Beurzen dieprood eind februari 2020 door coronavirus

Aan het einde van de maand februari 2020 hebben de beurzen in de wereld verschillende harde klappen gekregen vanwege het coronavirus. Donderdag zijn de beurzen op Wall Street diep in het rood gesloten. Gisteren zorgde de verspreiding van het coronavirus er voor dat de toonaangevende Dow Jones maar liefst 1.190,95 punten lager sloot. Dat is meer dan 4,4 procent.

De Amerikaanse index Nasdaq sloot 4,6 procent en de S&P 500 sloot 4,4 procent lager. Dat maakt afgelopen donderdag de slechtste beursdag sinds augustus 2011 volgens CNBC. Door de voortdurende negatieve berichten liep het verlies van de beurs op tot tien procent. Het is nog niet eerder gebeurd dat de beurzen in zo’n korte tijd zoveel in waarde hebben ingeleverd. De zorgen over de effecten van het coronavirus nemen nog verder toe nu het virus zich verder verspreid over verschillende landen.

Wordt NortH2 het grootste groene waterstofproject van Europa vanaf 2020?

NortH2 wordt als het aan de Gasunie, Groningen Seaports en Shell Nederland ligt het grootste groene waterstofproject van Europa. Deze organisaties presenter vandaag de plannen voor het project NortH2. Dit wordt een groot windmolenpark op zee gecombineerd met de productie van waterstof. Het is de bedoeling dat dit windmolenpark namelijk elektrische energie gaat opwekken die wordt gebruikt voor het produceren van waterstof uit water. In totaal moet er in 2030 doormiddel van windenergie 3 tot 4 gigawatt worden opgewekt voor de waterstofproductie. In 2040 moet dit zelfs 10 gigawatt zijn. Daardoor zouden 12,5 miljoen Nederlandse woningen kunnen worden voorzien van energie.

De plannen zijn ambiteus. Als het lukt heeft Groningen het grootste groene waterstofproject van Europa. De plannen zorgen er voor dat de waterstofproductie aanzienlijk zal zijn in 2040 moet er per jaar 800.000 ton aan waterstof worden geproduceerd. Deze waterstofproductie zal in eerste instantie worden gedaan in de Eemshaven. Mogelijk wordt de waterstofproductie later ook op zee gerealiseerd. Dat zou volgens het consortium een uitstoot van ongeveer 7 megaton CO2 per jaar besparen. Dat is ongeveer 3,7 procent van de totale Nederlandse uitstoot.

Akkoord over verplichte arbeidsongeschiktheidsverzekering voor ZZP’ers in 2020

Op dinsdag 26 februari 2020 werd bekend gemaakt door het Financieele Dagblad dat er een akkoord is over een verplichte arbeidsongeschiktheidsverzekering voor zelfstandigen zonder personeel oftewel zzp’ers. Het Dagblad heeft dit nieuws net als andere media ontvangen van zogenaamde ingewijde bronnen. Toch is het nog niet 100 procent zeker dat er een akkoord is. Hierover zijn nog wel tegenstrijdige berichten aan te treffen op internet. Er is nog geen akkoord volgens een woordvoerder van de Stichting van de Arbeid. Volgens deze organisatie zijn er wel bepaalde voorstellen die worden voorgelegd aan de achterban van belangenorganisaties en vakbonden.

De Stichting van de Arbeid is een samenwerkingsorgaan tussen de werkgeversorganisaties VNO-NCW, MKB-Nederland en LTO. Deze gaan in overleg met vakbonden FNV, CNV en VCP. De huidige plannen zijn een inkomensafhankelijke arbeidsongeschiktheidsverzekering met een maximale premie van ongeveer 200 euro bruto per maand. Daardoor zou een zzp’er een dekking moeten krijgen van maximaal 1.650 euro bruto per maand. Zzp’ers krijgen naast de verplichte arbeidsongeschiktheidsverzekering natuurlijk de mogelijkheid om zichzelf verder te verzekeren bij een verzekeraar.

Samenwerking zonnecelproductie tussen Tesla en Panasonic stopt in 2020

De samenwerking tussen Panasonic en Tesla in New York op het gebied van zonnecelproductie gaat stoppen. Dit bericht werd afgelopen woensdag bekend gemaakt door de Nikkei Asian Review. Hoewel deze samenwerking gaat stoppen gaan de bedrijven nog wel verder samenwerking op het gebied van de productie van batterijen voor elektrische auto’s van Tesla.

De samenwerking op het gebied van de ontwikkeling en productie van zonnecellen is gestart in 2016. Vanaf dat moment werkt Tesla al samen met het Japanse Panasonic. De afgelopen tijd heeft Panasonic onder andere een deel van de uitrusting van de ‘gigafabriek’ in Buffalo gefinancieerd. Het was de bedoeling dat de zonnecellen die ontwikkeld zouden worden door Panasonic geplaatst zouden worden in de zonnepanelen van Tesla.

