Nieuwbouwwoningen in tweede kwartaal 2018 ongeveer 13 procent duurder

In het tweede kwartaal van 2018 lag de prijs van nieuwbouwkoopwoningen in Nederland ongeveer 13 procent hoger dan in dezelfde periode een jaar eerder. Deze prijsstijging valt hoger uit dan de prijsstijging die werd genoteerd voor bestaande woningen. In kwartaal twee steeg de gemiddelde prijs van bestaande woningen met negen procent.

Nieuwbouwwoningen worden duurder
De prijzen van nieuwbouwwoningen zijn harder aan het stijgen dan de prijzen van bestaande woningen. Volgens het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) en het Kadaster is het tweede kwartaal van 2018 geen uitzondering. De afgelopen drie kwartalen haalt de prijsstijging van nieuwbouwwoningen het prijsniveau van de bestaande bouw in. Iets langer geleden ging de verkoopprijs van zowel bestaande bouw als nieuwbouw meer gelijkmatig omhoog.
In Nederland is de prijs van nieuwbouwwoningen met meer dan tien procent gestegen. Dat maakt Nederland een van de zeven EU-landen waar de prijsstijging van nieuwbouwwoningen boven de 10 procent uitkwam. De prijzen van alle koopwoningen gezamenlijk steeg ook in het tweede kwartaal. Gemiddeld nam de prijs van alle verkochte woningen met 9,3 procent toe. Dat is een prijsstijging die gemiddeld twee keer zo hoog licht als gemiddeld in Europa.

Blijven de huizenprijzen stijgen?
Veel mensen vragen zich af of de woningprijzen blijven stijgen. De huizencrisis zit nog vers in het geheugen. Vlak voordat deze crisis op de woningmarkt uitbrak stegen de woningprijzen ook onophoudelijk. Nu ligt het prijsniveau in sommige drukke steden al boven het prijsniveau van 2008. Dat jaar was het laatste jaar waarin de woningprijzen echt omhoog gingen voordat de woningcrisis haar intrede deed.
Vermoedelijk gaan de prijzen van koopwoningen in 2019 minder sterk stijgen. Dat komt omdat er in het komende jaar een stijging van de rente wordt verwacht vanuit de ECB. Dat heeft een effect op de hypotheekrente die dan vermoedelijk omhoog zal gaan. Daardoor kunnen mensen minder lenen waardoor er gemiddeld ook minder geld op de woningmarkt beschikbaar komt. Dat heeft een effect op de woningprijs.