Nieuwe stimuleringsmaatregelen om arbeidsparticipatie arbeidsgehandicapte te bevorderen vanaf 2018

Het kabinet heeft een aantal nieuwe maatregelen bedacht waarmee de arbeidsparticipatie van arbeidsgehandicapten kan worden bevorderd. Arbeidsgehandicapten mogen tijdelijk maximaal 130 euro gaan bijverdienen bovenop het bijstandsniveau. Dit is een voorbeeld van een stimuleringsmaatregel. Deze extra bijverdienmogelijkheid is een voorstel en komt in de plaats van de zogenoemde loondispensatie die eerder in 2018 is voorgelegd. Staatssecretaris Tamara van Ark van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft de nieuwe maatregelen dinsdag 20 november 2018 gepresenteerd.

In eerste instantie was het plan dat werkgevers mensen met een arbeidshandicap minder zouden gaan betalen dan het wettelijk vastgelegd minimumloon. Deze loondispensatie is echter naar forse kritiek van tafel geveegd. Nu wil de overheid het pakket aan maatregelen eenvoudiger maken. Zo wordt het duidelijker hoe arbeidsgehandicapten aan een baan geholpen kunnen worden. Volgens Van Ark staat ongeveer de helft van de mensen met een arbeidshandicap aan de kant van de arbeidsmarkt. Dat is volgens haar een situatie die onacceptabel is. De maatregelen zullen de komende tijd van kracht worden. Een deel zal dit jaar per direct worden ingevoerd.

Een ander deel in 2019 en het laatste deel van de maatregelen in 2020. De arbeidsparticipatie van arbeidsgehandicapten is een probleem waar de overheid al een tijd oplossingen voor tracht te vinden. Dat blijkt moeilijker dan gedacht. Zo blijkt bijvoorbeeld dat de overheid zelf nauwelijks arbeidsgehandicapten in dienst neemt. Daar staat tegenover dat het bedrijfsleven wel voldoende arbeidsplaatsen blijkt te kunnen realiseren voor mensen met een arbeidsbeperking.