Dieselmotoren op de bouw zorgen voor gezondheidsrisico’s in 2020

Verschillende voertuigen op de bouw worden aangedreven door een dieselmotor. Deze motoren zijn onder andere geplaatst is shovels, graafmachines, generatoren en waterpompen. Doordat deze motoren diesel verbranden vindt er ook een bepaald emissie van CO2 en fijnstof plaats. Deze uitlaatgassen zijn daarom slecht voor omwonenden. Die zouden volgens experts gezondheidsrisico’s lopen. Dit zeggen experts woensdag 26 februari 2020 in de Volkskrant.
Tegenwoordig moeten dieselmotoren aan strenge Europese normen voldoen. Toch worden in de praktijk de uitstootlimieten fors overschreden aldus de experts. Dat komt onder andere omdat de voertuigen en machines in de bouw lang mee gaan. Ook verouderde modellen worden daardoor lang gebruikt. Daardoor zijn ook modellen in gebruik die nog niet zijn uitgerust met roetfilters en andere systemen voor het verwijderen van schadelijke stoffen uit de uitlaatgassen verplicht. Deze schadelijke stoffen komen dus in de atmosfeer en kunnen daardoor worden ingeademd door mensen in de omgeving.

Norbert Ligterink, emissiespecialist bij de Nederlandse Organisatie voor toegepast-natuurwetenschappelijk onderzoek (TNO), geeft aan dat je er zeker van kan zijn dat het ongezond is als je de machines kunt ruiken. In dat geval zal de luchtkwaliteit de Europese norm niet halen. Meestal wordt de piekbelasting van de uitstoot van de schadelijke stikstofoxiden (NOx) niet goed in kaart gebracht. Vlak in de buurt van een bouwplaats kan de lucht wel heel erg ongezond zijn maar in de cijfers over de luchtkwaliteit wordt hier meestal geen rekening mee gehouden. Met de berekening van deze cijfers kijkt men vaak naar een veel groter gebied. Daardoor krijgt men cijfers van de gemiddelde luchtkwaliteit in een bepaalde regio. Mensen die echter dicht bij de emissie van schadelijke stoffen in de buut wonen krijgen in de praktijk vaak gezondheidsklachten.