Prijs nieuwbouwwoning in tweede kwartaal 2022 gemiddeld 518.000 euro

Er worden in Nederland nog steeds nieuwe woningen gebouwd. De vraag naar nieuwe woningen is groot en dat is ook te merken aan de gemiddelde prijs die wordt gevraagd voor een nieuwe woningen. In het tweede kwartaal kwam de prijs voor een nieuwbouwwoning op gemiddeld 518.000 euro. Dit is een stijging van ongeveer 16,9 procent ten opzichte van een jaar gelden. Volgens het Kadaster en statistiekbureau CBS is het gemiddelde prijsniveau van nieuwbouwwoningen voor het eerst boven 500.000 euro uitgekomen. Het bericht verscheen dinsdag 11 oktober 2022 in de media.

Bestaande koopwoningen

Naast nieuwe woningen zijn de prijzen van bestaande koophuizen ook gestegen. In de periode tussen begin april en eind juni zijn bestaande woningen ongeveer 18,4 procent duurder geworden in Nederland. Naast de Nederlandse woningmarkt wordt door het CBS ook de woningmarkt van andere landen in de Europese Unie bekeken. Daarover lees je in de alinea hieronder meer.

Nieuwbouwwoningen in de EU

Bij het onderzoeken van de andere 26 andere EU-landen kwam ook naar voren dat andere landen ook te maken hebben met prijsstijgingen in de nieuwbouwsector. Zo zijn er vier landen waarbij de prijzen van nieuwbouwwoningen sterker stijgen dan in Nederland. Dat is het geval bij Estland die een plus toonde van 27 procent. Op de tweede plaats staan Tsjechi√ę en Hongarije die beiden een plus tonen van 23 procent. Ook in Litouwen is sprake van een grote prijsstijging voor nieuwbouwwoningen. Daar kwam de stijging uit op 22 procent. Deze prijsstijgingen zijn allemaal groter dan in ons land. Desondanks is niet bekend wat nu de gemiddelde prijzen zijn van woningen die nieuw gebouwd worden in die landen. Wellicht zijn woningen in Nederland wel de duurste van heel Europa gemiddeld genomen. Vooral als men in ogenschouw neemt dat woningen in Nederland gefinancierd worden door veel geleend geld vanuit hypotheken.