Prijs nieuwbouwwoningen in tweede kwartaal 2019 zestien procent gestegen

Nieuwbouwwoningen worden steeds duurder in Nederland. In het tweede kwartaal van 2019 zijn de prijzen van nieuwe woningen opnieuw gestegen. Dit kwartaal steeg de prijs met 16 procent ten opzichte van dezelfde periode een jaar eerder. Het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) en het Kadaster hebben woensdag 9 oktober 2019 gegevens gepubliceerd over de prijsontwikkeling in de woningmarkt.

Het valt op dat vooral nieuwbouwwoningen hard in prijs stijgen. De prijzen van bestaande woningen stijgen ook maar deze prijsstijging kwam uit op slechts 7,2 procent. Vanaf het vierde kwartaal van 2017 zijn de prijzen van nieuwbouwwoningen sterker gestegen dan de prijzen van bestaande koopwoningen. De gemiddelde verkoopprijzen in het totaal, zonder onderscheid te maken tussen bestaand en nieuwbouw, zijn met 8,3 procent in prijs gestegen.

De woningprijzen in Nederland stijgen sterk, ook in vergelijking met het Europees gemiddelde. Ten opzichte van dit gemiddelde stijgen de Nederlandse huizenprijzen een stuk harder. De gemiddelde prijsstijging in de Europese Unie voor koopwoningen kwam namelijk uit op 4,2 procent in het tweede kwartaal. Alleen in de landen Hongarije, Luxemburg, Kroatië, Letland, Portugal en Tsjechië stegen de prijzen sterker dan in Nederland.

Als men kijkt naar nieuwbouwwoningen dan is Nederland op dit gebied de koploper in de prijsstijging. Dat betekent dat de prijsstijging van de Nederlandse nieuwbouwwoningen het hoogste in de hele EU. Op dit gebied staat Luxemburg op de tweede plaats. In dat land is de prijsstijging van nieuwbouwwoningen 11,5 procent. De komende tijd krijgt de bouwsector in Nederland het moeilijker vanwege de stikstofuitspraak. De vraag naar nieuwbouwwoningen neemt toe maar de mogelijkheid om meer nieuwbouwwoningen te bouwen neemt af vanwege de stikstofrestricties en het gebrek aan bouwgrond en bouwvergunningen. Dat kan er voor zorgen dat nieuwbouwwoningen een schaarste worden en de prijzen aanzienlijk worden opgedreven.