Overheid moet meer arbeidsgehandicapten aannemen in 2019

De overheid zal de komende tijd meer arbeidsgehandicapten moeten aannemen bij overheidsinstellingen. Staatssecretaris Tamara van Ark van Sociale Zaken en Werkgelegenheid is van mening dat er op dit gebied een behoorlijke inhaalslagmoet worden gemaakt. Die conclusie is natuurlijk logisch want de overheid blijft aanzienlijk achter ten opzichte van reguliere werkgevers op het gebied van werkgelegenheid voor arbeidsgehandicapten. Van Ark heeft dit ook benoemd tijdens een congres van het Verbond Sectorwerkgevers Overheid.

De overheid heeft eerder aangegeven dat het heel moeilijk wordt om aan de doelstellingen te voldoen die ze mede aan zichzelf heeft opgelegd. Daarvoor werd in het verleden al een plan ontwikkeld. Dit inmiddels vijf jaar oude plan om extra banen te scheppen voor mensen met een arbeidshandicap zal worden aangepast door de overheid omdat ze niet aan haar eigen doelstellingen kan voldoen. Dat betekent volgens Van Ark niet dat overheidswerkgevers nu minder inspanningen hoeven te leveren op dit gebied. In de maand november van 2018 zal een nieuw plan worden gepresenteerd waarmee mensen met een beperking aan een baan geholpen kunnen worden bij overheidsinstellingen.

Het is inmiddels vijf jaar geleden toen er werd afgesproken om tot 2025 in totaal 125.000 extra banen te scheppen voor mensen met een arbeidsbeperking in Nederland. Deze doelstelling moest samen met het bedrijfsleven worden gerealiseerd alleen bleef de overheid fors achter bij de verplichting twintig procent van deze banen te realiseren. Nu moet de overheid noodgedwongen naar andere oplossingen zoeken. Er moeten meer arbeidsgehandicapten aan een baan geholpen worden en daarvoor zijn meer inspanningen nodig, ook van de overheid.