Nieuwe CO2 metingen maken aanschafprijs van auto fors hoger vanaf 2018

De brancheverenigingen RAI en Bovag hebben aangegeven dat ze verwachten dat de aanschafprijs van nieuwe auto’s flink hoger kan worden de komende tijd. Volgens de branche-organisaties komt dit omdat er nieuwe CO2-metingen worden gedaan. De CO2-metingen worden veel nauwkeuriger gedaan dan in het verleden het geval was. Dat komt door nieuwe technieken en door strengere controles. In het verleden konden autoproducenten doormiddel van sjoemelsoftware hun auto’s schoner laten lijken dan de werkelijkheid in een testomgeving. Nadat een aantal automerken, waaronder Volkswagen, hiervoor hard zijn aangepakt zijn nieuwe testmethodes ingevoerd waarmee betere CO-metingen kunnen worden uitgevoerd.

De nieuwe testmethodes zijn nodig omdat de autobranche klaarblijkelijk niet op een betrouwbare manier met de voormalige testmethodes om kon gaan. Het gevolg van de nieuwe testmethodes is echter wel dat er bij veel auto’s een hogere CO2 emissie zal worden gemeten dan de CO2 emissie die met de voormalige testmethode in kaart werd gebracht. De hogere CO2 emissie is direct gekoppeld aan hogere belastingen. Hoe meer CO2 een auto uitstoot hoe meer belasting hiervoor betaald moet worden. Een hogere belasting wordt ook doorberekend aan de klant. Daardoor wordt het aanschaffen van auto’s de komende tijd waarschijnlijk duurder dan tot op heden het geval was. De organisatie RAI en Bovag roepen Kamerleden op om vragen te stellen aan staatssecretaris Menno Snel over dit onderwerp. De vragen zijn nodig omdat eerder toegezegd was dat de aanpassing van de CO2 testen niet mocht leiden tot hogere prijzen voor automobilisten. In feite kunnen de automobilisten niets doen aan de misstanden in de autobranche. Daar zijn de autofabrikanten schuldig aan.

Het ministerie van Financiën erkend dat sommige automodellen duurder worden. Het ministerie bestrijdt echter wel dat deze prijsstijging komt door de nieuwe metingen. “De nieuwe CO2-testmethode lijkt volgens onderzoek van TNO niet de oorzaak te zijn van een hogere CO2-uitstoot en bpm. Daarom is er geen reden de bpm-tarieven aan te passen”. Deze reactie heeft het ministerie laten weten in een reactie aan de NOS.