ECB wil dreigende deflatie bestrijden in 2014

Christine Lagarde,  algemene directrice van het Internationaal Monetair Fonds (IMF), heeft zaterdag 25 januari 2014 een waarschuwing geuit over de dalende inflatie in de eurozone. De dalende inflatie baart de financiële instellingen in Europa zorgen. Doelstelling is om de inflatie op twee procent te krijgen. In de praktijk is de inflatie echter 0,8 procent. Dit is veel te laag en zorgt er voor dat het risico op deflatie niet geheel ondenkbaar is.

De Europese Centrale Bank (ECB) wil deflatie voorkomen en zal zich inzetten om de kans op deflatie zo klein mogelijk te maken. Hiervoor kunnen nieuwe maatregelen nodig zijn. ECB-president Mario Draghi heeft tijdens het World Economic Forum in Davos duidelijk gemaakt dat de ECB deze maatregelen niet uit de weg gaat. De krant Financial Times maakte uit de opmerkingen van Draghi op dat de ECB overweegt om leningen van banken over te nemen. Het zou hierbij gaan om leningen die aan huishoudens en bedrijven zijn verstrekt.

Deze aanpak van de ECB wijkt af van het traditionele beleid van economische steun die door de bank werd geboden. Deze traditionele steun bestond normaal gesproken uit het opkopen van staatsobligaties en bedrijfsschulden.

Reactie van Technisch Werken
De ECB is bereid om extra maatregelen te nemen om Europa economisch gezonder te maken. Het overnemen van leningen zou daarbij als één van de oplossingen worden aangewend. In Europa leeft nog steeds de mening dat meer lenen een oplossing is voor de crisis. Het afbetalen van leningen wordt als onwenselijk beschouwd. Ook het verstrekken van minder leningen ziet men als ongunstig. Wanneer banken door bepaalde leningen in de problemen komen zou de ECB het risico moeten overnemen. Dit is natuurlijk een rare gang van zaken en komt gekunsteld over. Een gezond economisch klimaat moet niet afhankelijk zijn van deze kunstgrepen. Hoe meer leningen er zij hoe meer ‘lucht’ er in de economie wordt gepompt. Deze lucht stroomt er uit tijdens deflatie.

Misschien is deflatie wel de enige weg om tot een gezonder economisch klimaat te komen. Deflatie zorgt er voor dat mensen minder geld uitgeven. Hierdoor gaan prijzen dalen en komt er minder geld in de economie.  Daardoor dalen de binnenlandse bestedingen. Dit is ook nadelig voor Europese bedrijven in de maakindustrie. De productie gaat achteruit en dit kan ook zorgen voor een daling in de werkgelegenheid.

Een andere oplossing is dat men blijft lenen en de economische zeepbel in stand blijft houden en verder oppompt met een stijgende inflatie. Dit is ook niet een gezonde oplossing. Het is kiezen tussen twee kwaden.