Volgens berichten zou Tesla de productie van zonnecellen gewoon willen doorzetten. Lokale overheden hebben een behoorlijke subsidie verstrekt aan Tesla waarmee de ontwikkeling en productie van zonnecellen kan worden doorgezet.

Dieselmotoren op de bouw zorgen voor gezondheidsrisico’s in 2020

Verschillende voertuigen op de bouw worden aangedreven door een dieselmotor. Deze motoren zijn onder andere geplaatst is shovels, graafmachines, generatoren en waterpompen. Doordat deze motoren diesel verbranden vindt er ook een bepaald emissie van CO2 en fijnstof plaats. Deze uitlaatgassen zijn daarom slecht voor omwonenden. Die zouden volgens experts gezondheidsrisico’s lopen. Dit zeggen experts woensdag 26 februari 2020 in de Volkskrant.
Tegenwoordig moeten dieselmotoren aan strenge Europese normen voldoen. Toch worden in de praktijk de uitstootlimieten fors overschreden aldus de experts. Dat komt onder andere omdat de voertuigen en machines in de bouw lang mee gaan. Ook verouderde modellen worden daardoor lang gebruikt. Daardoor zijn ook modellen in gebruik die nog niet zijn uitgerust met roetfilters en andere systemen voor het verwijderen van schadelijke stoffen uit de uitlaatgassen verplicht. Deze schadelijke stoffen komen dus in de atmosfeer en kunnen daardoor worden ingeademd door mensen in de omgeving.

Norbert Ligterink, emissiespecialist bij de Nederlandse Organisatie voor toegepast-natuurwetenschappelijk onderzoek (TNO), geeft aan dat je er zeker van kan zijn dat het ongezond is als je de machines kunt ruiken. In dat geval zal de luchtkwaliteit de Europese norm niet halen. Meestal wordt de piekbelasting van de uitstoot van de schadelijke stikstofoxiden (NOx) niet goed in kaart gebracht. Vlak in de buurt van een bouwplaats kan de lucht wel heel erg ongezond zijn maar in de cijfers over de luchtkwaliteit wordt hier meestal geen rekening mee gehouden. Met de berekening van deze cijfers kijkt men vaak naar een veel groter gebied. Daardoor krijgt men cijfers van de gemiddelde luchtkwaliteit in een bepaalde regio. Mensen die echter dicht bij de emissie van schadelijke stoffen in de buut wonen krijgen in de praktijk vaak gezondheidsklachten.

Optrekkend vocht in muren effectief bestrijden door siliconen te injecteren

Optrekkend vocht kan heel vervelend zijn en kan het leefklimaat in de woning nadelig beïnvloeden bovendien is optrekkend vocht slecht voor de muren in de woning. Er zijn echter verschillende maatregelen die getroffen kunnen worden om optrekkend vocht te stoppen of de schade daarvan te beperken. Een bekende methode die hiervoor gebruikt wordt is het injecteren van muren met een soort pasta die bestaat uit siliconen.

Optrekkend vocht in muren
Optrekkend vocht kan een hardnekkig probleem zijn dat in vrijwel elke woning kan voorkomen als er geen vochtwerende voorzieningen zijn aangebracht in de muren en fundering. Als deze constructiedelen wel regelmatig in contact komen met water kan dit water langzaam naar boven gezogen worden door de poreuze stenen in de muur. De vochtige muren zijn eenvoudig te herkennen aan het loslatende pleisterwerk, vochtkringen en een poedervormige zoutafzetting aan de bovenkant van de vochtkring. Bij optrekkend vocht zitten de vochtplekken in de vloer en in de muur en trekt het vocht vandaaruit omhoog door poreuze steen. Poreuze steen neemt net als een spons vocht op doormiddel van de capillaire werking.

Siliconen in de muur
Het injecteren van muren met siliconen wordt regelmatig gedaan om optrekkend vocht zo dicht mogelijk bij de grond te stoppen. Hierbij wordt gebruik gemaakt van alcoxypolysiloxanen of oligomere siliconen. Deze producten blijken in de praktijk behoorlijk effectief. Het is echter wel belangrijk dat deze middelen door een professioneel bedrijf worden aangebracht. Ook is het belangrijk dat er van te voeren goed advies wordt ingewonnen. Zo moet men er zeker van zijn dat er sprake is van optrekkend vocht en niet van lekkage of een ander vochtprobleem. Daarnaast zijn er ook andere methodes om optrekkend vocht aan te pakken. Het injecteren van muren met siliconen kan echter altijd in overweging worden genomen.

