Optrekkend vocht in muren effectief bestrijden door siliconen te injecteren

Optrekkend vocht kan heel vervelend zijn en kan het leefklimaat in de woning nadelig beïnvloeden bovendien is optrekkend vocht slecht voor de muren in de woning. Er zijn echter verschillende maatregelen die getroffen kunnen worden om optrekkend vocht te stoppen of de schade daarvan te beperken. Een bekende methode die hiervoor gebruikt wordt is het injecteren van muren met een soort pasta die bestaat uit siliconen.

Optrekkend vocht in muren
Optrekkend vocht kan een hardnekkig probleem zijn dat in vrijwel elke woning kan voorkomen als er geen vochtwerende voorzieningen zijn aangebracht in de muren en fundering. Als deze constructiedelen wel regelmatig in contact komen met water kan dit water langzaam naar boven gezogen worden door de poreuze stenen in de muur. De vochtige muren zijn eenvoudig te herkennen aan het loslatende pleisterwerk, vochtkringen en een poedervormige zoutafzetting aan de bovenkant van de vochtkring. Bij optrekkend vocht zitten de vochtplekken in de vloer en in de muur en trekt het vocht vandaaruit omhoog door poreuze steen. Poreuze steen neemt net als een spons vocht op doormiddel van de capillaire werking.

Siliconen in de muur
Het injecteren van muren met siliconen wordt regelmatig gedaan om optrekkend vocht zo dicht mogelijk bij de grond te stoppen. Hierbij wordt gebruik gemaakt van alcoxypolysiloxanen of oligomere siliconen. Deze producten blijken in de praktijk behoorlijk effectief. Het is echter wel belangrijk dat deze middelen door een professioneel bedrijf worden aangebracht. Ook is het belangrijk dat er van te voeren goed advies wordt ingewonnen. Zo moet men er zeker van zijn dat er sprake is van optrekkend vocht en niet van lekkage of een ander vochtprobleem. Daarnaast zijn er ook andere methodes om optrekkend vocht aan te pakken. Het injecteren van muren met siliconen kan echter altijd in overweging worden genomen.

Het injecteren van siliconen in de muur
Het injecteren van een muur me siliconen is niet een hele complexe klus maar moet natuurlijk wel vakkundig worden uitgevoerd. Voordat men de muur gaat injecteren met siliconen moet men loszittend pleisterwerk verwijderen. Uiteraard dient men ook verflagen en behang te verwijderen zodat het aanwezige vocht kan uitdampen. Daarna wordt met een klopboor een gat geboord aan de onderkant van de muur. Het beste kan men dit gat in de voeg boren. Vervolgens gaat men op dezelfde hoogte met een afstand van 10 cm een gat boren. Deze gaten dienen allemaal bijna door de hele muur heen te gaan. Volgens instructies op websites moet men precies drie cm muur overhouden aan de andere kant van de boor. Dus niet helemaal door de muur heen boren. Als dat gedaan is worden de boorgaten uitgezogen met een stofzuiger. Vervolgens wordt in de boorgaten doormiddel van een injectiespuit die lijkt op een kitspuit een laagje siliconen aangebracht. Als men alle gaten heeft gevuld kan men de muur weer gaan nabehandelen en eventueel voorzien van een vochtwerende laag aan de buitenkant.

Optrekkend vocht in woningen

Optrekkend vocht kan in woningen voorkomen op de benedenverdieping oftewel de begane grond maar ook in kelders en andere ruimtes die onder het maaiveld zijn aangebracht. Het optrekkende vocht is afkomstig uit de bodem. Als de bodem heel vochtig is omdat bijvoorbeeld het grondwater heel hoog staat kan het vocht naar boven trekken. Dit gebeurd met name door de capillaire werking die vocht heeft. De capillaire werking kan het beste worden uitgelegd aan de hand van een spons. Het is bekend dat een droge spons gemakkelijk vocht opneemt. Dat is ook het geval met droge poreuze stenen. Deze werken ook als een soort spons en nemen water op.
Als een muur of fundering bestaat uit poreuze stenen zoals bakstenen of kalkzandstenen dan zal de capillaire werking er voor zorgen dat deze stenen volgezogen worden met water wanneer de muren in contact staan met (grond)water. Dit kan bijvoorbeeld zorgen voor een vochtige kelder maar ook voor vochtige binnenmuren.

Optrekkend vocht herkennen
Het is niet moeilijk om optrekkend vocht te herkennen. Allereerst vind optrekkend vocht plaats op de begane grond of in kelders. Men herkent optrekkend vocht aan kringen op de muur, schimmels aan de onderkant van de muur en zwarte plekken. Ook kan men optrekkend vocht herkennen aan zoutafzetting op de muren. Dit is een soort poedervormige laag die zichtbaar wordt aan de bovenkant van het maximale stijgniveau in de muur. Dit stijgniveau kan wel oplopen tot ruim een meter. Tijdens het opstijgen van het vocht in de muur worden zouten meegenomen die aan de bovenkant van het stijgniveau worden afgezet en naar buiten gedrukt. Dit kan zelfs door het glasweefselbehang heen gebeuren.

In de praktijk zijn muren niet altijd even vochtig. Zo kan het voorkomen dat een muur tijdens een droge periode veel minder vocht bevat dan tijdens een periode van veel regen en een hoge grondwaterstand.

Optrekkend vocht bestrijden
Net als bij andere problemen is het ook bij optrekkend vocht belangrijk om het probleem bij de bron te bestrijden. Dat betekent dat men moet voorkomen dat muren vocht op gaan nemen. Het heeft dus weinig zin om allemaal (dure) middelen aan te schaffen die men aan de buitenkant van de muur aanbrengt zodat men de muur weer kan gaan verven of behangen. In dat geval blijft het vocht in de muur trekken en zullen de problemen zich gaan herhalen of erger worden omdat het vocht is opgesloten.

Het is belangrijk dat men eerst een goed beeld krijgt van het optrekkende vocht. Daarvoor is het verstandig om behang en pleisterwerk te verwijderen. De muur is dan open gelegd zodat het vocht kan opdampen. Vervolgens kan men een specialist inschakelen die er voor kan zorgen dat de muur goed beschermd wordt tegen optrekkend vocht. De specialist zal de muur op verschillende manieren kunnen behandelen. Zo worden muren ook wel om de 10 cm doorboord om een vochtwerend middel te injecteren. Daarnaast worden muren ook wel verder opengehaald om sleuven te realiseren waarin een vochtwerende kunststof of rvs-plaat worden aangebracht. Omdat optrekkend vocht een hardnekkig probleem kan zijn is het altijd verstandig om een specialist in te schakelen. Op internet is veel informatie te vinden over de behandelmethodes maar niet elke methode is in elke situatie even effectief.