Optrekkend vocht in muren effectief bestrijden door siliconen te injecteren

Optrekkend vocht kan heel vervelend zijn en kan het leefklimaat in de woning nadelig beïnvloeden bovendien is optrekkend vocht slecht voor de muren in de woning. Er zijn echter verschillende maatregelen die getroffen kunnen worden om optrekkend vocht te stoppen of de schade daarvan te beperken. Een bekende methode die hiervoor gebruikt wordt is het injecteren van muren met een soort pasta die bestaat uit siliconen.

Optrekkend vocht in muren
Optrekkend vocht kan een hardnekkig probleem zijn dat in vrijwel elke woning kan voorkomen als er geen vochtwerende voorzieningen zijn aangebracht in de muren en fundering. Als deze constructiedelen wel regelmatig in contact komen met water kan dit water langzaam naar boven gezogen worden door de poreuze stenen in de muur. De vochtige muren zijn eenvoudig te herkennen aan het loslatende pleisterwerk, vochtkringen en een poedervormige zoutafzetting aan de bovenkant van de vochtkring. Bij optrekkend vocht zitten de vochtplekken in de vloer en in de muur en trekt het vocht vandaaruit omhoog door poreuze steen. Poreuze steen neemt net als een spons vocht op doormiddel van de capillaire werking.

Siliconen in de muur
Het injecteren van muren met siliconen wordt regelmatig gedaan om optrekkend vocht zo dicht mogelijk bij de grond te stoppen. Hierbij wordt gebruik gemaakt van alcoxypolysiloxanen of oligomere siliconen. Deze producten blijken in de praktijk behoorlijk effectief. Het is echter wel belangrijk dat deze middelen door een professioneel bedrijf worden aangebracht. Ook is het belangrijk dat er van te voeren goed advies wordt ingewonnen. Zo moet men er zeker van zijn dat er sprake is van optrekkend vocht en niet van lekkage of een ander vochtprobleem. Daarnaast zijn er ook andere methodes om optrekkend vocht aan te pakken. Het injecteren van muren met siliconen kan echter altijd in overweging worden genomen.

Het injecteren van siliconen in de muur
Het injecteren van een muur me siliconen is niet een hele complexe klus maar moet natuurlijk wel vakkundig worden uitgevoerd. Voordat men de muur gaat injecteren met siliconen moet men loszittend pleisterwerk verwijderen. Uiteraard dient men ook verflagen en behang te verwijderen zodat het aanwezige vocht kan uitdampen. Daarna wordt met een klopboor een gat geboord aan de onderkant van de muur. Het beste kan men dit gat in de voeg boren. Vervolgens gaat men op dezelfde hoogte met een afstand van 10 cm een gat boren. Deze gaten dienen allemaal bijna door de hele muur heen te gaan. Volgens instructies op websites moet men precies drie cm muur overhouden aan de andere kant van de boor. Dus niet helemaal door de muur heen boren. Als dat gedaan is worden de boorgaten uitgezogen met een stofzuiger. Vervolgens wordt in de boorgaten doormiddel van een injectiespuit die lijkt op een kitspuit een laagje siliconen aangebracht. Als men alle gaten heeft gevuld kan men de muur weer gaan nabehandelen en eventueel voorzien van een vochtwerende laag aan de buitenkant.