Dijksma: bedrijven moeten meer betalen voor afkoop broeikasgas in 2017

De uitstoot van broeikasgassen door bedrijven moet omlaag om de doelen van het klimaatakkoord van Parijs te halen. Het gaat hierbij om de totale uitstoot van CO2 in Europa. Bedrijven moeten in Europa betalen voor de uitstoot van CO2. Dit gebeurd doormiddel van het zogeheten ETS-systeem. Dit is een systeem waarmee bedrijven hun uitstootrechten kunnen verhandelen.

Staatssecretaris Sharon Dijksma geeft aan dat de huidige prijs die bedrijven moeten betalen voor de emissierechten te laag is in het huidige akkoord. In het huidige energieakkoord staat de doelstelling dat de CO2 uitstoot in 2030 in Europa met 40 procent zijn verminderd ten opzichte van 1990. Volgens Dijksma moet het zogeheten ETS-systeem worden aangescherpt en moeten de prijzen worden verhoogd. Hiervoor pleitte ze dinsdag 28 februari 2017 tijdens een overleg. Als de aanscherping van het ETS-systeem zal uitblijven zal Nederland tegenstemmen aldus de staatssecretaris.

Niet alleen de prijs voor emissierechten moet omhoog ook het aanbod van emissierechten moet omlaag. Vanaf 2021 moet volgens de huidige richtlijnen het aanbod van deze emissierechten per jaar met 2,2 procent worden verlaagd. Volgens haar is er echter veel meer actie nodig om het overaanbod aan emissierechten terug te dringen. Met 2,2 procent behalen we de doelstellingen niet van het klimaatakkoord. Volgens Dijksma moet men overwegen om het aantal emissierechten met 2,4 procent te reduceren.

Sommige bedrijfssectoren ontvangen gratis emissierechten omdat ze voor hun bedrijfsvoering sterk afhankelijk zijn van een enorm energieverbruik. Deze bedrijven blijken echter nauwelijks inspanning te verrichten om hun CO2 emissie te reduceren. Een voorbeeld hiervan zijn bedrijven in de cementindustrie. Dijksma is niet de enige persoon die wil dat de regels voor het ETS-systeem worden aangescherpt. Ook afgevaardigden van Zweden, Frankrijk en Luxemburg willen dat een aangescherpt beleid wordt doorgevoerd. Ze roepen op tot meer ambitie.