevorderen en het aantal flexcontracten terug te dringen. Dit terugdringen van het aantal flexcontracten moet het aantal vaste contracten tegelijkertijd bevorderen. Werkgevers kunnen in een periode van twee jaar tijd maximaal drie tijdelijke contracten krijgen bij dezelfde werkgever. Daarna moeten ze als het dienstverband wordt doorgezet een vast contract krijgen of minimaal een half jaar de organisatie verlaten om vervolgens weer een bepaalde tijds contract te kunnen ontvangen.

Effect van de Wwz op de arbeidsmarkt

Er worden meer vaste contracten verstrekt op de arbeidsmarkt. Dat is duidelijk merkbaar maar is dat het gevolg van de Wet werken en zekerheid? Dat lijkt zeer onwaarschijnlijk.  De kritische berichten over de wet zijn nog steeds enorm en hebben misschien zelfs de populariteit van Lodewijk Asscher geminimaliseerd wat zich uitte in de verkiezingen.

Wat echter wel duidelijk naar voren komt op de arbeidsmarkt is dat de economie aan het herstellen is. Er worden weer veel meer uitzendkrachten ingezet. Het aantal flexibele arbeidscontracten neemt toe. Bedrijven maken echter ook een selectie uit uitzendkrachten en bieden de beste flexkrachten tijdelijke en zelfs vaste contracten. Het aabtal vaste contracten neemt vooral tie in sectoren met een schaarste aan personeel zoals het onderwijs en de technische sector. Ook in de bouw gaat het zo goed dat er meer reguliere contacten worden verstekt. De Wet werk en zekerheid biedt alleen maar hindernissen maar gelukkig is het economische herstel zo sterk dat de arbeidsmarkt zichzelf reguleert. Niet de flexwet zorgt voor meer vaste contracten maar het herstel van de economie zorgt voor een betere positie van arbeidskrachten.