WEF: Nederland meest concurrerende economie van Europa in 2019

Het World Economic Forum (WEF) heeft aangegeven dat Nederland de meest concurrerende economie is van Europa. Dit komt naar voren uit een vergelijking van het World Economic Forum. Als men kijkt naar andere landen in de wereld dan zijn alleen Singapore, de Verenigde Staten en Hongkong concurrerender op economisch gebied. De onderzoekers van WEF hebben aangegeven dat de economie van Nederland de afgelopen tijd veel wendbaarder is geworden door “een ondernemende cultuur, platte organisaties en groei van innovatieve bedrijven”.

Henk Volberda hoogleraar strategisch management aan de Universiteit van Amsterdam heeft in een toelichting aangegeven dat er in Nederland een groeiend aantal innovatieve bedrijven aanwezig is “die groei realiseren en die disruptieve technologieën en nieuwe businessmodellen omarmen”. De organisatiecultuur van bedrijven in Nederland is de afgelopen tijd veranderd. Daardoor zijn bedrijven veel minder hiërarchisch geworden en kunnen bedrijven goed inspelen op de “economische dynamiek”. Hoewel Nederland concurrerend is ten opzichte van andere economieën in de wereld is er ook voor Nederland een inhaalslag te maken. Zo moet Nederland meer doen op het gebied van innovatie. Op dit gebied staat Nederland op de tiende plek in de wereld. Op de eerste drie plaatsen staan Duitsland, de VS en Zwitserland. Er wordt nog te weinig door de overheid en het bedrijfsleven geïnvesteerd in onderzoek.

Het rapport van de WEF geeft verder aan dat de arbeidsmarkt in de knel zit. Er is sprake van een groot aantal vacatures maar die kunnen niet of nauwelijks worden ingevuld wegens een tekort aan gekwalificeerd personeel. Het verschil tussen het aanbod aan arbeidskrachten en de vraag in vacatures wordt steeds groter. Dit wordt ook wel een mismatch genoemd. Het tekort aan gekwalificeerd personeel zorgt er voor dat verschillende bedrijven een probleem hebben om door te groeien. Voor een hogere groei is namelijk bij veel bedrijven ook een opschaling nodig in het personeelsbestand. Juist deze opschaling komt in de knel door het tekort aan vakkrachten.