Technische uitzendmarkt eind juni 2016

Het is eind juni 2016 het eertse half jaar zit er op en het is tijd om de ontwikkelingen op de technische uitzendmarkt te benoemen. Het jaar begon redelijk goed in de techniek. Met name de bouwsector groeit in Nederland.  Dat heeft te maken met de stijgende vraag naar nieuwe woningen. Deze vraag concentreert zich vooral op de grote steden. Daar neemt de vraag naar woningen behoorlijk toe. Amsterdam staat hierbij bovenaan.

Woningbouw

Naast de vraag naar nieuwe woningen worden ook meer bestaande woningen verkocht en vinden in die woningen verbouwingen plaats. Dat zorgt er voor dat bouwbedrijven het drukker krijgen en de vraag naar bouwpersoneel toeneemt. De vraag naar bouwvakkers is in de loop van 2016 steeds verder gestegen. Het is zelfs zo dat technische uitzendbureau’s in Nederland zeer moeilijk aan de vraag van hun opdrachtgevers kunnen voldoen als deze nieuwe bouvakkers vragen. Ook technisch personeel zoals installatiemonteurs, elektromonteurs en andere vakmensen zijn bijna niet meer beschikbaar.

Metaalsector

In de metaalsector is het ook drukker geworden in Nederland.  De toename in de werkgelegenheid in de metaalsector kan echter niet worden vergeleken met de toename in de werkgelegenheid in de bouw. Daarnaast is de werkgelegenheid in de metaalbranche meer gefragmenteerd.  Sommige bedrijven die complexe producten maken zien een duidelijke groei in het aantal opdrachten.  Ook grote productiebedrijven in de metaal die goedkoop en snel kunnen leveren merken een groei. Alleen lijkt deze groei richting de bouwvak wat af te zwakken. Daar hebben echter de bouwgerelateerde bedrijven niet veel laat van. Een echte bouwvak zal er in 2016 waarschijnlijk niet meer zijn. Bouwprojecten liggen in de zomer nauwelijks stil de afgelopen jaren.

Verschillende onderhoudsbedrijven in de metaal doen nog wel revisiewerkzaamheden gedurende de bouwvak. Sommige productiebedrijven zetten in die periode een deel van hun machinepark stil om onderhoud te plegen en gedeeltes van machines te reviseren. Hierbij kan men ook denken aan het vervangen van leidingen en frames van machines. Daar kunnen leidinglassers voor gevraagd worden of revisiemonteurs. De zoektocht naar deze monteurs en lassers is al begonnen maar waar vind je beschikbare ervaren krachten in een periode dat iedereen al werk heeft of vakantie wil houden?

Uitdagingen voor technische uitzendbureau’s

Medio 2016 hebben technische uitzendbureau’s verschillende grote uitdagingen.  Ze moeten nieuwe ervaren krachten zoeke  en moeten zich onderscheiden in hun dienstverlening ten opzichte van de andere technische uitzendbureau’s op de markt. Daarnaast moeten ze hun uitzendkrachten aan hun binden want verschillende intermediairs zullen trachten uitzendkrachten doormiddel van aantrekkelijke aanbiedingen van hun concurrentie af te pakken om bij hun eigen klanten te plaatsen.  Er zijn uitdagingen genoeg voor intercedenten. Uiteindelijk win je de markt door kennis en een eerlijke transparante dienstverlening.

UWV is minder geld kwijt aan WW in 2016

Er is sprake van een herstel op de Nederlandse arbeidsmarkt. Daardoor hoeft het UWV minder geld te betalen aan WW-uitkeringen. Dat is een gunstige ontwikkeling. Het totale bedrag dat de overheid aan WW uitkeringen betaald zal steeds verder dalen. In 2017 zal er sprake zijn van een totaal bedrag van 5,1 miljard euro. Als dat de waarheid wordt is er sprake van een afname van ruim 1,2 miljard aan WW-uitkeringen. In het jaar 2015 kwam het totaal bedrag aan uitgaven voor WW-uitkeringen nog op 6 ,4 miljard euro.

Deze informatie staat in de juninota 2016. Deze nota is donderdag 30 juni 2016 aangeboden door het UWV aan minister Asscher (Sociale Zaken). Door de sterke reductie van het aantal WW-uitkeringen dat wordt verstrekt zal ook de vermogenspositie toenemen van de UWV-fondsen. Deze positie verbetert voor het eerst sinds het jaar 2010. Het aantal WW-uitkeringen dat in Nederland wordt verstrekt neemt met 12,5 procent af. In begin van 2016 stond dit aantal nog op 450.000.

Eind 2017 moet die aantal gedaald zijn naar 394.000. De nieuwe WW-wetgeving is verantwoordelijk voor het verschil in de percentages. Deze nieuwe WW-wetgeving zorgt er voor dat in veel gevallen de WW een loonaanvulling is geworden. Mensen in de WW nemen dan bijvoorbeeld een lager betaalde baan aan en krijgen het verschil in loon aangevuld met de WW. Het bedrag dat dan aan WW-uitkering is verstrekt valt dan lager uit dan wanneer iemand volledig in de WW zou zitten. De totale WW-uitgaven nemen hierdoor sneller af dan het aantal mensen dat een WW-uitkering ontvangt.

Reactie van Technisch Werken
Het is goed dat het totaalbedrag aan WW-uitkeringen lager wordt. De economie trekt aan en daar profiteert ook de overheid van. Verder is het een goede ontwikkeling dat mensen gestimuleerd worden om ook lager betaald werk aan te nemen. Soms moet je eerst met een lager loon genoegen nemen om door te groeien naar een hoger loon. Daar is werkervaring voor nodig en deze werkervaring bouw je niet op door in de WW thuis te gaan zitten.

Vanaf 1 juli 2016 moeten zwembaden aantonen dat ze goed rvs gebruikt hebben in constructies

In 2011 gebeurde er een tragisch ongeluk in een Nederlands zwembad. Toen viel een luidspreker naar beneden in het Tilburgse zwembad De Reeshof. Na een technisch onderzoek is gebleken dat het ophangsysteem van de luidspreker ondeugdelijk was geraakt. Het desbetreffende roestvaststaal was niet meer bestand tegen de inwerking van chloor. Door dit incident heeft de overheid nagedacht over een oplossing. Men is tot de conclusie gekomen dat overdekt zwembaden in verplicht moeten kunnen aantonen dat er deugdelijk rvs gebruikt is in de constructies.

De soorten rvs die niet bestand zijn tegen chloorlucht mogen niet meer worden toegepast. Door deze verplichting wil de overheid voorkomen dat er in de toekomst problemen ontstaan en ongelukken gebeuren in zwembaden. Men heeft onderzoek gedaan naar het gebruikt van ondeugdelijk rvs in zwembaden in Nederland. Hieruit heeft men een schatting gemaakt dat in 67 procent van de overdekte zwembaden nog ondeugdelijk rvs aanwezig is. Daarom is het verbod volgens de overheid van belang.