Het injecteren van siliconen in de muur
Het injecteren van een muur me siliconen is niet een hele complexe klus maar moet natuurlijk wel vakkundig worden uitgevoerd. Voordat men de muur gaat injecteren met siliconen moet men loszittend pleisterwerk verwijderen. Uiteraard dient men ook verflagen en behang te verwijderen zodat het aanwezige vocht kan uitdampen. Daarna wordt met een klopboor een gat geboord aan de onderkant van de muur. Het beste kan men dit gat in de voeg boren. Vervolgens gaat men op dezelfde hoogte met een afstand van 10 cm een gat boren. Deze gaten dienen allemaal bijna door de hele muur heen te gaan. Volgens instructies op websites moet men precies drie cm muur overhouden aan de andere kant van de boor. Dus niet helemaal door de muur heen boren. Als dat gedaan is worden de boorgaten uitgezogen met een stofzuiger. Vervolgens wordt in de boorgaten doormiddel van een injectiespuit die lijkt op een kitspuit een laagje siliconen aangebracht. Als men alle gaten heeft gevuld kan men de muur weer gaan nabehandelen en eventueel voorzien van een vochtwerende laag aan de buitenkant.

Optrekkend vocht in woningen

Optrekkend vocht kan in woningen voorkomen op de benedenverdieping oftewel de begane grond maar ook in kelders en andere ruimtes die onder het maaiveld zijn aangebracht. Het optrekkende vocht is afkomstig uit de bodem. Als de bodem heel vochtig is omdat bijvoorbeeld het grondwater heel hoog staat kan het vocht naar boven trekken. Dit gebeurd met name door de capillaire werking die vocht heeft. De capillaire werking kan het beste worden uitgelegd aan de hand van een spons. Het is bekend dat een droge spons gemakkelijk vocht opneemt. Dat is ook het geval met droge poreuze stenen. Deze werken ook als een soort spons en nemen water op.
Als een muur of fundering bestaat uit poreuze stenen zoals bakstenen of kalkzandstenen dan zal de capillaire werking er voor zorgen dat deze stenen volgezogen worden met water wanneer de muren in contact staan met (grond)water. Dit kan bijvoorbeeld zorgen voor een vochtige kelder maar ook voor vochtige binnenmuren.

Optrekkend vocht herkennen
Het is niet moeilijk om optrekkend vocht te herkennen. Allereerst vind optrekkend vocht plaats op de begane grond of in kelders. Men herkent optrekkend vocht aan kringen op de muur, schimmels aan de onderkant van de muur en zwarte plekken. Ook kan men optrekkend vocht herkennen aan zoutafzetting op de muren. Dit is een soort poedervormige laag die zichtbaar wordt aan de bovenkant van het maximale stijgniveau in de muur. Dit stijgniveau kan wel oplopen tot ruim een meter. Tijdens het opstijgen van het vocht in de muur worden zouten meegenomen die aan de bovenkant van het stijgniveau worden afgezet en naar buiten gedrukt. Dit kan zelfs door het glasweefselbehang heen gebeuren.

In de praktijk zijn muren niet altijd even vochtig. Zo kan het voorkomen dat een muur tijdens een droge periode veel minder vocht bevat dan tijdens een periode van veel regen en een hoge grondwaterstand.

Optrekkend vocht bestrijden
Net als bij andere problemen is het ook bij optrekkend vocht belangrijk om het probleem bij de bron te bestrijden. Dat betekent dat men moet voorkomen dat muren vocht op gaan nemen. Het heeft dus weinig zin om allemaal (dure) middelen aan te schaffen die men aan de buitenkant van de muur aanbrengt zodat men de muur weer kan gaan verven of behangen. In dat geval blijft het vocht in de muur trekken en zullen de problemen zich gaan herhalen of erger worden omdat het vocht is opgesloten.

Het is belangrijk dat men eerst een goed beeld krijgt van het optrekkende vocht. Daarvoor is het verstandig om behang en pleisterwerk te verwijderen. De muur is dan open gelegd zodat het vocht kan opdampen. Vervolgens kan men een specialist inschakelen die er voor kan zorgen dat de muur goed beschermd wordt tegen optrekkend vocht. De specialist zal de muur op verschillende manieren kunnen behandelen. Zo worden muren ook wel om de 10 cm doorboord om een vochtwerend middel te injecteren. Daarnaast worden muren ook wel verder opengehaald om sleuven te realiseren waarin een vochtwerende kunststof of rvs-plaat worden aangebracht. Omdat optrekkend vocht een hardnekkig probleem kan zijn is het altijd verstandig om een specialist in te schakelen. Op internet is veel informatie te vinden over de behandelmethodes maar niet elke methode is in elke situatie even effectief.

