Arbeidsgehandicapte jongeren nauwelijks actief op arbeidsmarkt in 2015

Arbeidsgehandicapten zijn mensen die vanwege een lichamelijke of psychische beperking minder goed inzetbaar zijn op de beschikbare vacatures op de arbeidsmarkt. Voor deze groep werknemers worden vaak passende werkplekken en functies gecreëerd zodat deze mensen toch werkzaamheden kunnen uitvoeren en een meerwaarde kunnen zijn voor bedrijven en de maatschappij. De meeste mensen met een arbeidshandicap werken in dienstverlenende beroepen. Hierbij kan men denken aan beroepen zoals kapper, schoonheidsspecialist, administrateur of ze zijn werkzaam als schoonmaker.

Arbeidshandicap
Een ene arbeidshandicap is de andere niet, kortom en zijn verschillende beperkingen die er voor kunnen zorgen dat iemand niet in staat is om regulier werk te verrichten. Een voorbeeld kan zijn dat iemand een langdurige ziekte heeft. Ook een aandoening of een handicap in de vorm van een fysieke beperking vallen onder de arbeidshandicaps als de persoon daardoor zijn of haar werk minder goed kan uitvoeren.

Afspraken
De overheid heeft samen met het bedrijfsleven afspraken gemaakt die er voor moeten zorgen dat mensen met een arbeidshandicap een plek krijgen op de arbeidsmarkt. Kort geleden werd nog bekend gemaakt dat de overheid tevreden is over de uitwerking van deze afspraken. Er zouden in Nederland steeds meer mensen met een arbeidshandicap bij bedrijven en overheidsinstellingen aan een baan worden geholpen.

Uitvoering
Dit bericht staat echter in schril contrast met het bericht dat op maandag 18 juli 2016 bekend werd gemaakt door het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Uit cijfers van het CBS blijkt namelijk dat slechts 42 procent van de arbeidsgehandicapten tussen de 25 en 45 jaar in 2015 een betaalde baan had. Over het algemeen hebben personen in die leeftijdscategorie de hoogste arbeidsparticipatie. In Nederland waren er in 2015 ongeveer 1,7 miljoen arbeidsgehandicapten. Van deze groep vielen 400.000 personen in de leeftijdscategorie tussen de 25 en 45 jaar.

Verschillen
Het contrast wordt duidelijk als men realiseert dat 87 procent van de jonge niet-arbeidsgehandicapten een betaalde baan had in 2015. De kans op een vast dienstverband is voor jonge arbeidsgehandicapten minder groot dan voor  hun niet-arbeidsgehandicapte collega’s. Een arbeidsgehandicapte heeft ongeveer 63 procent kans op een vast dienstverband en een reguliere arbeidskracht 69 procent. Verder werken arbeidsgehandicapten vaak in een flexibel dienstverband. Ongeveer 21 procent van de arbeidsgehandicapten werkt in een flexibel dienstverband tegenover 17 procent van de reguliere arbeidskrachten. Bovendien is het opvallend dat er verhoudingsgewijs veel arbeidsgehandicapten zzp’er zijn namelijk  14 procent tegenover 10 procent.

Reactie van Technisch Werken
De cijfers die over de arbeidsparticipatie van arbeidsgehandicapten werden verstrekt gaven een vertekend beeld. Ook arbeidsgehandicapten die extra uren gingen werken werden meegerekend als extra personeelsleden die aan een baan werden geholpen. Dat is natuurlijk niet juist. De overheid moet nog steeds met duidelijke concrete oplossingen komen. Vooral voor jongeren is het lastig om hun plek te vinden op de arbeidsmarkt.

Het benoemen van een beperking is lang niet voor alle jongeren eenvoudig. Men wil liever niet ‘zwak’ of ‘zielig’ gevonden worden. Het gevoel dat je een baan krijgt omdat er subsidie voor je wordt verstrekt is al helemaal niet prettig. Veel arbeidsgehandicapten kunnen overigens prima een goede baan uitvoeren. Een handicap is niet altijd een belemmering. Men zal altijd in oplossingen moeten blijven denken.