In Nederland moeten eigenaren van zwembaden zelf opdracht geven voor een onderzoek naar verkeerd rvs. Dit onderzoek moet voor 1 januari 2017 plaatsvinden. Als uit een dergelijk onderzoek blijkt dat er verkeerd rvs is gebruik zal de eigenaar van het zwembad dit moeten verwijderen of vervangen door deugdelijk rvs dat bestand is tegen chloor. Nederland is niet het enige land dat verkeerd rvs in zwembaden verbied. In Duitsland is het gebruik van verkeerd rvs al langere tijd verboden.

Reactie van Technisch Werken
Het is zeer kwalijk dat er verkeerd rvs wordt gebruikt voor constructies in zwembaden. Op de bouw worden zeer strengen eisen gehanteerd voor constructies. Laswerk aan dragende constructies moet zelfs onder certificaat worden gedaan om aan de EN normering te voldoen. Hoe kan het dat er constructies aanwezig zijn in zwembaden die niet bestand zijn tegen de uitwerking van chloordampen? Daar moet uiteraard wat aan gedaan worden. Het is echt verschrikkelijk dat daar eerst een ernstig ongeluk aan vooraf is gegaan.

Opleidingskosten bepalen keuze voor mbo-opleiding in 2016

In Nederland zijn er zeer veel verschillende opleidingen te volgen op middelbaar beroepsniveau. Het maken van een goede keuze tussen al deze opleidingen is voor veel leerlingen lastig. Daarom worden diverse aspecten van de opleidingen in overweging genomen bij de studiekeuze. Het blijkt dat de kosten van een opleiding in toenemende mate een rol spelen bij de keuze. Vooral bij jongeren die geen welvarende ouders hebben is het kostenplaatje van groot belang.

Bij het kostenplaatje worden niet alleen de schoolkosten of opleidingskosten bekeken, ook de reiskosten spelen een rol bij het totale beeld van de kosten. Als men al deze kosten bij elkaar optelt kan men op een behoorlijk hoog bedrag uitkomen. Daardoor is het niet voor elke ouder in Nederland haalbaar om hun kind elke opleiding te laten volgend die past bij hun studiekeuze. Deze informatie is naar voren gekomen uit een onderzoek dat in opdracht van het ministerie van Onderwijs is uitgevoerd. Op donderdag 30 juni 2016 zijn de resultaten van dat onderzoek naar de Tweede Kamer is gestuurd.

Uitkomst onderzoek
Uit het onderzoek komt naar voren dat bij ongeveer dertig procent van de ouders de kosten voor een opleiding en de reiskosten daar naar toe zeer zwaar wegen bij het kiezen van de opleiding voor hun kind. Volgens onderwijsminister Jet Bussemaker is deze situatie ongewenst. Ze noemt de gang van zaken zelfs onacceptabel. Ze vind het niet kunnen dat de hoogte van de kosten van een opleiding de keuze voor het onderwijs beïnvloedt. De minister pleit daarom voor structurele maatregelen waardoor deze ongewenste situatie wordt opgelost. Een noodfonds zou een mogelijke oplossing kunnen vormen volgens de minister.

Wat kost een mbo-opleiding?
Gemiddeld kost een opleiding op mbo niveau 1.400 euro per jaar als het gaat om een minderjarige jongere. De reiskosten voor een opleiding worden geraamd op een gemiddelde van 600 euro per jaar. Ongeveer de helft van de ouders vindt dit bedrag een de hoge kant of zelfs zeer hoog. De overheid compenseert ouders van scholieren in 2016 minder dan de afgelopen jaren. Het bedrag dat ouders meer moeten betalen verschilt per opleiding maar men gaat er maximaal 550 per scholier op achteruit.  De verhoging van de opleidingskosten voor ouders zorgen er voor dat gezinnen minder geld beschikbaar hebben voor de aanschaf van boeken en andere benodigdheden. Voor sommige opleidingen moeten ook speciale gereedschappen en kledingstukken worden aangeschaft. Denk hierbij aan technische opleidingen, koksopleidingen en kappersopleidingen.

Reactie van Technisch Werken
Als Nederland het kennisniveau van arbeidskrachten wil verhogen zal men bij de bron moeten beginnen. Dit zijn de leerlingen die onder andere mbo-opleiding volgen. Deze leerlingen moeten een goede opleidingskeuze kunnen maken zodat ze een goede loopbaan kunnen ontwikkelen in de toekomst. Het begint dus met een goede start. Het is jammer dat daarbij de financiële middelen voor sommige leerlingen doorslaggevend is. Daar moet de overheid inderdaad terecht wat aan veranderen.

ACM controleert Nederlandse betonsector in 2016

De toezichthouder ACM heeft onderzoek gedaan naar de eventuele misstanden in de Nederlandse betonsector. Na een grondig onderzoek heeft ACM toch moeten ingrijpen in de betonsector. Van de onderzochte bedrijven in de betonbranche zijn er zeven grote betonmakers die toezeggingen hebbem moeten doen aan ACM. Er zijn volgens ACM vermoedelijk oneerlijke praktijken in de betonmarkt. Zou zou er sprake zijn van oneerlijke concurrentie in de branche.

Er zijn daarvan echter geen bewijzen gevonden. Zo heeft ACM geen bewijzen onder ogen gekregen van bijvoorbeeld kartelafspraken. Ondanks het gebrek aan een concreet bewijs constateerde ACM wel dat concurrerende bedrijven zoals Dyckerhoff Basal, Mebin en Rouwmaat wel bijzonder veel met elkaar samenwerkten de afgelopen tijd.

Een aantal mortelcentrales werden bijvoorbeeld door meerdere bedrijven in de betonsector tegelijk gebruikt. Door deze samenwerking is het volgens ACM goed mogelijk dat concurrentiegevoelige informatie tussen bedrijven in de betonsector werd uitgewisseld. ACM maakt zich zorgen over deze werkwijze en daarom heeft de financiële waakhond de desbetreffende bedrijven aangesproken. Met de bedrijven zijn afspraken gemaakt dat een aantal zorgelijke samenwerkingsverbanden binnen drie jaar zal worden beëindigd.

Verder zijn er afspraken gemaakt in de betonsector die er voor moeten zorgen dat in de toekomst de markt transparanter wordt. Nieuwe bedrijven in de betonsector moeten eenvoudiger toe kunnen treden tot de zogeheten betonmortelmarkt. Dit zou een eerlijke concurrentie mogelijk moeten maken in de betonbranche.

Toyota roept ruim een miljoen auto’s terug in 2016

Autoproducent Toyota roept wereldwijd auto’s terug vanwege een technisch probleem met de airbags. In totaal gaat het om 1,43 miljoen auto’s die wereldwijd zijn verkocht. Niet in alle automodellen van Toyota zijn problemen met de airbags. Het gaat volgens het Japanse autoconcern om de hybride Prius en de Lexus CT 200h die geproduceerd zijn in de periode van 2008 tot 2012. Personen die een Toyota hebben van het hiervoor genoemde model dat geproduceerd is in die periode krijgen een persoonlijk bericht van de autofabrikant. Dit bericht zal binnen zeer korte tijd worden verstuurd door Toyota.

