Wordt NortH2 het grootste groene waterstofproject van Europa vanaf 2020?

NortH2 wordt als het aan de Gasunie, Groningen Seaports en Shell Nederland ligt het grootste groene waterstofproject van Europa. Deze organisaties presenter vandaag de plannen voor het project NortH2. Dit wordt een groot windmolenpark op zee gecombineerd met de productie van waterstof. Het is de bedoeling dat dit windmolenpark namelijk elektrische energie gaat opwekken die wordt gebruikt voor het produceren van waterstof uit water. In totaal moet er in 2030 doormiddel van windenergie 3 tot 4 gigawatt worden opgewekt voor de waterstofproductie. In 2040 moet dit zelfs 10 gigawatt zijn. Daardoor zouden 12,5 miljoen Nederlandse woningen kunnen worden voorzien van energie.

De plannen zijn ambiteus. Als het lukt heeft Groningen het grootste groene waterstofproject van Europa. De plannen zorgen er voor dat de waterstofproductie aanzienlijk zal zijn in 2040 moet er per jaar 800.000 ton aan waterstof worden geproduceerd. Deze waterstofproductie zal in eerste instantie worden gedaan in de Eemshaven. Mogelijk wordt de waterstofproductie later ook op zee gerealiseerd. Dat zou volgens het consortium een uitstoot van ongeveer 7 megaton CO2 per jaar besparen. Dat is ongeveer 3,7 procent van de totale Nederlandse uitstoot.