Overheid heeft in 2017 te weinig arbeidsgehandicapten in dienst genomen

In 2017 heeft de overheid meer arbeidsgehandicapten in dienst genomen ten opzichte van het jaar daarvoor. Desondanks heeft de overheid op het gebied van arbeidsgehandicapten haar doelstelling niet behaald. De overheid heeft vastgelegd dat een bepaald aantal werknemers die bij haar in dienst is tot de groep met een arbeidsbeperking moet horen. De overheid wil namelijk de kans op werk voor mensen met een arbeidsbeperking vergroten. Hiervoor heeft de overheid een zogenaamd ‘quotum’ opgesteld. Als de overheid dit quotum voor arbeidsgehandicapten ook in 2019 niet haalt dan zal er een boete worden opgelegd van 5.000 euro per gemiste arbeidsplaats.

Het ziet er naar uit dat de overheid nog flinke stappen moet maken. Inmiddels is het aantal banen voor arbeidsgehandicapten wel verdubbeld tot 6.471. Ondanks deze positieve ontwikkeling is het beoogde aantal nog niet behaald. De overheid heeft namelijk vastgesteld dat ze tienduizend arbeidsplaatsen door arbeidsgehandicapten zou invullen. Deze doelstelling is ongeveer vijf jaar geleden vastgelegd in een sociaal akkoord. Hierin is afgesproken om tot 2025 in totaal 125.000 extra banen beschikbaar te stellen voor mensen die een arbeidsbeperking hebben. Van dit aantal is in de praktijk maar 37.000 gerealiseerd. Het bedrijfsleven moest op basis van het sociaal akkoord aan 100.000 arbeidsgehandicapten een baan verstrekken en de overheid aan 25.000.