Wat is er mis met de airbags?
Toyota geeft aan dat er in de genoemde productiemodellen een scheur aanwezig kan zijn in de opblaasinrichting van de airbags. Door deze scheur kan de airbag niet goed worden opgeblazen als er een botsing ontstaat. Volgens Toyota is de kans op letsel voor de inzittenden van de auto door het mankement extra groot wanneer een botsing ontstaat. Toyota roept daarom de auto’s met de defecte airbags terug naar het bedrijf. In totaal worden in de Verenigde Staten 482.000 auto’s teruggeroepen. In Nederland worden uit voorzorg door Toyota 17.220 auto’s. De terugroepacties zijn uit voorzorg. Er zijn namelijk nog geen incidenten geweest waardoor mensen extra letsel hebben opgelopen door de defecte airbags.

Reactie van Technisch Werken
Toyota heeft een naam hoog te houden daarom is het goed dat ze auto’s terugroepen voordat er daadwerkelijk problemen ontstaan en er letsel ontstaat. Het terugroepen van auto’s is natuurlijk nooit een goed teken maar het is beter dan een geconstateerde fout laten zitten. Dit is een zelfregulerend vermogen waarover professionele bedrijven dienen te beschikken.

Compensatie sjoemelsoftware kost Volkswagen 14,7 miljard dollar in 2016

Door de sjoemelsoftware die Volkswagen heeft ingebouwd in een aantal van haar automodellen zijn de testresultaten gemanipuleerd. Hierdoor voldeden de desbetreffende automodellen niet aan de eisen die zijn gesteld met betrekking tot de emissie van schadelijke stoffen. Amerikaanse auto eigenaren gingen er echter bij de aanschaf van hun Volkswagen wel van uit dat de auto’s voldeden aan de eisen. Nu achteraf is gebleken dat dit niet het geval is heeft men een rechtszaak gestart. Op dinsdag 28 juni 2016 is uit gegevens die zijn ingediend bij een rechtbank in Californië gebleken dat Volkswagen gedupeerde Amerikaanse auto eigenaren moet compenseren. De totale compensatie komt uit op 14,7 miljard dollar. Eerder had met het nog over een schikking van circa 10 miljard dollar.

Amerikaanse eigenaren die een Volkswagen met sjoemelsoftware hebben gekocht worden voor de keuze gesteld om hun auto terug te verkopen aan het bedrijf Volkswagen. Een andere mogelijkheid is dat de sjoemelsoftware wordt weggehaald en de auto wordt gerepareerd conform de geldende milieustandaards. Door deze reparatie zal de auto alsnog aan de milieuregels voldoen. Het bedrag dat door de rechtbank is genoemd is een voorlopige schikking met Justitie in Amerika. Dat hebben ingewijden bekend gemaakt.

Reactie van Technisch Werken
Amerika maakt korte metten met bedrijven die zich niet houden aan de regels en consumenten misleiden. Nu moet Volkswagen betalen. Het is echter wel vreemd dat alleen Volkswagen op dit aspect in het nieuws is gekomen. Zijn er geen andere autobedrijven geweest die manipulerende software hebben aangebracht in hun voertuigen? Het lijkt me vreemd dat alleen bij Volkswagen deze praktijken aan de orde zijn geweest. Inmiddels zijn al verschillende andere automerken onderzocht. Daar is echter nog geen officiële veroordeling uit naar voren gekomen. Misschien dient de heksenjacht op Volkswagen als waarschuwing voor andere automerken.

Werkervaringsplek: voordelen voor werkgevers?

Werkervaringsplaatsen of werkervaringsplekken zijn primair bedoelt voor werkzoekenden die een langere afstand hebben tot de arbeidsmarkt of om andere redenen werkervaring moeten op doen of onderhouden. Een werkervaringsplek is niet bedoelt om een betaalde werknemer te vervangen maar is wel gericht om de werkervaring van de persoon in kwestie te verbeteren. Er zijn verschillende bedrijven in Nederland die werkervaringsplekken aanbieden. Toch zijn er ook bedrijven die hier niet voor kiezen. Dat is jammer want er zijn zeker voordelen voor bedrijven als ze een werkervaringsplek aanbieden aan werkzoekenden.

Voordelen voor werkgevers mbt een werkervaringsplek
In bepaalde sectoren zoals de techniek is er structureel sprake van een tekort aan ervaren krachten. Er is sprake van vergrijzing in de techniek en tevens van ontgroening. Dit houdt in dat in deze sector het beschikbare personeel terugloopt. Er zijn echter genoeg mensen die wel graag in de techniek aan de slag willen maar daar om de één of andere reden geen kans toe krijgen. Door gebrek aan werkervaring wordt de kans op werk voor hen zeer klein. Daarom is werkervaring nodig. Voor de werkzoekende is een werkervaringsplek een ideale oplossing maar voor de werkgever ook.

De werkzoekende kan namelijk op de werkervaringsplek kijken of de werkzaamheden bij hem of haar haar passen. De werkervaring kan verder worden ontwikkeld. Dat is natuurlijk mooi voor de werkzoekende maar ook voor de werkgever. Deze kan namelijk bekijken of de werkzoekende op de werkervaringsplek de werkzaamheden goed kan aanleren en uitvoeren. Als dit het geval is heeft het bedrijf meteen een goede proefperiode voor de (toekomstig) werknemer. De werkgever kan kijken en beoordelen of de werknemer geschikt is voor het werk binnen het bedrijf. Deze beoordeling is meteen constructieve feedback voor de werknemer op de werkervaringsplek.

Tijdens de periode dat een werknemer op een werkervaringsplek werkzaam is hoeft het bedrijf meestal minder loonkosten te betalen of slechts de reiskosten. Dat levert een aanzienlijke kostenbesparing op maar de werkgever mag deze situatie niet uitbuiten. Voor de werkgever is de periode dat de werknemer op de werkervaringsplek werkzaam is een interessante proefperiode. Na afloop van deze proefperiode kan de werkgever besluiten om de werknemer een contract aan te bieden. Een werkgever is dit echter niet verplicht. Een werkervaringsplek biedt een werkgever dus een bepaalde keuzevrijheid. Wel is de werkgever uiteraard verplicht om een veilige en leerzame werkplek te bieden aan de kandidaat.

Imago van het bedrijf
Het bieden van een werkervaringsplek is goed voor het imago van het bedrijf. Het bedrijf komt positief in beeld bij overheidsinstellingen zoals de gemeente en het UWV. Via deze instellingen worden namelijk mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt bemiddelt naar een nieuwe baan. Daarvoor hebben deze overheidsinstellingen veel contact met bedrijven in de regio. Als een bedrijf een werkervaringsplek of meerdere werkervaringsplaatsen kan creëren is dat heel positief. Het bedrijf toont zich daardoor betrokken bij de werkgelegenheid en de arbeidsmarkt in de regio.

Door een werkervaringsplaats kan een bedrijf het niveau van de werkzoekenden in de regio verbeteren. Werkzoekenden die een positieve ervaring hebben opgedaan op een werkervaringsplek van een bedrijf zullen dit ongetwijfeld gaan doorvertellen aan andere bedrijven, werkzoekenden of kennissen. Dat is alleen maar positieve reclame. Verder staat de bedrijfsnaam in combinatie met werkervaringsplek als het goed is ook op de cv’s van de mensen die op de werkervaringsplek hebben gefunctioneerd. Dat schept ook een goed beeld naar andere werkgevers die het cv onder ogen krijgen.

