Berlijn moet een milieuzone invoeren en oude diesels weren vanaf 2018

De Duitse stad Berlijn moet van de rechtbank in Duitsland een milieuzone invoeren voor vervuilende auto’s. Deze uitspraak volgende op een rechtszaak die milieuorganisatie DUH had aangespannen tegen het stadsbestuur. De milieuorganisatie heeft ingespeeld op een uitspraak van de Duitse rechtbank in februari 2018. Die uitspraak zorgde er voor dat er een mogelijkheid is voor rechters om vervuilende auto’s uit drukke Duitse binnensteden te weren om zodoende de luchtkwaliteit te beschermen.

De rechtbank oordeelde dat de luchtkwaliteit in Berlijn al minder sterk vervuild is. Desondanks is een verbond van de oude diesels noodzakelijk om de vervuiling van de lucht in de stad verder tegen te gaan. Alleen door een verbod op oude diesels kan de luchtvervuiling in de stad worden teruggedrongen binnen de wettelijke normen. Er zijn meerdere Duitse steden waarin de invoering van een milieuzone ter sprake is gekomen. Zo heeft de Duitse stad Frankfurt al milieuzones ingevoerd. Ook Hamburg heeft dergelijke zones ingevoerd alleen voerde die stad de milieuzones uit eigen beweging in.

De focus in de milieuzone ligt met name op het weren van dieselvoertuigen. Diesels worden geweerd omdat die voertuigen in verhouding tot andere auto’s veel nitrogenoxide uitstoten. Deze stof is schadelijk voor de luchtkwaliteit en de gezondheid van de mensen die zich in de stad bevinden.