Overheid stopt met quotum arbeidsgehandicapten in 2018

De overheid gaat stoppen met de verplichting om arbeidsgehandicapten aan te nemen. Om er voor te zorgen dat arbeidsgehandicapten een grotere kans hebben op werk werd in het verleden een quotum ingevoerd voor het aantal arbeidsgehandicapten dat in dienst moet zijn bij de overheid. Dit quotum wordt echter consequent niet gehaald. In tegenstelling tot de overheid weet het bedrijfsleven echter wel haar streefaantallen op dit gebied te behalen. De overheid schiet op dit gebied tekort maar wil toch ook meedraaien in de successen bij reguliere werkgevers. Daarom gaat staatssecretaris Tamara van Ark van Sociale Zaken de scheiding tussen markt en overheid opheffen.

De overheid gaat nu nieuwe plannen bedenken waarmee de arbeidsparticipatie van arbeidsgehandicapten kan worden vergroot. Dat blijkt echter lastig voor Van Ark. In september had ze nog een plan bedacht waarin arbeidsgehandicapten een lager loon zouden moeten krijgen omdat ze ook minder zouden produceren. Dat plan werd echter niet dankbaar ontvangen door verschillende partijen en organisaties in de maatschappij. De overheid zou eerder de afspraak hebben gemaakt om 25.000 arbeidsgehandicapten aan een baan te helpen en het bedrijfsleven 100.000. Dit plan wordt nu ook geschrapt. Het bedrijfsleven weet echter dit aantal wel te behalen maar de overheid heeft nu al een aantal jaar getoond dat ze niet in staat is om 25.000 extra arbeidsgehandicapten aan een baan te helpen. Een woordvoerder van de minister geeft aan dat de regels met betrekking tot de registratie het moeilijk maken voor de overheid om aan de norm te kunnen voldoen.

Volgens de overheid lenen veel overheidsinstellingen schoonmakers, cateraars en medewerkers voor de groenvoorziening in van externe partijen. In deze functies zouden in verhouding tot andere functies veel arbeidsgehandicapten werken. De overheid kan deze arbeidsgehandicapten echter niet meetellen in de registratie van arbeidsgehandicapten voor de overheid. Desondanks tellen deze arbeidsgehandicapten wel mee voor het bedrijfsleven.