Tata Steel gaat honderden miljoenen investeren in staalfabriek IJmuiden vanaf 2016

Tata Steel is een groot staalproductiebedrijf. Het bedrijf heeft onder andere een staalfabriek in de Nederlandse plaats IJmuiden. Hierin gaat het straalbedrijf de komende tijd fors investeren. Dit heeft een woordvoerder van Tata Steel dinsdag 28 juni 2016 bevestigd nadat BNR er eerder een bericht over naar buiten had gebracht.

Er wordt in IJmuiden onder andere een nieuwe continugietmachine geïnstalleerd. Deze machine wordt gebruikt in een continugietproces waardoor op productiematige wijze hoogwaardig staal kan worden geproduceerd. In de staalfabriek van IJmuiden staan op dit moment twee van continugietmachines. Er wordt dus nog een nieuwe machine bijgebouwd. Deze machine moet in de periode 2019-2020 volledig geïnstalleerd en in bedrijf zijn. In juli worden de eerste werkzaamheden voor de bouw verricht.

De nieuwe continugietmachine kan hoogwaardiger staal maken. De machine produceert staal dat dunner en sterker is dan het metaal dat uit een gewone continugietmachine wordt vervaardigd. Door deze speciale machine kan Tata Steel de concurrentie aan gaan met bedrijven die ook plaatstaal produceren voor de autosector. Voor deze sector is het namelijk belangrijk dat er hoogwaardig staal wordt geproduceerd met een enorme sterkte.

Een woordvoerder van Tata Steel merkte op dat het belangrijk is om in deze sector te blijven investeren. Als je dat niet doet dan gaat je marktaandeel verloren. De woordvoerder van het staalbedrijf kon echter niet duidelijk aangeven of de nieuwe machine ook voor extra werkgelegenheid gaat zorgen in de staalsector. Naast de continugietmachine wordt er ook een nieuwe zwaardere haspel in de warmbandwalserij aangebracht. Deze zwaardere haspel moet aan het einde van 2016 operationeel zijn.

Reactie van Technisch Werken
Wereldwijd staat de staalindustrie in 2016 onder druk. De staalprijs is laag en men is in Europa bang dat Chinese bedrijven hun goedkopere staalproducten massaal gaan dumpen. Om dat te voorkomen zullen Europese staalbedrijven hun producten kwalitatief hoogwaardiger moeten maken. Daar zijn investeringen voor nodig. Tata Steel is bereid deze investeringen te doen. Daardoor kan de toekomst van Tata Steel iets zekerder worden. Natuurlijk blijft het een kwestie van vraag en aanbod. De vraag naar staal moet ook toenemen wereldwijd. De machine moet namelijk ook terugverdient worden.

Poolse arbeidsmigranten worden regelmatig uitgebuit in Nederland in 2016

Arbeidsmigranten zijn inwoners uit andere EU landen die naar bijvoorbeeld Nederland trekken (migreren) om daar arbeid te verrichten. Deze arbeidsmigratie ontstaat vaak omdat in het thuisland van de arbeidsmigranten te weinig werk is of omdat het werk daar minder wordt betaald. In Nederland werken arbeidsmigranten uit verschillende landen. Bekende landen waar arbeidsmigranten vandaan komen zijn Polen en Hongarije.

De positie van arbeidsmigranten zou op de Nederlandse arbeidsmarkt gelijk moeten zijn  aan de positie van autochtone arbeidskrachten. Dit houdt in dat arbeidsmigranten of gastarbeiders hetzelfde loon en dezelfde arbeidsvoorwaarden moeten krijgen. Daarnaast moeten arbeidsmigranten ook op dezelfde manier hun werk verrichten en binnen de kaders van de Nederlandse arbeidswetgeving functioneren. Dit houdt onder andere in dat arbeidsmigranten ook onder de arbeidstijdenwet moeten vallen.

De praktijk is echter anders. De onderzoeksstichting SOMO en stichting FairWork hebben meer dan honderd Poolse arbeiders in Nederland vragen gesteld over hun arbeidsomstandigheden. Hieruit komt naar voren dat Poolse arbeidsmigranten in Nederland nog altijd worden uitgebuit. Poolse arbeidsmigranten maken in Nederland lange werkdagen. Verder krijgen Poolse krachten in Nederland te maken met onderbetaling en werken ze overuren die niet altijd conform cao betaald worden.

Poolse arbeidsmigranten zijn volgens de onderzoekers zeer kwetsbaar voor uitbuiting. Dit heeft volgens de onderzoeksstichting SOMO en stichting FairWork te maken met het feit dat veel Polen afhankelijk zijn van de manier waarop ze worden behandelt door uitzendbureaus. De Nederlandse overheid zou volgens de stichtingen te veel vertrouwen op de  zelfregulering van de uitzendbranche.

De stichtingen zeggen echter dat uit het onderzoek naar voren komt dat Poolse arbeidsmigranten niet eerlijk worden behandeld. De zelfregulering in de uitzendsector faalt. De Poolse arbeiders worden hierdoor de dupe volgens de onderzoekers. Er wordt gepleit voor meer controle op uitzendbureaus die arbeidsmigranten te werk stellen. Vanuit uitzendbureaus klinkt de roep echter ook om de positie van Poolse arbeidsmigranten te verbeteren in Nederland. De uitzendbureaus willen hierbij samenwerken met inleners en de overheid.

Reactie van Technisch Werken
Uitzendbureaus hebben veel verantwoordelijkheid op de arbeidsmarkt. Ze kunnen er voor zorgen dat de lege werkplekken op de arbeidsmarkt met Nederlandse of Poolse werknemers kunnen worden opgevuld. Het is natuurlijk rechtvaardig dat zowel Nederlandse als Poolse krachten gelijk behandeld worden maar de praktijk is helaas anders. Poolse arbeidskrachten worden vaak als “goedkope oplossing” ingezet en dat is natuurlijk fout. Als men iedereen echt gelijkwaardig behandeld is de arbeidsmarkt in balans maar dan zullen veel bedrijven ook minder snel kiezen voor Poolse krachten als men ook Nederlandse krachten tegen hetzelfde geld aan het werk kunnen zetten.

Productie van duurzame energie nam toe in 2015

Op dinsdag 28 juni 2016 maakte het Centraal Bureau voor de Statistiek bekend dat er in 2015 meer elektrische energie werd gewonnen uit de verbranding van kolen. Dit kwam met name doordat er meer kolencentrales in Nederland zijn gebouwd. Dit is natuurlijk een ongewenste ontwikkeling als je de focus legt op duurzaamheid. Gelukkig is er ook positief nieuws uit de energiewereld.

De productie van duurzame energie is namelijk toegenomen in 2015. Er werd in dat jaar meer elektriciteit uit hernieuwbare bronnen gewonnen. Hernieuwbare bronnen zijn voornamelijk de wind en de zon. In 2014 werd nog voor 11,7 miljard kwh aan elektrische energie uit deze hernieuwbare bronnen gehaald. In 2015 steeg het aantal kwh naar 13,7 miljard. De toename in de productie van elektriciteit is voor het eerst sinds 2012.