Aandelenmarkten op dinsdag 25 februari 2020 dieprood vanwege zorgen over coronavirus

Gisteren, op dinsdag 25 februari 2020, zijn de aandelen van veel bedrijven op de beurzen aanzienlijk lager genoteerd. Dat is een direct gevolg van de zorgen die beleggers hebben over het coronavirus. De impact van dit virus wordt steeds groter. Economen en investeerders zijn bang voor de effecten van dit virus op de economie en de maatschappij.

Vorige week woensdag sloot de AEX-index twee procent lager. Afgelopen maandag daalde de toonaangevende Amsterdamse beursindex wederom lager. De daling kwam nu uit op 3,9 procent. De beurs in Nederland is geen uitzondering. Ook in andere Europese landen daalden de beurzen. Zo hadden de beurzen in Duitsland, Frankrijk en het Verenigd Koninkrijk te maken met flinke waardedalingen in de aandelen. In de Verenigde Staten stonden de aandelenmarkten meer dan 1 procent lager rond 17.30 uur.

De zorgen over de effecten van het coronavirus zijn groter aan het worden. Toch zijn er ook geruststellende berichten. Hoewel bepaalde mensen met een zwakke gezondheid heel kwetsbaar zijn voor het coronavirus kunnen veel mensen met een goede gezondheid het virus goed overleven. Veel virologen zijn daarom niet in paniek. Wel wijzen ze er op dat voorzichtigheid belangrijk is en dat men er alles aan moet doen om de verspreiding van het virus te beperken.

Worden waterstofketels een succes in 2020?

Waterstof wordt genoemd als vervangende brandstof voor aardgas maar de populariteit van waterstof is nog niet bepaald groot in 2020. De reden waarom waterstof ter discussie staat heeft te maken met de effectiviteit van deze brandstof. Er is veel energie voor nodig om waterstof op een duurzame manier te produceren. Veel energie betekent in deze zin dat er vooral veel elektriciteit moet worden verbruikt om waterstof uit water te produceren. Men kan er ook voor kiezen om waterstof uit aardgas te produceren. Dat is eenvoudiger en kost minder elektrische energie. Als men echter waterstof uit aardgas gaat winnen is er geen sprake van een duurzaam gas. Aardgas is namelijk een fossiele brandstof.

De productie van waterstof is niet het enige probleem dat men op een duurzame manier moet oplossen. Veel woningen zijn nog voorzien van een op aardgas gebaseerde cv-installatie. Deze zou moeten worden vervangen door een waterstofinstallatie met een bijbehorende waterstofketel. In feite is een waterstofketel in grote lijnen vergelijkbaar met een aardgasgestookte cv-ketel alleen is waterstof een ander soort gas dan aardgas. Dat vereisteen aantal technische aanpassingen. Zo zijn de branders van een waterstofketel anders dan die van een aardgasgestookte cv-ketel. Het kost veel tijd om de huidige cv-ketels allemaal technisch aan te passen.

Daarom is het wellicht verstandiger om de cv-ketels in het geheel te vervangen voor waterstofketels alleen kost ook die maatregel tijd en vooral ook veel geld. Bovendien moet men zich afvragen wat er met de enorme hoeveelheid cv-ketels moet gaan doen die zijn ingenomen. Het is niet bepaald milieuvriendelijk om alle cv-ketels op te halen en vervolgens te gaan verschoten en te gaan verwerken tot andere producten. Toch is dit de enige oplossing als men over wil op waterstof en waterstofketels. Er moeten echter wel veel vragen worden beantwoord voordat de waterstofketels breed worden toegepast.

Technicum zoekt interne collega’s in heel Nederland in februari 2020

Technicum uitzendbureau is een dynamische organisatie die vestigingen heeft in vrijwel elke provincie van heel Nederland. De afgelopen jaren is Technicum aanzienlijk gegroeid en daardoor is het vacatureaanbod van deze organisatie aanzienlijk groter geworden. De organisatie deelt haar vacatureaanbod op in interne en externe vacatures. De interne vacatures zijn vacatures binnen de organisatie van Technicum zelf aanwezig zijn op kantoor en op de vestigingen zelf. Externe vacatures zijn vacatures die Technicum heeft ontvangen van haar opdrachtgevers. Het is bekend dat er in de techniek veel vacatures open staan. Dat blijkt ook uit het externe vacatureaanbod van Technicum. Omdat het externe vacatureaanbod toeneemt moet ook het interne personeelsbestand van Technicum meegroeien. Daardoor ontstaan er meer interne vacatures bij Technicum.

