Wet voor testen autonome auto’s op de weg vanaf 2017

Zelfrijdende voertuigen worden al in verschillende landen op de weg getest. In Nederland moet dit ook mogelijk worden vindt minister Melanie Schultz van Haegen van Infrastructuur. Daarvoor moet de wet echter wel worden verandert. De minister heeft daarvoor een wetsvoorstel ingediend bij de  Tweede Kamer. Dit wetsvoorstel zorgt er voor dat experimenten met zelfrijdende auto’s onder bepaalde voorwaarden worden toegestaan. Volgens Melanie Schultz kunnen zelfrijdende auto’s straks op alle wegen in Nederland worden getest. Door verouderde wetten kon dit tot voor kort niet. Deze verouderde wetten zorgen er voor dat voertuigen die deel nemen aan het verkeer een bestuurder moeten hebben en een stuur en een rem.

Als men echter gebruik maakt van een zogenaamde zelfrijdende auto kan men ook autonoom rijden. Hierbij worden taken over genomen van de automobilist door speciale software. Men kan echter niet zomaar met een autonoom voertuig aan het verkeer deelnemen. Ook met de nieuwe wet zal men eerst toestemming moeten vragen aan de overheid voordat men aan het verkeer gaat deelnemen. Daarnaast zal men tijdens het testen nog wel controle moeten houden. Er dient dus wel een bestuurder in de buurt van het voertuig aanwezig te zijn. Deze bestuurder moet kunnen ingrijpen wanneer dit nodig is.

Volgens minister Schultz zullen robotauto’s in de toekomst er voor zorgen dat het verkeer veiliger en efficiënter wordt. De eerste grote proeven met voertuigen zullen aan het einde van 2017 of het begin van 2018 worden uitgevoerd. Een voorbeeld van een grote proef met verschillende voertuigen is het zogenaamde truck platooning. Hierbij rijden autonome vrachtwagens in een kolonne heel dicht bij elkaar in de buurt. Momenteel vinden er tussen Europese lidstaten verschillende overleggen plaats die er voor moeten zorgen dat testen voor autonome auto’s ook in de toekomst grensoverschrijdend plaats vinden.