Meer personeel nodig in de bouw voor de bouwvak van 2020?

De bouwsector heeft te maken met een vertraging. Door de stikstofproblemen en de problemen met betrekking tot PFAS heeft de bouw een klap gekregen. Tegen het einde van 2019 werden steeds minder bouwvergunningen verstrekt. Dat effect werkt door in 2020. Dit jaar zullen minder bouwprojecten worden gestart. Het gevolg is dat er ook minder personeel in de bouw gevraagd zal worden. Het aantal openstaande vacatures in de bouw zal afnemen.

Toch zal er altijd een grote vraag blijven bestaan naar elektromonteurs, installatiemonteurs en andere specifiek installatiepersoneel. Dat maakt het voor installatiebedrijven alsnog lastig om hun projecten af te ronden. In tegenstelling tot 2019 zullen de eisen aan installatiepersoneel wel hoger zijn. Ervaren krachten krijgen de voorkeur ten koste van BBL-ers en andere aankomende vakkrachten. Het inwerken van aankomende vakkrachten en BBL-ers vereist veel energie en begeleiding. Daar is niet altijd tijd voor beschikbaar in de installatiebranche.