Kabinet stopt plannen om arbeidsgehandicapten onder het minimumloon te betalen

De overheid worstelt met de arbeidsparticipatie van arbeidsgehandicapten. Er zijn verschillende plannen bedacht die er voor moeten zorgen dat de deelname aan het arbeidsproces voor arbeidsgehandicapten wordt bevorderd. Deze plannen lijken echter nauwelijks succesvol. Een plan dat op veel weerstand stuit is het betalen van arbeidsgehandicapten onder het minimum loon.

Arbeidsgehandicapten niet geholpen
Dit plan moest er voor zorgen dat arbeidsgehandicapten voor werkgevers ‘goedkoper’ zouden worden waardoor er meer mensen met een arbeidsbeperking aangenomen zouden worden. Inmiddels zijn de regeringspartijen tot de conclusie gekomen dat de plannen om het loon van arbeidsgehandicapten tot onder het minimumloon te verlagen onuitvoerbaar is. Verschillende bronnen in De Haag hebben de berichtgeving hierover bevestigd. Er zouden verschillende werknemers worden benadeeld door de plannen.

Loondispensatie
Staatssecretaris Tamara van Ark van Sociale Zaken en Werkgelegenheid had de plannen in maart bekend gemaakt. Daarbij werd aangegeven dat werkgevers alleen zouden moeten betalen voor de werkzaamheden en inzetbaarheid van werknemers. Werknemers met een arbeidsbeperking zouden daardoor ook minder dan het minimumloon kunnen ontvangen voor hun werkzaamheden. Als een persoon met een arbeidshandicap minder snel werkt of in de functie beperkt is ten opzichte van de collega’s die geen arbeidsbeperking hebben zou de arbeidsgehandicapte minder loon moeten krijgen.

Door deze wijziging zouden mensen met een bijstandsuitkering ook in aanmerking kunnen komen voor de zogenoemde loondispensatie. Deze werkwijze stuitte echter op veel kritiek onder andere vanuit het College voor de Rechten van de Mens. Die noemende de plannen van de staatsecretaris discriminatie. Er zouden immers andere regels gaan gelden voor arbeidsgehandicapten ten opzichte van hun collega’s. De regeringspartijen D66 en ChristenUnie waren ook niet enthousiast over de plannen. Nu de plannen van tafel zijn blijven de huidige regels rond loonkostensubsidies aan arbeidsgehandicapten gehandhaafd.