Als men kijkt naar de totale productie van elektriciteit dan ziet men dat 12,4 procent van deze totale productie afkomstig is uit hernieuwbare energiebronnen. In 2014 was dit aandeel nog 11,3 procent.

Reactie van Technisch Werken
De toename van duurzame energie is lang niet zo hoog als de toename van de elektriciteitsproductie uit kolencentrales. In kolencentrales werd namelijk 35 procent meer elektrische energie opgewekt in 2015. De hoopvolle cijfers van de elektriciteitsproductie uit de hernieuwbare energiebronnen wordt daarmee teniet gedaan. Dat is jammer, want duurzaamheid moet een belangrijk aandachtspunt blijven voor Nederland. Nederland moet meer resultaten laten zien op dit gebied.

Hogere elektriciteitsproductie uit steenkool in 2015

In 2015 is de hoeveelheid elektriciteit die uit steenkoolcentrales is gewonnen opnieuw hoger geweest dan het jaar daarvoor. In totaal werd in 2015 ongeveer 39 miljard kilowattuur (kwh) elektrische energie opgewekt uit het verbranden van steenkool. Dit aantal kilowattuur ligt zo’n 35 procent hoger dan het aantal kilowattuur dat in 2014 werd opgewekt uit steenkool.

Het jaar 2015  is daardoor het vierde jaar op rij waarin de productie van elektrische energie uit steenkolen toenam. Dit maakte het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) dinsdag 28 juni 2016 bekend. De productie van elektrische energie bereikte in 2015 in feite een recordhoogte. Sinds het jaar 1990 is de elektriciteitsproductie uit steenkool niet zo hoog geweest. De productie van elektrische energie uit de verbranding van aardgas daalde echter. Deze daling was negen procent ten opzichte van het jaar daarvoor. Door deze daling werd in 2014 ongeveer voor 46 miljard kwh aan elektrische energie opgewekt uit de verbranding van aardgas. Dit is het laagste niveau voor de productie van elektriciteit uit aardgas sinds het jaar 1996.

Het Nederlandse verbruik bleef echter in 2015 ongeveer gelijk aan het jaar daarvoor. In totaal werd in Nederland 118 miljard kwh aan elektrische energie verbruikt. Er zijn verschillende redenen aan te voeren waarom er meer steenkool is verbruikt voor de elektriciteitsproductie in Nederland. Er zijn namelijk sinds 2013 een aantal nieuwe kolencentrales in Nederland gebouwd en in gebruik genomen. Verder daalde de prijs voor steenkool. Bovendien werd er vanaf 2013 steeds minder subsidie geboden voor het meestoken van biomassa in kolencentrales. Daardoor werd het voor elektriciteitscentrales aantrekkelijker om steenkool te verbranden.

Reactie van Technisch Werken
Nederland maakt niet bepaald hard werk van duurzaamheid. Er zijn nieuwe kolencentrales gebouwd de afgelopen jaren en die moeten uiteraard in gebruik worden genomen. Deze centrales zijn geschikt voor het verbranden van kolen en eventueel biomassa. Hoewel de laatste brandstof als een duurzame brandstof wordt beschouwd blijft verbranding het kernproces. Daardoor komt er altijd meer CO2 emissie in de atmosfeer. Kortom er is niets duurzaams aan dit beleid. De kolencentrales kan men echter ook niet zomaar sluiten omdat er dan zogenaamde black-outs in de het elektriciteitsnetwerk kunnen ontstaan. Pas nu wordt er meer naar windenergie gekeken en trekt men de conclusie dat landelijke en lokale overheden in Nederland dikwijls geen prioriteit hebben gegeven aan duurzaamheid en duurzame energie.

Lamb Weston/Meijer gaat investeren in frietfabriek in Rusland vanaf 2016

Nederlandse bedrijven willen nog steeds graag zaken doen met Rusland en Russische bedrijven. Voor sommige sectoren is Rusland een bijzonder geschikt land om mee samen te werken. Denk hierbij aan de voedingsmiddelenindustrie en aanverwante sectoren zoals de agrarische sector. Rusland heeft daarnaast ook zeker interesse in Nederlandse bedrijven en Nederlandse technologie.

Het is geen wonder dat er in het verleden veel tussen bedrijven uit Rusland en Nederland is samengewerkt. Door de sancties die door de Europese en Russische politiek zijn opgelegd is de handel tussen Europese landen en Rusland behoorlijk achteruitgegaan. Toch is er vandaag op maandag 27 juni 2016 weer een positief bericht in het nieuws verschenen. Er wordt in opdracht van een Nederlands bedrijf een splinternieuwe frietfabriek in Rusland gebouwd.

Bouw frietfabriek door Lamb Weston/Meijer
De komende jaren wordt in opdracht Lamb Weston/Meijer een grote frietfabriek gebouwd in Rusland. Lamb Weston/Meijer is een bekende Nederlandse producent van diepgevroren aardappelproducten. Het bedrijf produceert verschillende soorten ovenfriet en friet voor de frituur. Lamb Weston/Meijer gaat samenwerken met het Russische bedrijf Belaya Dacha om de bouw van de frietfabriek in Rusland te realiseren.

De bouw van de frietfabriek vereist een totale investering van ruim 100 miljoen euro. Het bedrijf Belaya Dacha zal de meerderheidsaandeelhouder worden in de joint venture die wordt opgericht. De frietfabriek zal worden gebouwd in de speciale economische zone in Lipetsk. Deze zone ligt 450 kilometer ten zuiden van de stad Moskou. De fabriek zal een productiecapaciteit van 90.000 ton patat per jaar hebben als deze in gebruik is genomen.

De bouw van de fabriek is nog niet begonnen. Dat kan pas als de Russische toezichthouder akkoord is. Het bedrijf Lamb Weston/Meijer is van mening dat de bouw al binnen een paar weken kan beginnen. Uiteindelijk moet de fabriek in Rusland worden geopend in 2018. Dan moeten de eerste frietjes worden geproduceerd.

Reactie van Technisch Werken
De economische sancties tussen Europa en Rusland zijn voor niemand goed geweest. Althans, de betrokken partijen hebben allemaal geen belang bij de sancties. Amerika profiteert echter wel van dit sanctiebeleid omdat daardoor de Europese landen Amerika alleen maar meer als handelspartner gaan benaderen. Geen wonder dat TTIP is gelanceerd om de samenwerking tussen Europa en Amerika nog verder te bevorderen. Voor Europa is de situatie verre van gewenst.

Europa kan beter een diversiteit aan landen en contingenten gaan bedienen dan zich steeds meer verbinden aan een grootmacht als Amerika. Gelukkig blijkt het toch nog mogelijk om tussen Nederlandse en Russische bedrijven projecten tot stand te laten komen. Daar is dit verhaal van Lamb Weston/Meijer een goed voorbeeld van.

Maandag 27-06-2016 grote brand in metaalbedrijf in Tilburg

Op maandag 27 juni 2016 werd bekend gemaakt door de NOS dat er een grote brand bij een metaalbedrijf in Tilburg is ontstaan. Er zijn verschillende brandweerwagens ingezet uit de regio rondom Tilburg om de brand te blussen. Vanaf het terrein waar het metaalbedrijf is gevestigd zijn grote rookwolken opgestegen. De omwonenden in omgeving doen er goed aan om het nieuws te raadplegen en ramen en deuren te sluiten. Ook ventilatiesystemen kan men beter tijdelijk uitschakelen.

