Optrekkend vocht in woningen

Optrekkend vocht kan in woningen voorkomen op de benedenverdieping oftewel de begane grond maar ook in kelders en andere ruimtes die onder het maaiveld zijn aangebracht. Het optrekkende vocht is afkomstig uit de bodem. Als de bodem heel vochtig is omdat bijvoorbeeld het grondwater heel hoog staat kan het vocht naar boven trekken. Dit gebeurd met name door de capillaire werking die vocht heeft. De capillaire werking kan het beste worden uitgelegd aan de hand van een spons. Het is bekend dat een droge spons gemakkelijk vocht opneemt. Dat is ook het geval met droge poreuze stenen. Deze werken ook als een soort spons en nemen water op.
Als een muur of fundering bestaat uit poreuze stenen zoals bakstenen of kalkzandstenen dan zal de capillaire werking er voor zorgen dat deze stenen volgezogen worden met water wanneer de muren in contact staan met (grond)water. Dit kan bijvoorbeeld zorgen voor een vochtige kelder maar ook voor vochtige binnenmuren.

Optrekkend vocht herkennen
Het is niet moeilijk om optrekkend vocht te herkennen. Allereerst vind optrekkend vocht plaats op de begane grond of in kelders. Men herkent optrekkend vocht aan kringen op de muur, schimmels aan de onderkant van de muur en zwarte plekken. Ook kan men optrekkend vocht herkennen aan zoutafzetting op de muren. Dit is een soort poedervormige laag die zichtbaar wordt aan de bovenkant van het maximale stijgniveau in de muur. Dit stijgniveau kan wel oplopen tot ruim een meter. Tijdens het opstijgen van het vocht in de muur worden zouten meegenomen die aan de bovenkant van het stijgniveau worden afgezet en naar buiten gedrukt. Dit kan zelfs door het glasweefselbehang heen gebeuren.

In de praktijk zijn muren niet altijd even vochtig. Zo kan het voorkomen dat een muur tijdens een droge periode veel minder vocht bevat dan tijdens een periode van veel regen en een hoge grondwaterstand.

Optrekkend vocht bestrijden
Net als bij andere problemen is het ook bij optrekkend vocht belangrijk om het probleem bij de bron te bestrijden. Dat betekent dat men moet voorkomen dat muren vocht op gaan nemen. Het heeft dus weinig zin om allemaal (dure) middelen aan te schaffen die men aan de buitenkant van de muur aanbrengt zodat men de muur weer kan gaan verven of behangen. In dat geval blijft het vocht in de muur trekken en zullen de problemen zich gaan herhalen of erger worden omdat het vocht is opgesloten.

Het is belangrijk dat men eerst een goed beeld krijgt van het optrekkende vocht. Daarvoor is het verstandig om behang en pleisterwerk te verwijderen. De muur is dan open gelegd zodat het vocht kan opdampen. Vervolgens kan men een specialist inschakelen die er voor kan zorgen dat de muur goed beschermd wordt tegen optrekkend vocht. De specialist zal de muur op verschillende manieren kunnen behandelen. Zo worden muren ook wel om de 10 cm doorboord om een vochtwerend middel te injecteren. Daarnaast worden muren ook wel verder opengehaald om sleuven te realiseren waarin een vochtwerende kunststof of rvs-plaat worden aangebracht. Omdat optrekkend vocht een hardnekkig probleem kan zijn is het altijd verstandig om een specialist in te schakelen. Op internet is veel informatie te vinden over de behandelmethodes maar niet elke methode is in elke situatie even effectief.