Vacatures van Technicum

De interne vacatures van Technicum zijn verspreid over heel Nederland. Er worden met name consultants gezocht voor vestigingen die verantwoordelijk zijn voor het volledige proces van het inschrijven van kandidaten tot en met het plaatsen van kandidaten bij bedrijven. Het werk bij Technicum is veelzijdig en het takenpakket is heel breed. Het is daarom belangrijk dat je in verschillende rollen kunt functioneren. Je bent commercieel ingesteld om bedrijven te benaderen voor nieuwe vacatures maar je bent ook loopbaanbegeleider voor werkzoekenden. Daarnaast ben je ook nauwkeurig met betrekking tot het toepassen van de werkinstructies, het verstrekken van veiligheidsinstructies en het gebruik van de wet- en regelgeving. Voor collega’s van Technicum is geen dag hetzelfde. Dat maakt het werken bij Technicum leuk en uitdagend.

Solliciteren op vacatures van Technicum
Het solliciteren op vacatures van Technicum kan eenvoudig door een mail te sturen via het contactformulier. Ook kun je via de knop ‘Vacatures Technicum’ en overzicht krijgen van het totale vacatureaanbod van Technicum.

Proef vierdaagse werkweek voor hetzelfde salaris slaagt in 2020

Het bedrijf Loyals in Mijdrecht heeft een proef gehouden waarbij werknemers vier dagen werken en toch hetzelfde salaris verdienen. Deze proef is volgens het bedrijf succesvol verlopen. Het bedrijf is zo tevreden over de resultaten dat de kans groot is dat er een opvolging plaatsvind. In de maand februari van 2020 werkt iedere werknemer van het bedrijf maximaal 32 uur. Deze uren worden gedraaid in 4 werkdagen. De dag dat de werknemers niet gebruiken moet echter wel worden besteed aan activiteiten waardoor ze meer energie krijgen.

Volgens mede-eigenaar Gillian Robles van Loyals was er in het bedrijf sprake van een bepaalde energieafname. “We zagen niet echte burn out-klachten, maar wel dat mensen zich soms ergens doorheen moesten trekken. Wij wilden kijken wat we als werkgever konden doen.” Het project van een vierdaagse werkweek werd ingevoerd om het ziekteverzuim te verlagen en de energie van de werknemers te vergroten. Het was en is niet de bedoeling dat werknemers de extra vrije dag gaan gebruiken voor huishoudelijke klussen en andere werkzaamheden die energie nemen in plaats van geven.

Deze voorwaarde werd gesteld omdat het belangrijk is dat werknemers juist meer energie gaan krijgen. Deze aanpak werkt. Het CNV is positief over het initiatief van het bedrijf en zou graag zien dat meerdere bedrijven hun werkweek zouden inkorten ter bevordering van het welzijn van werknemers. Economen zijn hierover minder enthousiast zij wijzen vooral op het tekort aan arbeidskrachten voor de economie.

Interne vacature Technicum: consultant gezocht in Groningen in februari 2020

Technicum uitzendbureau is op zoek naar een technische consultant in de provincie Groningen. Door een interne verschuiving ontstaat een vacature in deze Noordelijke provincie. Als consultant heb je bij Technicum een diverse functie. Je hebt niet alleen contact met kandidaten maar ook met bedrijven. Op die manier kun je het hele proces begeleiden waarin een technische medewerker wordt geholpen aan een passende baan.

Uitdaging
De uitdaging zit in 2020 vooral in het vinden van de juiste kandidaat voor de vacature. Er heerst krapte op de arbeidsmarkt dat betekent dat er in de praktijk te weinig technische sollicitanten beschikbaar zijn om alle openstaande vacatures te vervullen. Als consultant ben je daarom voortdurend op zoek naar nieuwe kandidaten. Je bouwt een netwerk op en maakt gebruik van social media, internet en natuurlijk de telefoon. Door dagelijks contact op te nemen met bedrijven en werkzoekenden maakt je Technicum bekend in de markt maar ook jezelf.

Contacten

Inderdaad als consultant is het belangrijk om contacten te leggen. Natuurlijk is het belangrijk dat je weet waar je over spreekt. Gelukkig heeft Technicum intern de mogelijkheid om mensen op te leiden op het gebied van de wet- en regelgeving op de arbeidsmarkt en natuurlijk de techniek. Als je de juiste baan wilt vinden voor een werkzoekende moet je namelijk wel begrijpen welke specifieke competenties en vaardigheden worden gevraagd. De techniek is wat dat betreft een unieke sector. Vakmanschap en vaardigheden maken het verschil tussen een ervaren techneut en een aankomende vakkracht. Tijdens je werk bij Technicum leer je dit verschil zodat je werkzoekenden optimaal kunt begeleiden naar de juiste baan.