De brand ontstond rond 08.30 uur. Over het ontstaan van de brand is nog veel onduidelijk. Men vermoed dat de brand is ontstaan in hopen kunststof die op het terrein zijn opgeslagen. Dit maakte Omroep Brabant bekend. Direct naast het metaalbedrijf is een papierhandel gevestigd. Dit gebouw heeft men uit voorzorg ontruimd. De brandweer tracht te voorkomen dat er vuur van het pand van het metaalbedrijf overslaat op andere gebouwen en objecten.

Wat zijn de voordelen van een werkervaringsplaats voor werknemers?

Een werkervaringsplaats of werkervaringsplek is een tijdelijke werkplek die ter beschikking wordt gesteld door bedrijven. Deze werkplek is bedoelt om werklozen werkervaring op te laten doen. De achtergrond van de doelgroepen voor een werkervaringsplek is divers. Er zijn bijvoorbeeld mensen die langdurig zonder werk zitten en hun vaardigheden in een bepaalde beroepsgroep moeten onderhouden.

Ook zijn er mensen die zich hebben omgeschoold maar geen werkervaring hebben opgedaan in hun nieuwe beroepsgroep. Een andere groep zijn de studenten die vaak hoge opleidingen hebben gevolgd in bijvoorbeeld de psychologie en sociologie. Deze studenten merken soms dat het moeilijk is om werk te vinden als men geen werkervaring heeft in het segment waar men voor gestudeerd heeft. Daarom zijn ook mensen in deze doelgroep regelmatig op zoek naar een werkplek om relevante werkervaring op te doen oftewel een werkervaringsplek.

Voordelen van een werkervaringsplek voor werkzoekenden?
Werken op een werkervaringsplek heeft een aantal voordelen voor de persoon die werk zoekt of werkervaring wil opbouwen. Allereerst is er natuurlijk de kennis die men krijgt op de werkervaringsplek. Bij elk bedrijf leert men weer nieuwe kennis en vaardigheden aan waardoor men een professionele werkhouding ontwikkelt.

Ook wanneer men in het verleden in dezelfde sector heeft gefunctioneerd leert men op een werkervaringsplek vaak moderne technieken aan of past men nieuwe procedures toe. Er wordt dus nieuwe kennis opgedaan. Bovendien leert men op een werkervaringsplek vooral ook de praktijk. Men leert theorie toe te passen in de uitoefening van een functie. Veel opleidingen zijn met name gericht op het aanleren van theoretische aspecten.

Vooral in de techniek hoor je vaak dat de praktijk heel anders is dan school. Op een werkervaringsplek leer je de theorie toe te passen en gereedschappen en werktuigen te hanteren. Dit kunnen ook computerprogramma’s zijn. Naast deze specifieke vaardigheden zijn er ook algemene voordelen die verbonden zijn aan het werken op een werkervaringsplek:

  • Je leert te werken in een bepaald werkritme, dienstrooster.
  • Je bouwt een netwerk op en onderhoud sociale contacten.
  • Je ontwikkelt een werkhouding.
  • Je vult een mogelijk gat op het cv op.
  • Je ontvangt als je het goed doet positieve referenties.
  • Je hebt kans om bij hetzelfde bedrijf aan het werk te blijven op loonbasis.

Vergoeding voor werken op een werkervaringsplaats?

Een werkervaringsplaats of werkervaringsplek is een tijdelijke arbeidsplaats waar werkzaamheden kunnen worden verricht door iemand die werkervaring nodig heeft of werkervaring wil onderhouden in een bepaald vakgebied. Voor mensen die langdurig werkloos zijn kan een werkervaringsplek een (tijdelijke) oplossing zijn. Er zijn echter ook andere doelgroepen die gebruik maken van een werkervaringsplek.

Voor welke doelgroepen is een werkervaringsplek?
Mensen die een werkervaringsplek kunnen een verschillende achtergrond hebben. Er zijn laag opgeleide mensen die een werkervaringsplek nodig hebben om zichzelf op een praktische wijze te ontwikkelen richting een bepaald beroep maar er zijn ook hoogopgeleide werkzoekenden die een werkervaringsplek nodig hebben om hun vaardigheden die ze hebben aangeleerd op het hbo of wo te onderhouden. Een aantal afgestudeerden merken dat ze na het succesvol afronden van hun opleiding moeilijk werk kunnen vinden omdat bedrijven werkervaring vragen. Deze werkervaring kan men bijvoorbeeld opdoen op een werkervaringsplek.

Krijg je een vergoeding voor werken op een werkervaringsplek?
Niemand wil voor niets werken men is gewend dat tegenover werk vanuit de werkgever een bepaalde beloning wordt geboden. Bij een werkervaringsplek is deze beloning meestal niet in financiële middelen. Dit houdt in dat de mensen die werken op een werkervaringsplek meestal geen loon krijgen. Er staat inderdaad ‘meestal’ want het komt voor dat er toch een bepaalde stagevergoeding wordt verstrekt. Ook is het mogelijk dat men op een werkervaringsplek tegen minimumloon kan werken. Dit komt in de praktijk vaak niet voor. Meestal werkt men op een werkervaringsplek met behoud van uitkering. Dit kan echter worden aangevuld met een reiskostenvergoeding. Het is echter ook mogelijk dat men geheel geen financiële compensatie krijgt voor de werkzaamheden die op een werkervaringsplek worden uitgevoerd.

Ontvang je helemaal niets op je werkervaringsplek?
De kern van de werkervaringsplaats moet gericht zijn op het ontwikkelen van de kennis en vaardigheden van de arbeidskracht. Deze arbeidskracht moet in ieder geval deze kennis en vaardigheden in zijn of haar eigen tempo aan kunnen leren. Men leert dus op een werkervaringsplek. De kennis en vaardigheden vormen de belangrijkste “beloning” op de werkervaringsplek. Daarnaast kan men ook referenties meekrijgen die een belangrijke meerwaarde vormen op het cv. Het spreekwoordelijke “gat” op het cv is opgevuld door de werkperiode op de werkervaringsplaats.

Uitbuiting op werkervaringsplek?
Men moet er voor waken dat mensen op een werkervaringsplek worden uitgebuit. Dit kan in de praktijk helaas voorkomen. In geval van uitbuiting is het bedrijf niet primair gericht op het ondersteunen en coachen van de arbeidskracht op de werkervaringsplaats of werkervaringsplek. In dat geval is het bedrijf juist van plan om deze kracht als goedkope tijdelijke arbeidskracht te beschouwen. De arbeidskracht krijgt eenvoudig productiematig werk. Hierdoor hoeft de werkgever geen werknemer of tijdelijk kracht zoals een uitzendkracht of zzp’er te betalen. Dat is voor het bedrijf financieel aantrekkelijk maar het mag niet. Als deze vorm van uitbuiting bekend wordt zal dit de naam van het bedrijf niet ten goede komen. 

Wat is een werkervaringsplek of werkervaringsplaats?

