Technisch werk belangrijk voor economie in 2019

Technische beroepen zijn belangrijk voor de Nederlandse economie. Onze economie is in grote mate afhankelijk geweest van de financiële dienstverlening maar langzaam maar zeker worden de technische sector en de bouw belangrijker. Veel grote financiële bedrijven hebben hun dienstverlening geautomatiseerd maar in de techniek is vakmanschap nog steeds erg belangrijk. Het tekort aan vakkrachten vormt één van de grootste problemen voor de Nederlandse arbeidsmarkt. Er moeten meer woningen worden gebouwd en bestaande woningen moeten worden gerenoveerd om aan de huidige wensen en eisen aan het woongenot te voldoen.

Bovendien is er ook nog sprake van een energietransitie in de bouw en de techniek. Voertuigen, woningen, utiliteit, fabrieken en installaties moeten energiezuiniger worden. Dat betekent veel werk voor technische bedrijven en bouwbedrijven. In de techniek en bouw kan veel geld worden verdient. De bijdrage die deze sectoren aan de economie leveren zal alleen maar omhoog gaan. Tenminste als men de ruimte geeft aan de bouw en de techniek om te groeien. Dat betekent dat er ruimte moet worden geboden aan de bouw om meer woningen en utiliteit te bouwen. Ook voor de installatiebedrijven en elektrobedrijven moeten mogelijkheden worden geboden om meer projecten aan te nemen en uit te voeren. Deze sectoren dienen bovendien doormiddel van BBL en andere opleidingstrajecten nieuwe krachten in te kunnen werken. Het tekort aan personeel blijft namelijk zowel voor de bouw, installatietechniek en de werktuigbouwkunde een probleem te vormen. Dit tekort kan een verdere economische groei wel belemmeren.