Opleidingskosten bepalen keuze voor mbo-opleiding in 2016

In Nederland zijn er zeer veel verschillende opleidingen te volgen op middelbaar beroepsniveau. Het maken van een goede keuze tussen al deze opleidingen is voor veel leerlingen lastig. Daarom worden diverse aspecten van de opleidingen in overweging genomen bij de studiekeuze. Het blijkt dat de kosten van een opleiding in toenemende mate een rol spelen bij de keuze. Vooral bij jongeren die geen welvarende ouders hebben is het kostenplaatje van groot belang.

Bij het kostenplaatje worden niet alleen de schoolkosten of opleidingskosten bekeken, ook de reiskosten spelen een rol bij het totale beeld van de kosten. Als men al deze kosten bij elkaar optelt kan men op een behoorlijk hoog bedrag uitkomen. Daardoor is het niet voor elke ouder in Nederland haalbaar om hun kind elke opleiding te laten volgend die past bij hun studiekeuze. Deze informatie is naar voren gekomen uit een onderzoek dat in opdracht van het ministerie van Onderwijs is uitgevoerd. Op donderdag 30 juni 2016 zijn de resultaten van dat onderzoek naar de Tweede Kamer is gestuurd.

Uitkomst onderzoek
Uit het onderzoek komt naar voren dat bij ongeveer dertig procent van de ouders de kosten voor een opleiding en de reiskosten daar naar toe zeer zwaar wegen bij het kiezen van de opleiding voor hun kind. Volgens onderwijsminister Jet Bussemaker is deze situatie ongewenst. Ze noemt de gang van zaken zelfs onacceptabel. Ze vind het niet kunnen dat de hoogte van de kosten van een opleiding de keuze voor het onderwijs beïnvloedt. De minister pleit daarom voor structurele maatregelen waardoor deze ongewenste situatie wordt opgelost. Een noodfonds zou een mogelijke oplossing kunnen vormen volgens de minister.

Wat kost een mbo-opleiding?
Gemiddeld kost een opleiding op mbo niveau 1.400 euro per jaar als het gaat om een minderjarige jongere. De reiskosten voor een opleiding worden geraamd op een gemiddelde van 600 euro per jaar. Ongeveer de helft van de ouders vindt dit bedrag een de hoge kant of zelfs zeer hoog. De overheid compenseert ouders van scholieren in 2016 minder dan de afgelopen jaren. Het bedrag dat ouders meer moeten betalen verschilt per opleiding maar men gaat er maximaal 550 per scholier op achteruit.  De verhoging van de opleidingskosten voor ouders zorgen er voor dat gezinnen minder geld beschikbaar hebben voor de aanschaf van boeken en andere benodigdheden. Voor sommige opleidingen moeten ook speciale gereedschappen en kledingstukken worden aangeschaft. Denk hierbij aan technische opleidingen, koksopleidingen en kappersopleidingen.

Reactie van Technisch Werken
Als Nederland het kennisniveau van arbeidskrachten wil verhogen zal men bij de bron moeten beginnen. Dit zijn de leerlingen die onder andere mbo-opleiding volgen. Deze leerlingen moeten een goede opleidingskeuze kunnen maken zodat ze een goede loopbaan kunnen ontwikkelen in de toekomst. Het begint dus met een goede start. Het is jammer dat daarbij de financiële middelen voor sommige leerlingen doorslaggevend is. Daar moet de overheid inderdaad terecht wat aan veranderen.