Werkervaringsplekken of werkervaringsplaatsen zijn tijdelijke arbeidsplaatsen die voornamelijk bedoeld zijn om een arbeidskracht werkervaring op te laten doen. Werkervaring is van groot belang voor de kans op betaald werk. Als een student van school af komt of iemand langdurig werkloos is dan is het opdoen van werkervaring belangrijk. Door werkervaring heb je namelijk kennis en vaardigheden in een bepaald vakgebied opgedaan. Dat zorgt er voor dat je in dat vakgebied of in een bepaalde functie meerwaarde hebt op de arbeidsmarkt. Een werkervaringsplek of werkervaringsplaats kan een effectief middel zijn om werkervaring op te doen of werkervaring te onderhouden.

Wat is een werkervaringsplek?
Een werkervaringsplek is een tijdelijke arbeidsplaats. Dit houdt in dat het de bedoeling is dat de arbeidskracht die deze plek vervult op een gegeven moment gaat doorstromen of uitstromen. Men kan daardoor niet een arbeidsleven lang op een werkervaringsplek werkzaam zijn. Er zijn verschillende bedrijven die werkervaringsplekken aanbieden.

Daardoor is een grote diversiteit ontstaan aan de werkervaring die werkzoekenden kunnen opdoen op werkervaringsplekken. Een werkervaringsplek is niet alleen een effectief middel om vaardigheden aan te leren in een bepaald beroep of vakgebied. Men leert ook sociale vaardigheden aan die in elke arbeidsrelatie van pas kunnen komen. Verder komt men ook in een zogenoemd werkritme. Dit houdt in dat men leert om binnen een bepaald werkrooster te functioneren. Dat zorgt voor werkervaring en leert de persoon bovendien al om zich aan te passen aan een werksituatie.

Het is in de praktijk mogelijk dat iemand vanuit een werkervaringsplek doorstroomt naar een contract bij hetzelfde bedrijf. Dit komt echter niet heel vaak voor maar is wel dikwijls de hoop van degene die op de werkervaringsplek werkervaring aan het opdoen is.

Wie bieden werkervaringsplekken aan?
Werkervaringsplekken worden aangeboden door reguliere bedrijven maar ook overheidsinstellingen kunnen deze plekken aanbieden. Verder zijn er door reïntegratiebedrijven in een bepaalde setting ook werkplaatsen gebouwd die als werkervaringsplek kunnen dienen.

Onder welke voorwaarden kun je werken op een werkervaringsplek?
De kern van het werken op een werkervaringsplek is gericht op het opdoen van werkervaring. Een werkgever die een werkervaringsplek ter beschikking stelt moet dat voor ogen houden. Dit houdt in dat je op een werkervaringsplek vaardigheden aanleert en competenties moet ontwikkelen die voor de toekomst en loopbaan van belang zijn. Hierbij kan men denken aan het omgaan met machines en gereedschappen of het werken met bepaalde computerprogramma’s.

Mensen die op een werkervaringsplek werkzaam zijn krijgen daarvoor meestal geen financiële compensatie. Dit houdt in dat je geen loon of salaris krijgt. Als men in een uitkeringspositie zit kan men wel met de uitkeringsinstantie afstemmen of men de uitkering kan behouden en tijdens het werken op een werkervaringsplek de uitkering doorbetaald krijgt. Dit noemt men ook wel werken met behoud van uitkering.

De periode dat men kan werken op een werkervaringsplek is meestal maximaal zes maanden. Over het algemeen is men minimaal drie maanden werkzaam op een werkervaringsplek omdat men een kortere periode meestal onvoldoende vaardigheden aanleert.

Voor wie is een werkervaringsplek bedoeld?
Niet iedereen kan en hoeft te werken op een werkervaringsplek. De naam “werkervaringsplek” maakt voor een deel al duidelijk voor wie deze tijdelijke arbeidsplaatsen bedoeld zijn: namelijk voor mensen die geen of nauwelijks werkervaring hebben. Dit kunnen bijvoorbeeld werklozen zijn of mensen die om bepaalde redenen een compleet ander vak moeten leren terwijl ze in een uitkeringspositie zitten. Ook schoolverlaters of afgestudeerden kunnen onder bepaalde voorwaarden voor een werkervaringsplek in aanmerking komen.

Een werkervaringsplek zorgt er voor dat deze personen geen spreekwoordelijk “gat” krijgen in hun cv. Een “gat” in het cv is een periode dat men geen opleiding, werk of werk gerelateerde activiteiten heeft ondernomen. Als een “gat” in het cv dreigt te ontstaan door langdurige werkloosheid kan men met lokale overheidsinstellingen zoals de gemeente of het UWV overleggen of het mogelijk is om een werkervaringsplek te krijgen. Deze instanties weten vaak of die mogelijkheden er zijn en onder welke voorwaarden je daarvoor in aanmerking kunt komen.

Werkervaringsplekken noodzakelijk?
Een werkervaringsplek is voor de meeste werkzoekenden niet noodzakelijk. Men kan vaak zelf werk vinden via vacature-banken of social media. Soms heeft men ondersteuning nodig bij het zoeken naar werk. Dat is echter iets anders dan een werkervaringsplek. Een dergelijke tijdelijke werkplek is alleen een effectief middel als er in het geheel geen werkervaring aanwezig is of slechts beperkt aanwezig is.

Rusland verkoopt deel staatsolieconcern Rosneft aan China in 2016

Vladimir Poetin is in het weekend van 25 en 26 juni 2016 op bezoek geweest aan China. Tijdens dit bezoek heeft hij in de Chinese hoofdstad Peking bekend gemaakt dat hij een deel van staatsolieconcern Rosneft gaat verkopen aan China. Door deze verkoop krijgen China 20 procent belang in Verkhnechonskoye. Dit is een belangrijk Siberisch onderdeel van Rosneft. Het is nog niet duidelijk onder welke voorwaarden en financiële aspecten het belang wordt aangekocht door China. Wel is duidelijk dat de deelneming in handen komt van de Beijing Enterprises Group.

De onderhandelingen over de voorwaarden zijn nog aan de gang. Rusland verwacht dat de verkoop van het belang nog voor het einde van 2016 afgerond zal worden. Het staatsbezoek van Poetin aan China is bedoeld om de economische banden tussen Rusland en Azië te verbeteren. Het bericht over de verkoop van een deel van Rosneft is niet onverwacht. Er deden onlangs al geruchten de ronde over een mogelijke Rosneft-deal. Niet alleen China heeft belang bij delen van het Russische staatsbedrijf ook India zou interesse hebben om delen van het Russische staatsbedrijf in handen te krijgen

Rusland is niet van plan om het gehele staatsbedrijf te verkopen. Uiteindelijk is Rusland bereid om bijna een vijfde van Rosneft van de hand willen doen. De verkoop is van belang voor de positie van Poetin. Hij heeft namelijk geld nodig om de door hem toegezegde investeringen te kunnen doen vóór zijn herverkiezing. Deze herverkiezing vindt plaats in minder dan twee jaar tijd.

