UWV is minder geld kwijt aan WW in 2016

Er is sprake van een herstel op de Nederlandse arbeidsmarkt. Daardoor hoeft het UWV minder geld te betalen aan WW-uitkeringen. Dat is een gunstige ontwikkeling. Het totale bedrag dat de overheid aan WW uitkeringen betaald zal steeds verder dalen. In 2017 zal er sprake zijn van een totaal bedrag van 5,1 miljard euro. Als dat de waarheid wordt is er sprake van een afname van ruim 1,2 miljard aan WW-uitkeringen. In het jaar 2015 kwam het totaal bedrag aan uitgaven voor WW-uitkeringen nog op 6 ,4 miljard euro.

Deze informatie staat in de juninota 2016. Deze nota is donderdag 30 juni 2016 aangeboden door het UWV aan minister Asscher (Sociale Zaken). Door de sterke reductie van het aantal WW-uitkeringen dat wordt verstrekt zal ook de vermogenspositie toenemen van de UWV-fondsen. Deze positie verbetert voor het eerst sinds het jaar 2010. Het aantal WW-uitkeringen dat in Nederland wordt verstrekt neemt met 12,5 procent af. In begin van 2016 stond dit aantal nog op 450.000.

Eind 2017 moet die aantal gedaald zijn naar 394.000. De nieuwe WW-wetgeving is verantwoordelijk voor het verschil in de percentages. Deze nieuwe WW-wetgeving zorgt er voor dat in veel gevallen de WW een loonaanvulling is geworden. Mensen in de WW nemen dan bijvoorbeeld een lager betaalde baan aan en krijgen het verschil in loon aangevuld met de WW. Het bedrag dat dan aan WW-uitkering is verstrekt valt dan lager uit dan wanneer iemand volledig in de WW zou zitten. De totale WW-uitgaven nemen hierdoor sneller af dan het aantal mensen dat een WW-uitkering ontvangt.

Reactie van Technisch Werken
Het is goed dat het totaalbedrag aan WW-uitkeringen lager wordt. De economie trekt aan en daar profiteert ook de overheid van. Verder is het een goede ontwikkeling dat mensen gestimuleerd worden om ook lager betaald werk aan te nemen. Soms moet je eerst met een lager loon genoegen nemen om door te groeien naar een hoger loon. Daar is werkervaring voor nodig en deze werkervaring bouw je niet op door in de WW thuis te gaan zitten.