Nederlands biotechbedrijf krijgt boete van 3 ton in 2020

Het Nederlandse beursgenoteerde concern Esperite NV heeft van de Autoriteit Financiële Markten (AFM) een boete gekregen. Dit bericht werd maandag 24 februari 2020 bekend gemaakt door de AFM. De boete bedraagt 312.500 euro en wordt opgelegd omdat het bedrijf de verslagen over 2017 en 2018 niet op tijd had ingediend. De jaarcijfers zouden door Esperite moeten worden ingeleverd voor 30 april 2018. Het bedrijf had de jaarcijfers echter pas zeven maanden later ingeleverd. De cijfers over de eerste helft van 2018 werden negen maanden te laat gepubliceerd en de jaarcijfers over heel 2018 zijn ook nog niet ingeleverd.

Doordat de cijfers laat worden ingeleverd kunnen beleggers geen oordeel vormen over de financiële positie en prestaties van het bedrijf Esperite. Over het algemeen ligt de boete voor deze nalatigheid hoger. Esperite zou een boete moeten krijgen van vijf miljoen euro. Dit bedrag had zelfs met een kwart kunnen worden verhoogd door de AFM vanwege de ernst van de overtredingen. Desondanks heeft AFM niet besloten om een dergelijke hoge boete op te leggen. Esperite heeft namelijk een beperkte draagkracht. Om die reden is de boete verlaagd naar 312.500 euro.