Overheidsbeleid 2020 lost problemen woningmarkt niet op

De overheid heeft een speciaal beleid voor de woningmarkt laten ontwikkelen. Daardoor zouden de problemen op de woningmarkt effectief moeten worden opgelost. Het probleem is echter dat de problemen niet opgelost worden. Deze conclusie trekt het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) in een rapport dat donderdag 12 maart 2020 is gepubliceerd. Volgens het PBL is met name de huurtoeslag een knelpunt en ook de inkomensplafonds voor sociale woningen vormen een probleem.

Volgens het planbureau zijn er betaalproblemen voor de lage inkomens. Mensen met een laag inkomen kunnen moeilijk een woning kopen maar kunnen ook moeilijk de hoge huur opbrengen die voor veel woningen wordt gevraagd. Deze problemen zijn afhankelijk van de inkomens van mensen. Daarom zou de overheid vooral naar het inkomensbeleid moeten kijken in de eerste plaatst. Pas in de tweede plaats zou men naar het woonbeleid moeten kijken.

Wanneer men de problemen doormiddel van een woonbeleid zou willen aanpakken kunnen er op andere plekken in de woningmarkt weer nieuwe problemen ontstaan. Het aanbod aan woningen is te beperkt in Nederland. Daarom moet er meer gebouwd worden. Dat is echter eenvoudiger gezegd dan gedaan. Men kan niet snel in Nederland enorm veel gaan bouwen. Daarvoor zijn bouwvergunningen nodig maar is ook bouwgrond nodig. Bovendien moet de wet en regelgeving de bouw ook ondersteunen. De stikstofproblemen en de problemen met betrekking tot de aanwezigheid van PFAS zorgen er alleen maar voor dat er minder gebouwd wordt of minder snel gebouwd wordt.