Shell gaat 300 miljoen dollar investeren in Argentijns schalieveld in 2017

Shell heeft na overleg met het Argentijnse oliebedrijf YPF een overeenstemming bereikt over de ontwikkeling van gedeeltes van het schalieveld Vaca Muerta, dit veld ligt in Argentinië. Beide bedrijven zullen elk een belang van 50 procent krijgen in dit project. In totaal wordt door Shell 300 miljoen dollar in het proefproject geïnvesteerd in twee fases.

Eind januari 2016 had de Argentijnse president Mauricio Macri een akkoord gesloten met oliebedrijven en vakbonden om investeringen in het Vaca Muerta-veld te stimuleren. De vakbonden zullen flexibeler arbeidscontracten krijgen voor de werkzaamheden die in de olie- en gaswinning worden uitgevoerd. Deze vakbonden zijn hier mee akkoord gegaan.

Het akkoord met de vakbonden was heel belangrijk. Daardoor kon YPF op zoek gaan naar partners om samen te investeren in het Vaca Muerta-veld. Shell en YPF gaan nu gezamenlijk een project uitvoeren in dit veld. Door meer olie en gas te winnen uit eigen bodem hoopt de regering van Argentinië  minder afhankelijk te worden van de import van olie en gas.

Voor de periode tot 2020 heeft de Argentijnse overheid prijsgaranties afgegeven. Deze prijsgaranties gelden voor het aardgas en de aardolie die wordt gewonnen uit nieuwe bronnen die in Argentinië worden aangeboord. Het Vaca Muerta-veld in Patagonië heeft een oppervlakte die gelijkwaardig is aan de oppervlakte van België. Dit gebied bevat een van de grootste schalievelden van de hele wereld. Naast Shell hebben ook andere bedrijven beloofd te investeren in het schalieveld. Bedrijven die ook belangstelling hebben getoond zijn BP, Chevron en Total.