Akzo en Gasunie willen grootste Europese waterstoffabriek bouwen vanaf 2019

De Gasunie en de chemietak van AkzoNobel willen gezamenlijk onderzoeken of er mogelijkheden zijn om op grote schaal duurzaam opgewekte stroom om te zetten in waterstof. Deze waterstof zal als brandstof worden gebruikt. Voor het omzetten van elektrische stroom naar waterstof is een grote installatie nodig waarmee elektrolyse van water wordt gerealiseerd. Deze installatie zou door de Gasunie en AkzoNobel gebouwd kunnen worden op Chemie Park Delfzijl.

Twintig megawatt
De doelstelling van de beide organisaties is om een installatie te bouwen met een capaciteit van twintig megawatt. Deze installatie zou volgens AkzoNobel en Gasunie de grootste waterstoffabriek van Europa worden. De productiecapaciteit van de installatie zou drie kiloton waterstof per jaar moeten bedragen. Met deze waterstof zouden op jaarbasis driehonderd waterstofbussen van brandstof kunnen worden voorzien. Het is nog onduidelijk of de plannen voor de bouw doorgaan. Daar wordt pas in 2019 een definitief besluit over genomen.

Is waterstof milieuvriendelijk?
Waterstof kan een hele milieuvriendelijke brandstof zijn voor bijvoorbeeld voertuigen maar ook voor toepassingen in de industrie. Het voordeel is dat bij het verbranden van waterstof geen CO2 vrijkomt. Ook komen er geen andere brandstoffen vrij. Waterstof is pas een geheel milieuvriendelijke brandstof indien waterstof doormiddel van duurzame energiebronnen wordt gefabriceerd. Dit is ook wat de Gasunie en AkzoNobel voor ogen hebben met hun nieuwe fabriek. Waterstof kan echter ook worden gewonnen uit aardgas. In dat geval wordt er geen elektrolyse toegepast. Bij elektrolyse wordt water met behulp van stoom gesplitst in waterstof en zuurstof.

Kennis over waterstof
Voor de productie van waterstof is kennis en expertise nodig. AkzoNobel en de Gasunie denken dat ze in bezit zijn van deze expertise en dat ze in staat zijn om op een duurzame manier waterstof kunnen produceren. Wanneer het huidige project een succes is geworden zullen er grotere productie-installaties worden gebouwd door AkzoNobel en de Gasunie. Deze installaties moeten meer dan honderd megawatt duurzame stroom kunnen converteren en opslaan in de vorm van waterstof. Volgens de bedrijven is het logisch om voor Noord Nederland te kiezen als men een installatie wil bouwen voor de productie van waterstof uit duurzame energie. In het noorden wordt namelijk veel groene stroom opgewekt. Daarnaast zijn er in het noorden ook chemische bedrijven actief en is ook de nodige infrastructuur voor de opslag en transport van gas is aanwezig.