Mijnraad 1500 Groningse woningen moeten verstrekt worden vanaf 2018

Er wordt minder aardgas gewonnen uit de Groningse bodem. Dat zorgt er echter niet voor dat de problemen in Groningen zijn opgelost. Verschillende woningen hebben dusdanige schade opgelopen door de aardbevingen dat ze versterkt moeten worden. Volgens de Mijnraad zouden toch nog 1500 huizen versterkt moeten worden in het aardbevingsgebied. Op dit moment zijn deze woningen nog niet veilig genoeg.

De Mijnraad heeft haar bevindingen in een advies aan minister Wiebes verwoord. In dit advies staat ook dat ongeveer 5700 een verhoogd risico lopen. Deze groep woningen voldoen volgens de raad wel aan “de strikte veiligheidsnorm” maar worden wel gerekend tot de huizen met een “onzekerheidsmarge”. Eigenaren van deze woningen kunnen kiezen voor het versterken van hun woning of het slopen daarvan. Dit is ook het geval voor de bewoners van 2200 huizen waar versterking niet (meer) nodig is maar die toch toezeggingen hebben gekregen van de overheid om de woning te versterken. Deze mensen mogen zelf weten wat ze doen aldus de Mijnraad. Wiebes geeft aan dat hij de conclusies van het rapport zal overnemen.