Arbeidsgehandicapte komt nauwelijks aan een baan in 2016

Nederlandse bedrijven nemen nauwelijks arbeidsgehandicapten in dienst. Iemand met een arbeidshandicap wordt een arbeidsgehandicapte genoemd. Dit zijn mensen die tot de beroepsbevolking behoren met een beperking waardoor ze niet hetzelfde kunnen functioneren als mensen die deze handicap niet hebben. Voor arbeidsgehandicapten zijn over het algemeen aanpassingen nodig op de werkplek. Werkgevers moeten bereid zijn om deze aanpassingen aan te ( laten) brengen. Dat kost geld en expertise.

Dit geld en de benodigde expertise is lang niet bij iedere werkgever in Nederland aanwezig. Daarom moeten werkgevers ondersteund worden. Het UWV is een organisatie die arbeidsgehandicapten en werkgevers bij elkaar kan brengen. In de  praktijk werken bedrijven echter moeizaam samen met gemeenten en UWV’s als het gaat om de tewerkstelling van mensen met een arbeidsbeperking of arbeidshandicap. Hierdoor blijven arbeidsgehandicapten vaak buiten beeld als nieuwe werknemers.

Op zaterdag maakte het dagblad Trouw bekend dat veel werkgevers er in Nederland voor kiezen om uitzendkrachten van uitzendbureau’s in te lenen. Deze conclusie is getrokken op basis van een rapport van Inspectie SZW. In NNederland werken gemeenten samen met het UWV werken in speciale servicepunten. Hierin wordt informatie uitgewisseld over de manieren waarop werkgevers in Nederland ondersteund kunnen worden als ze werknemers met een arbeidsbeperking in dienst willen nemen.

De servicepunten werken in de praktijk niet goed in tegenstelling tot uitzendbureau’s. De uitzendbureau’s hebben duidelijk een winstoogmerk en daar is hun dienstverlening op aangepast. Daarom zijn uitzendbureau’s meestal toegankelijk,  snel en effectief met het invullen van vacatures. Servicepunten zijn daarentegen voor veel werkgevers geen effectieve oplossing.  Ten eerste kennen veel bedrijven de servicepunten niet en te tweede weten ze niet bij wie ze precies moeten zijn voor de juiste informatie. Verder zijn bedrijven vaak ontevreden over de werkwijze van de servicepunten als ze er contact mee hebben.

Tot slot zijn bedrijven volgens het nieuwsbericht uit Trouw ook meer te vreden over het personeel en de dienstverlening van uitzendbureau’s. De voorwaarden waaronder het personeel wordt ingezet zijn duidelijker.

Reactie van Technisch Werken

De vergelijking tussen een uitzendkracht van een uitzendbureau en een arbeidsgehandicapte van de gemeente of het UWV is vreemd. Uitzendkrachte worden dikwijls voor projecten en korte klussen ingezet of voor het wegwerken van een piek in de productie.  Daarvoor kunnen arbeidsgehandicapten meestal niet worden ingezet omdat voor de tewerkstelling van deze groep meer voorzieningen moeten worden aangebracht voordat de werkzaamheden kunnen worden uitgevoerd.

Deze twee groepen arbeidskrachten bieden daardoor verschillende oplosingen voor bedrijven. De arbeidsgehandicapten kunnen een structurele oplossing bieden en de uitzendkrachten een structurele of een tijdelijke.  Het feit dat bedrijven vaak voor uitzendbureau’s kiezen heeft te maken met dienstverlening en maatwerk oplossingen. Die worden door de gemeenten en het UWV dikwijls niet geboden. Daardoor komen bedrijven weer bij uitzendbureau’s uit. Gemeenten en het UWV zoeken echter wel steeds vaker uitzendbureau’s op. Dat is een belangrijke ontwikkeling.