Werkgevers benutten subsidies voor oudere werknemers nauwelijks in 2016

De overheid besteed extra aandacht aan oudere werkzoekenden en oudere werknemers op de arbeidsmarkt. Dit is een kwetsbare groep die vaak moeilijk een nieuwe baan kan vinden als ze eenmaal zonder werk zijn geraakt. De overheid heeft daarom verschillende subsidies ingevoerd om werkgevers er toe te bewegen om oudere werknemers in dienst te nemen en in dienst te houden. In 2013 had Nederland nog ongeveer zeventig landelijke regelingen voor het in dienst nemen en houden van oudere werknemers. In 2016 is dit aantal regelingen opgelopen tot ruim honderd.

Onderzoek Aon
Hoewel er veel subsidies zijn worden deze nauwelijks benut. Financieel adviseur Aon heeft dit onderzocht en heeft berekend dat bedrijven die meer dan 250 medewerkers in dienst hebben gemiddeld 87.000 euro mislopen aan subsidiegeld. De bevindingen van Aon werden gepubliceerd in het dagblad Trouw. Daarbij werd aangegeven dat er in Nederland zoveel subsidies zijn voor het in dienst nemen en houden van 55-plussers en arbeidsgehandicapten dat bedrijven het overzicht kwijt zijn. Bedrijven weten op een gegeven moment niet meer op welke subsidie ze wel en niet aanspraak kunnen maken. De bevindingen van Aon zijn gebaseerd op een onderzoek dat de financieel adviseur heeft uitgevoerd bij ruim honderden organisaties. Deze ondernemingen en overige organisaties werden specifiek onderzocht op de manier waarop zij met subsidies en premiekortingen omgaan. Daarbij ontdekte Aon dat ongeveer de helft van de onderzochte bedrijven veel geld misloopt.

Subsidie voor werknemers die al in dienst zijn
Veel bedrijven denken dat je alleen subsidiegeld kunt ontvangen als je oudere werknemers in loondienst neemt. Er zijn echter ook mogelijkheden voor bedrijven om subsidies te ontvangen voor oudere werknemers die al langere tijd in loondienst zijn bij het bedrijf. Voor deze groep werknemers kunnen bedrijven ook aanspraak maken op subsidie alleen gebeurd dat in de praktijk nauwelijks. Volgens Aon komt dat omdat bedrijven niet op de hoogte zijn van deze subsidiemogelijkheid.