Kosten gebruik gasnet worden voor consumenten lager tussen 2017 en 2021

Tussen 2017 en 2021 gaan de tarieven die de Gasunie Transport Services (GTS) mag berekenen voor het beheren van het Nederlandse aardgastransportnet omlaag met 800 miljoen euro. Dit is het gevolg van de nieuwe regels die de Autoriteit Consument & Markt (ACM) heeft vastgelegd voor het dochterbedrijf van Gasunie. Door deze nieuwe regels zullen consumenten naar verwachting een lagere energierekening krijgen. Deze rekening houdt echter ook verband met de prijzen voor gas en elektriciteit. De afspraak heeft alleen te maken met het transport van gas en niet met de prijs voor gas per kubieke meter.

In 2016 had de ACM al bepaald dat GTS te veel geld rekende voor het beheer van het Nederlandse gasnet. De Gasunie Transport Services heeft het monopolie op het Nederlandse aardgastransportnet. Vanwege deze monopolypositie houdt de toezichthouder de tarieven van GTS nauwlettend in de gaten. Doordat het bedrijf minder geld mag vragen voor het beheren van het aardgastransportnet zullen de inkomsten van GTS gaan dalen. In 2017 zal de daling van de tarieven ingezet worden, dit gebeurd naar verwachting vanaf 1 juli 2017. Dit zorgt er voor dat GTS 100 miljoen euro aan inkomsten zal missen. Tot 2021 zullen de inkomsten verder stapsgewijs worden verlaagd met een totaalbedrag van nog eens 100 miljoen euro.