Wat is KEMA-KEUR of het KEMA-keurmerk?

KEMA-KEUR is een keurmerk dat wordt gehanteerd als aanduiding voor de veiligheid van elektrische apparaten en werktuigen. KEMA-KEUR was als keurmerk eigendom van voormalig KEMA die het keurmerk sinds 1924 hanteerde. Deze organisatie gaf het exclusieve recht van dit keurmerk aan het einde van 2009 aan Duitse bedrijf DEKRA (Deutscher Kraftfahrzeug-Überwachungs-Verein). In 2010 had DEKRA AG haar naam gewijzigd in DEKRA SE (Societas Europaea) hierdoor werd het een officieel Europees bedrijf. DEKRA SE heeft nu het exclusieve recht om het KEMA keurmerk uit te geven.

Wat maakt het KEMA-keurmerk duidelijk?
KEMA-KEUR maakt aan consumenten duidelijk dat een product op elektrotechnisch gebied veilig is. Daarvoor worden zowel de componenten als de eindproducten onderworpen aan veiligheidstesten die zijn gebaseerd op internationale standaards. Het keuren van apparaten met betrekking tot het KEMA-KEUR gebeurd op vrijwillige basis. Voor bedrijven die elektrische apparaten produceren is het echter wel een belangrijk voordeel om producten te voorzien van KEMA-KEUR omdat dit voor consumenten een extra indicatie is dat het om een veilig product gaat.

DEKRA SE
Het bedrijf DEKRA SE speelt een belangrijke rol in het keuren van elektrische apparaten. Het keuren en certificeren van elektrische apparaten behoort ondanks het brede takenpakket van DEKRA SE nog steeds tot de kernactiviteiten van het bedrijf. Het bedrijf test en certificeert ook medische hulpmiddelen. Ook  apparaten en machines doe worden gebruikt in omgevingen met verhoogd explosierisico worden door het bedrijf getest en gecertificeerd. Tot slot is het bedrijf DEKRA ook actief in het toetsen en certificeren van kwaliteitsprocedures, arbo-systemen en milieuzorgsystemen.

De Europese integratie heeft er voor gezorgd dat de verschillen tussen nationale kwaliteitscontroleorganisaties zijn verdwenen. Ondanks dat blijft het KEMA-KEUR een belangrijk selectiecriterium voor consumenten. Daarnaast is het KEMA-KEUR ook voor producenten een belangrijk promotiemiddel voor producten.