Solliciteren op een functie van Technicum?
Heb je interesse in een baan bij Technicum? Klik dan op de knop: ‘Vacatures Technicum’. Deze knop staat in de menubalk van deze website. Het is ook mogelijk om via het contactformulier van deze website een bericht te sturen met daarin jouw motivatie.

81 Procent van de eigenaren van een elektrische auto heeft thuis een laadpunt in 2020

Uit een onderzoek van New Motion komt naar voren hoe eigenaren van een elektrische auto hun auto opladen en waar ze dat doen. Het onderzoek van de bedrijfstak van Shell die laadpalen en andere gerelateerde infrastructuur produceert werd vorige week gepubliceerd onder de naam EV Driver Survey 2020. In het onderzoek staat dat in totaal 45 procent van de eigenaren van een elektrische auto deze thuis oplaad. Daarnaast zou 18 procent van de gebruikers van een elektrische auto deze ook op het werk kunnen opladen.

Van de Nederlandse ondervraagden heeft 81 procent aangegeven dat ze kunnen beschikken over een oplaadpunt voor een elektrische auto thuis. Verder heeft 72 procent aangegeven dat er een mogelijkheid bestaat om hun auto op te laden op hun werk. Het gebruik van een snellader wordt zeker niet door iedere eigenaar van een elektrische auto wekelijks gedaan. Ongeveer 40 procent van de gebruikers van een elektrische auto heeft aangegeven dat ze nooit of misschien een paar keer per jaar gebruik maken van een snellader. Aan de andere kant geeft 37 procent van de eigenaren aan dat ze maandelijks gebruik maken van een snellader.

Het gebruik van snelladers langs wegen of andere openbare plekken wordt door veel automobilisten beschouwd als een hindernis. Er zijn nogal wat problemen in het nieuws benoemd over het gebruik van snelladers en de drukte rondom deze installaties. Veel mensen zijn bang dat ze noodgedwongen een snellader moeten gebruiken omdat hun voertuig anders stil komt te staan. Uit het onderzoek komt naar voren dat snelladers lang niet door alle gebruikers van elektrische auto’s met regelmaat worden bezocht. Veel mensen gebruiken eigen oplaadpunten thuis of op het werk.

De productie van de elektrische Audi e-tron in de knel door tekort accupakketten in 2020

De productie van de volledig elektrische Audi e-tron wordt onderbroken vanwege een tekort aan accupakketten. Dit werd maandag 24 februari 2020 bevestigd door een woordvoerder van Audi tegenover persbureau Bloomberg. Sinds afgelopen donderdag zou de productie van Audi in Brussel stilliggen. Dit is het gevolg van de beperkte toevoer van accupakketten vanuit Polen. Dit land krijgt de accupakketten vanuit de Zuid-Koreaanse leverancier LG Chem. Verschillende autoproducenten hebben last van de moeilijke verkrijgbaarheid van accupakketten. Ook Jaguar heeft hier last van.

Daardoor moest dat automerk de productie van de elektrische I-Pace terug terugschroeven. Mercedes-Benz heeft ook een tekort aan accupakketten voor de productie van de EQC, tenminste dat was eerder in het nieuws maar wordt nu weer tegengesproken. In ieder geval wordt duidelijk dat de productie van elektrische auto’s vooral draait om de beschikbaarheid van de juiste hoeveelheid accu’s. Van de Audi e-tron zouden in 2020 in totaal 80.000 exemplaren moeten worden gebouwd. Dat is echter volgens LG Chem moeilijk want dit bedrijf kan slechts de helft van dit aantal aan accupakketten leveren. De e-tron is echter wel heel populair. In december 2019 was de Audi e-tron na de Tesla Model 3 de meest geregistreerde elektrische auto van Nederland.

Wat is een kantoortuin?

Een kantoortuin is een grote kantoorruimte waarin meerdere werkplekken aanwezig zijn die niet worden afgeschermd door muren, schermen of andere barrières. Kantoortuinen zijn vanaf 1950 ingevoerd in Duitsland waar een kantoortuin ook wel een Bürolandschaft of Großraumbüro wordt genoemd. Vanaf 1970 werden kantoortuinen ook in de rest van West-Europa steeds vaker ingevoerd. Doordat veel kantoorbanen de afgelopen decennia zijn verdwenen zijn kantoortuinen ook voor een deel uit het bedrijfsleven verdwenen. Grote techbedrijven voerden echter de kantoortuinen weer in. Hierbij kun je denken aan Google, Facebook en Microsoft.

