Is er een woningnoodcrisis in 2020?

De woningmarkt is de afgelopen maanden bijna iedere week wel in het nieuws geweest. Daarbij gaat het meestal over het tekort aan woningen in Nederland maar ook over de bouwsector die maar een beperkt aantal nieuwe woningen kan bouwen. De minister van Wonen heeft vorige week aangegeven dat er inderdaad sprake is van een crisis met betrekking tot de woningmarkt. Er zijn verschillende schattingen gedaan over het tekort aan woningen in Nederland. De uitkomsten van deze schattingen lopen uiteen maar men gaat er vanuit dat er gemiddeld 300.000 woningen in heel Nederland te kort zijn. Dit wordt overigens niet beschouwd als een omstreden uitspraak.

De overheid erkend het probleem op de woningmarkt. Daarom heeft de overheid aangegeven dat er ieder jaar 75.000 huizen moeten worden gebouwd. Dat is een stevige doelstelling waar bouwbedrijven eigenlijk niet aan kunnen voldoen. Veel bouwbedrijven kunnen en willen wel meer bouwen maar mogen dat niet omdat er sprake is van restricties vanuit de overheid. De bekende stikstof- en PFAS-problemen hebben voor een remmende factor gezorgd in de bouw. Er worden minder bouwvergunningen afgegeven voor nieuwbouwwoningen en bovendien duurt de vergunningverlening ook veel langer.

Voor consumenten zijn de gevolgen van de woningcrisis groot. Veel mensen willen wel een woning kopen maar kunnen dat niet. Zelfs mensen met een modaal inkomen hebben het lastig in bepaalde regio’s. Er staan weinig woningen te koop. De woningen die te koop staan zijn voor veel mensen veel te duur. Net als bij andere markten wordt ook de woningmarkt geleid door vraag en aanbod. Als de vraag hoog is en het aanbod laag dan schieten de prijzen omhoog. Voor veel mensen is de woningmarkt daarom niet een terrein waarop ze zich kunnen begeven. Men kijkt wel naar woningen maar kopen lukt niet. Het huren van woningen is ook niet heel rendabel want de huurprijzen zijn vaak omhoog gegaan de afgelopen tijd.