Reactie van Technisch Werken
Het is anno 2016 niet de ideale tijd om onderdelen van petrochemische bedrijven te verkopen. De olieprijs is laag en lijkt op korte termijn niet sterk te stijgen. Aan de andere kant maken meerdere bedrijven keuzes om bepaalde gedeeltes af te stoten en voor overname aan te bieden. Vanwege de onrust op de markt zijn bedrijven bereid om hun toekomstplannen bij te stellen en misschien doet het Russische staatsbedrijf dat ook. Staatsbedrijven zijn nauw verbonden aan de politiek. Dat maakt de situatie iets complexer. Poetin heeft echter geld nodig en zal dat bij elkaar moeten halen. De verkoop van een deel van het staatsbedrijf is dan een oplossing.

Duizenden mensen demonstreren 26-06-2016 voor sluiting Belgische kerncentrale

Op zondag 26 juni 2016 hebben ongeveer vierduizend mensen zich in Aken verzameld. Ze hebben daar gedemonstreerd voor sluiting van de Belgische kerncentrale in de plaats Tihange. Tijdens de demonstratie maakte men gebruik van gele paraplu’s. Deze paraplu’s waren voorzien van het nucleaire logo.

Doormiddel van deze paraplu’s wilden de betogers duidelijk maken dat schuilen voor hen onmogelijk is als er ooit een kernramp zal plaatsvinden in de Belgische kerncentrale in Tihange. Deze kerncentrale ligt vlakbij de plaat Aken. Daarnaast ligt ook de Nederlandse plaats Maastricht slechts zo’n 40 kilometer van de Belgische kerncentrale in Tihange.

De demonstratie tegen de kerncentrale werd georganiseerd door de politieke partij die de Groenen wordt genoemd. Daarnaast sloten ook andere tegenstanders van de kerncentrale zich aan bij de demonstratie.  De tegenstanders zijn vooral  bezorgd over de veiligheid van de Belgische kerncentrale.  Er zijn aan het einde van 2015 verschillende defecten in reactoren van de kerncentrales geconstateerd. Ook incidenten uit het verleden spelen een rol bij de bezorgdheid.  Zo heeft zich in het verleden een brand in een niet-nucleair deel van de centrale voorgedaan. In 2015 werden nog scheurtjes in de kerncentrale Tihange 2 geconstateerd.  Deze scheurtjes zouden echter niet groter worden waardoor kerncentrale volgens de Belgische regering nog wel veilig gebruikt kan worden. Deze conclusie is gebaseerd op een onderzoek van experts.

Verschillende buurlanden van België willen dat de Belgische kerncentrale wordt gesloten. De regering van België was eerst ook van plan om de kerncentrale te sluiten maar is van gedachten veranderd.  België zou te weinig elektrische energie uit andere energiebronnen op wekken waardoor de kerncentrale in de toekomst nog noodzakelijk is. Daarom wil de Belgische regering de centrale echter nog jaren openhouden. Pas in 2025 zou België het opwekken van elektriciteit doormiddel van kernenergie stopzetten.

Reactie van Technisch Werken

Kerncentrales die dicht bij de grens staan kunnen natuurlijk voor bezorgdheid zorgen bij de buurlanden.  Vooral wanneer zich technische problemen hebben voorgedaan is er reden tot zorg. Je moet maar op de kennis en expertise van de beheerder van de kerncentrale vertrouwen.  Invloed heb je niet op het beleid. Geen wonder dat men eerst in de communicatie tussen de landen onderling wil gaan verbeteren zodat landen meer vertrouwen in elkaar krijgen. Ook zou men energienetwerken over de grenzen heen moeten aanleggen zodat elektrische energie beter gedeeld kan worden.

Arbeidsgehandicapte komt nauwelijks aan een baan in 2016

Nederlandse bedrijven nemen nauwelijks arbeidsgehandicapten in dienst. Iemand met een arbeidshandicap wordt een arbeidsgehandicapte genoemd. Dit zijn mensen die tot de beroepsbevolking behoren met een beperking waardoor ze niet hetzelfde kunnen functioneren als mensen die deze handicap niet hebben. Voor arbeidsgehandicapten zijn over het algemeen aanpassingen nodig op de werkplek. Werkgevers moeten bereid zijn om deze aanpassingen aan te ( laten) brengen. Dat kost geld en expertise.

Dit geld en de benodigde expertise is lang niet bij iedere werkgever in Nederland aanwezig. Daarom moeten werkgevers ondersteund worden. Het UWV is een organisatie die arbeidsgehandicapten en werkgevers bij elkaar kan brengen. In de  praktijk werken bedrijven echter moeizaam samen met gemeenten en UWV’s als het gaat om de tewerkstelling van mensen met een arbeidsbeperking of arbeidshandicap. Hierdoor blijven arbeidsgehandicapten vaak buiten beeld als nieuwe werknemers.

Op zaterdag maakte het dagblad Trouw bekend dat veel werkgevers er in Nederland voor kiezen om uitzendkrachten van uitzendbureau’s in te lenen. Deze conclusie is getrokken op basis van een rapport van Inspectie SZW. In NNederland werken gemeenten samen met het UWV werken in speciale servicepunten. Hierin wordt informatie uitgewisseld over de manieren waarop werkgevers in Nederland ondersteund kunnen worden als ze werknemers met een arbeidsbeperking in dienst willen nemen.

De servicepunten werken in de praktijk niet goed in tegenstelling tot uitzendbureau’s. De uitzendbureau’s hebben duidelijk een winstoogmerk en daar is hun dienstverlening op aangepast. Daarom zijn uitzendbureau’s meestal toegankelijk,  snel en effectief met het invullen van vacatures. Servicepunten zijn daarentegen voor veel werkgevers geen effectieve oplossing.  Ten eerste kennen veel bedrijven de servicepunten niet en te tweede weten ze niet bij wie ze precies moeten zijn voor de juiste informatie. Verder zijn bedrijven vaak ontevreden over de werkwijze van de servicepunten als ze er contact mee hebben.

Tot slot zijn bedrijven volgens het nieuwsbericht uit Trouw ook meer te vreden over het personeel en de dienstverlening van uitzendbureau’s. De voorwaarden waaronder het personeel wordt ingezet zijn duidelijker.

Reactie van Technisch Werken

De vergelijking tussen een uitzendkracht van een uitzendbureau en een arbeidsgehandicapte van de gemeente of het UWV is vreemd. Uitzendkrachte worden dikwijls voor projecten en korte klussen ingezet of voor het wegwerken van een piek in de productie.  Daarvoor kunnen arbeidsgehandicapten meestal niet worden ingezet omdat voor de tewerkstelling van deze groep meer voorzieningen moeten worden aangebracht voordat de werkzaamheden kunnen worden uitgevoerd.

Deze twee groepen arbeidskrachten bieden daardoor verschillende oplosingen voor bedrijven. De arbeidsgehandicapten kunnen een structurele oplossing bieden en de uitzendkrachten een structurele of een tijdelijke.  Het feit dat bedrijven vaak voor uitzendbureau’s kiezen heeft te maken met dienstverlening en maatwerk oplossingen. Die worden door de gemeenten en het UWV dikwijls niet geboden. Daardoor komen bedrijven weer bij uitzendbureau’s uit. Gemeenten en het UWV zoeken echter wel steeds vaker uitzendbureau’s op. Dat is een belangrijke ontwikkeling.