Definitie van kantoortuin
Een kantoortuin is in feite een grote ruimte met meerdere bureaus en werkplekken die niet van elkaar worden afgescheiden. Een echte kantoortuin heeft een behoorlijke hoeveelheid werknemers. Dit zijn meestal meer dan twaalf personen. Doordat er geen scheidingswanden in de kantoortuin aanwezig zijn zou de communicatie tussen werknemers gemakkelijker zijn en bovendien ook laagdrempeliger zijn. De gedachte was dat deze aspecten de productiviteit van werknemers zou bevorderen. Uit onderzoeken komt echter naar voren dat deze gedachte niet klopt.

Kantoortuinen ongezond voor werknemers
Grote kantoortuinen blijken echter volgens onderzoeken niet goed te zijn voor werknemers. Zo zijn werknemers in kantoortuinen tot 62% vaker ziek dan mensen die in een traditionele kantooromgeving werken. Ook blijkt de hoeveelheid communicatie die via de telefoon maar ook face to face plaats vind enorm contraproductief te werken. Werknemers worden afgeleid en kunnen zich niet concentreren. Ook kunnen werknemers harder gaan praten om elkaar te verstaan waardoor het volume in een kantoortuin alleen maar gaat toenemen. Dat kan voor stress zorgen en allemaal spanningen. Veel bedrijven kiezen er daarom voor om van het idee van kantoortuinen af te stappen.

Nederlands biotechbedrijf krijgt boete van 3 ton in 2020

Het Nederlandse beursgenoteerde concern Esperite NV heeft van de Autoriteit Financiële Markten (AFM) een boete gekregen. Dit bericht werd maandag 24 februari 2020 bekend gemaakt door de AFM. De boete bedraagt 312.500 euro en wordt opgelegd omdat het bedrijf de verslagen over 2017 en 2018 niet op tijd had ingediend. De jaarcijfers zouden door Esperite moeten worden ingeleverd voor 30 april 2018. Het bedrijf had de jaarcijfers echter pas zeven maanden later ingeleverd. De cijfers over de eerste helft van 2018 werden negen maanden te laat gepubliceerd en de jaarcijfers over heel 2018 zijn ook nog niet ingeleverd.

Doordat de cijfers laat worden ingeleverd kunnen beleggers geen oordeel vormen over de financiële positie en prestaties van het bedrijf Esperite. Over het algemeen ligt de boete voor deze nalatigheid hoger. Esperite zou een boete moeten krijgen van vijf miljoen euro. Dit bedrag had zelfs met een kwart kunnen worden verhoogd door de AFM vanwege de ernst van de overtredingen. Desondanks heeft AFM niet besloten om een dergelijke hoge boete op te leggen. Esperite heeft namelijk een beperkte draagkracht. Om die reden is de boete verlaagd naar 312.500 euro.

Technicum uitzendbureau ziet dynamische technische arbeidsmarkt in februari 2020

Het uitzendbureau Technicum valt onder USG People en is gericht op het bemiddelen van technisch personeel in met name uitvoerende technische functies. Daarnaast bemiddelt Technicum ook in vacatures in het middenkader. Door deze brede arbeidsbemiddeling heeft Technicum een goed beeld van de ontwikkelingen op de technische arbeidsmarkt. Deze technische arbeidsmarkt lijkt in 2020 vooral heel turbulent en dynamisch. Veel technische bedrijven stellen hun plannen bij omdat ze bijvoorbeeld afhankelijk zijn van de bouwsector die wordt geplaagd door stikstof en PFAS-problemen.

Ook internationale ontwikkelingen zoals de brexit en de handelsoorlog tussen China en Amerika zorgen er voor dat bedrijven voorzichtiger worden. Vacatures in de techniek staan nog steeds open maar worden niet of nauwelijks ingevuld omdat bedrijven niet precies weten wat de toekomst zal brengen. daarnaast worden bedrijven ook kritischer als het gaat om de vacature-eisen. Door de cao-loonverhogingen zijn de personeelskosten van veel bedrijven bovendien toegenomen. Dat maakt bedrijven extra voorzichtig als het gaat om personeelsaanname. Meestal wordt gekozen voor flexbanen en flexibel personeel zoals uitzendkrachten.

Alleen zijn uitzendkrachten nu per uur duurder door de Wet Arbeidsmarkt in Balans. Deze WAB heeft een negatief effect gehad op de werkgelegenheid onder uitzendkrachten in Nederland. Ook in de techniek is dit effect merkbaar. Bedrijven zeggen uitzendkrachten eerder op wanneer het tijdelijk rustiger wordt. Uitzendondernemingen in de techniek moeten meer werkzaamheden verrichten om snel een goede nieuwe werkplek te vinden voor technisch personeel.

Coronavirus jaagt AEX onderuit op maandag 24 februari 2020

De Europese beurzen zijn maandag 24 februari 2020 behoorlijk onderuit geschoten. Deze ontwikkeling vind voor een deel zijn oorzaak in het coronavirus. Dit virus blijkt een behoorlijk effect te hebben op de wereldeconomie. Ook in Nederland is het effect merkbaar. De AEX-index opende op maandag 24 februari 2020 ook lager. Dit is de toonaangevende beursindex in Nederland die vandaag 2,6 procent lager opende. De Damrak heeft verschillende aandelen in waarde zien dalen. Het aandeel van Air France-KLM daalde met ruim 7 procent het verste naar beneden.

Net als andere luchtvaartmaatschappijen heeft ook Air France-KLM vluchten moeten schrappen naar China. Ook deze beslissing is genomen vanwege het coronavirus. In de politiek en in bedrijven nemen de zorgen toe over het coronavirus. Ook in Europa neemt het aantal besmettingen toe. In Italië is het aantal besmettingen opgelopen boven de 150. Er zijn in dat land ook al complete dorpen in quarantaine gezet. Wereldwijd is men bang dat het coronavirus zich verder zal verspreiden.

Is er een woningnoodcrisis in 2020?

De woningmarkt is de afgelopen maanden bijna iedere week wel in het nieuws geweest. Daarbij gaat het meestal over het tekort aan woningen in Nederland maar ook over de bouwsector die maar een beperkt aantal nieuwe woningen kan bouwen. De minister van Wonen heeft vorige week aangegeven dat er inderdaad sprake is van een crisis met betrekking tot de woningmarkt. Er zijn verschillende schattingen gedaan over het tekort aan woningen in Nederland. De uitkomsten van deze schattingen lopen uiteen maar men gaat er vanuit dat er gemiddeld 300.000 woningen in heel Nederland te kort zijn. Dit wordt overigens niet beschouwd als een omstreden uitspraak.

De overheid erkend het probleem op de woningmarkt. Daarom heeft de overheid aangegeven dat er ieder jaar 75.000 huizen moeten worden gebouwd. Dat is een stevige doelstelling waar bouwbedrijven eigenlijk niet aan kunnen voldoen. Veel bouwbedrijven kunnen en willen wel meer bouwen maar mogen dat niet omdat er sprake is van restricties vanuit de overheid. De bekende stikstof- en PFAS-problemen hebben voor een remmende factor gezorgd in de bouw. Er worden minder bouwvergunningen afgegeven voor nieuwbouwwoningen en bovendien duurt de vergunningverlening ook veel langer.

Voor consumenten zijn de gevolgen van de woningcrisis groot. Veel mensen willen wel een woning kopen maar kunnen dat niet. Zelfs mensen met een modaal inkomen hebben het lastig in bepaalde regio’s. Er staan weinig woningen te koop. De woningen die te koop staan zijn voor veel mensen veel te duur. Net als bij andere markten wordt ook de woningmarkt geleid door vraag en aanbod. Als de vraag hoog is en het aanbod laag dan schieten de prijzen omhoog. Voor veel mensen is de woningmarkt daarom niet een terrein waarop ze zich kunnen begeven. Men kijkt wel naar woningen maar kopen lukt niet. Het huren van woningen is ook niet heel rendabel want de huurprijzen zijn vaak omhoog gegaan de afgelopen tijd.

Kantoortuinen slecht voor gezondheid werknemers

Als je aan het woord kantoortuin denkt krijg je misschien het beeld van een kantoorruimte vol met bloemen en planten. Dit is echter niet wat men over het algemeen onder een kantoortuin verstaat. Een kantoortuin is een grote kantoorruimte waarin meerdere kantoormedewerkers aanwezig zijn en waarbij er geen scheidingswanden zijn aangebracht. In een kantoortuin kan men dus elkaar zien maar ook horen. In een kantoortuin krijgen werknemers meer indrukken en moeten ze meer indrukken en gegevens uit de omgeving verwerken. Dit zorgt er voor dat de werknemers die in een kantoortuin werkzaam zijn last krijgen van bepaalde klachten.

Tv-programma De Monitor heeft hier onderzoek naar laten doen. Dit programma heeft hiervoor negentig leden van de Nederlandse Vereniging voor Arbeids- en Bedrijfsgeneeskunde (NVAB) benaderd. Van deze groep heeft tachtig procent aangegeven dat het ziekteverzuim onder kantoorpersoneel zal gaan dalen als kantoormedewerkers met minder personen in dezelfde ruimte zitten. Ongeveer zestig procent van de personen die ondervraagd zijn geeft aan dat het verstandig is om kantoortuinen geheel af te schaffen.

De ArboUnie is voorstander van de invoer van een minimumaantal stiltewerkplekken. Door deze stiltewerkplekken kan men het ziekteverzuim onder kantoorpersoneel verder terugdringen. Dat is aangegeven op de website van De Monitor.